Palvelut

Keskity asioihin, joilla on merkitystä kun rekrytoit ja kehität henkilöstöä. Rekrytoi alustamme kautta itse tai anna meidän hoitaa koko rekrytointi.

Ura

Löydä työnilo ja menestys avointen työpaikkojemme sekä urapalveluidemme avulla.
clevry_screens03

Soft Skills

Mitä sinun tulisi tietää pehmeistä taidoista.

Soft skills - Mitä ne ovat?

Pehmeät taidot (eng. soft skills) ovat henkilökohtaisia kykyjä, taitoja tai toimintamalleja jotka kytkeytyvät yksilön persoonallisuuteen ja kognitiiviseen kyvykkyyteen. Nämä ominaisuudet kuten empatia, sopeutumiskyky, kommunikaatio ja kriittinen ajattelu vaikuttavat tapaamme tehdä työtä ja siihen miten olemme vuorovaikutuksessa toisten kanssa.

Pehmeät taidot ennustavat tutkimusten mukaan työssä menestymistä huomattavasti korkeammalla tasolla kuin kovat taidot (eng. hard skills), joihin lukeutuvat mm. koulutuksen ja kokemuksen kautta kertyneet taidot kuten tietotekninen osaaminen ja kielitaito.

Pehmeät taidot ovat merkittävässä asemassa työelämässä, sillä ne muovaavat sitä miten toimimme osana tiimiä, kommunikoimme kollegoidemme kanssa, suoritamme erilaisia työtehtäviä, sekä miten lähestymme ongelmanratkaisua. Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää pystyä mittaamaan näitä ominaisuuksia tarkasti työnhakijoilla.

Validoitujen psykometristen testien hyödyntäminen osana rekrytointiprosessia on  tehokkain tapa arvioida kandidaattien pehmeitä taitoja ja soveltuvuutta avoimeen työtehtävään rekrytointiprosessin aikana.

Miksi soft skillsit ovat tärkeitä?

Pehmeät taidot ovat nousseet yhä tärkeämpään asemaan työelämässä ja työnantajat painottavat niiden merkitystä myös työpaikkailmoituksissa. Pehmeiden taitojen merkityksen nousun taustalla vaikuttaa teknologinen kehitys, joka on korvannut osan ihmisten teknisten taitojen tarpeesta.

Toinen syys on se, että pehmeät taidot ovat siirrettäviä taitoja mikä tarkoittaa sitä, että niitä voidaan hyödyntää monissa eri työtehtävissä, toimialasta riippumatta.

Miksi pehmeät taidot ovat tärkeitä?

Soft skillsit työelämässä

Työelämässä kysytyt pehmeät taidot voidaan jakaa karkeasti viiteen pääkategoriaan

 • Sopeutuvuus
 • Luovuus
 • Kommunikaatio
 • Ongelmanratkaisu
 • Työetiikka
Soft skills at work

Soft Skills vs Hard Skills

Pehmeät taidot edustavat kykyjä ja taitoja, jotka ovat usein sisäsyntyisiä, ja vaikeammin määriteltävissä. Kovat taidot sen sijaan on helpommin määriteltävissä ja mitattavissa. Ne käsittävät esimerkiksi tietotekniset taidot ja vieraiden kielten osaamisen.

Toisin kuin kovat taidot, joita on helppo mitata, pehmeiden taitojen tunnistaminen ja mittaaminen on haasteellisempaa.  

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että kovat taidot ovat taitoja ja kykyjä, jotka on hankittu opiskelun ja kokemuksen kautta.

Esimerkkejä pehmeistä taidoista

 • Sopeutuvuus

  • Joustavuus

  • Johdonmukaisuus

  • Muutoshalukkuus

 • Kommunikaatio

  • Kuunteleminen 

  • Konfliktien hallinta 

  • Toisten johtaminen

  • Empatia

  • Vakuuttavuus

 • Ongelmanratkaisu

  • Kriittinen ajattelu

  • Tiedonhaku

  • Periksiantamattomuus

  • Yksityiskohtien huomioiminen

 • Luovuus

  • Uteliaisuus

  • Mielikuvitus

  • Kekseliäisyys

 • Työetiikka

  • Ajanhallinta

  • Tiimityöskentely

  • Järjestelmällisyys

  • Päättäväisyys 

Esimerkkejä kovista taidoista 

Miten merkata soft skillsit CV:hen?

Pehmeät taidot voi merkata CV:hen siinä missä kovat taidotkin. Voit valita muutaman pehmeän taidon jotka haluat erityisesti nostaa esille itsestäsi. Kerro lyhyesti miten nämä taidot ovat auttaneet sinua työelämässä ja millaisissa tilanteissa niistä on ollut eritysesti hyötyä.

Oletko epävarma, mitkä sinun keskeiset pehmeät taitosi ovat? Tee Clevryn ilmainen persoonallisuustesti ja tunnista työelämän vahvuutesi. 

 

Löydä vahvuutesi 

Clevry_Brand_Illustration_2_Transparent-1

Soft Skills Audit -työkalu

Meidän missiomme on auttaa yrityksiä ja yksilöitä löytämään työniloa, ja tässä pehmeät taidot ovat keskiössä.

Kokeile Soft Skills Audit -työkaluamme ja saat käsityksen miten organisaatiossanne hyödynnetään pehmeitä taitoja.

 

Kokeile työkalua

Clevry transparent house

Ota yhteyttä

Haluatko kuulla, miten soft skills -ratkaisumme voivat auttaa organisaatiotanne?