Toimivatko persoonallisuustestit oikeasti?

.

Persoonallisuustestit ovat tänä päivänä yhä useammin osa rekrytontiprosessia. Aika ajoin meiltä kysytään miten testit oikeastaan toimivat, tai toimivatko ne ylipäätään. Tässä tekstissä tarkastelemme lähemmin rekrytoinnin tukena käytettävää persoonallisuustestiä, tai persoonallisuusarviointia.

toimivatko persoonallisuustestit oikeasti

Ensinnäkin on syytä tehdä selvä ero kepeiden nettitestien ja tieteeseen pohjautuvien testien välillä. Psykologien kehittämien testien taustalla on huolellinen kehitysprosessi ja ne perustuvat empiiriseen tutkimustietoon ja relevanttiin persoonallisuusteoriaan.Testit ovat rakennettu työelämää varten ja ne mittaavat juuri sitä, mitä niillä on tarkoituskin mitata (validiteetti).

Testit osana rekrytointiprosessia antavat kattavan kuvan hakijoiden toimintamalleista ja mieltymyksistä työpaikalla, ja auttavat työnantajia arvioimaan objektiivisesti kuinka hyvin kukin kandidaatti soveltuisi haettavaan työtehtävään.

Akkreditoinnit

Yksi keskeinen laadukkaan persoonallisuustestin tunnusmerkki on, että se on jonkin virallisen tahon kuten BPS:n (British Psychological Society) akkreditoima. Saadakseen BPS:n akkreditoinnin testin on läpäistävä tiukat vaatimukset.Tarkastelun alla on muun muassa testien reliabiliteetti ja validiteetti, eli mittaako testi sitä mitä se sanoo mittaavansa, sekä kuinka luotettavasti testi mittaa kyseistä ilmiötä. Ihmisen persoonallisuus on melko vakaa vaikka se voi muuttua jonkin verran, esimerkiksi suurten elämänmullistusten myötä. Hyvän persoonallisuustestin tulosten tulisi siis olla pitkälti samankaltaiset jos henkilö tekee testin myöhemmin uudestaan.

Tämän lisäksi akkreditoinnissa tarkastellan testien rakennustapaa, teoreettista perustaa sekä normiryhmiä, joihin vastauksia aina verrataan.

Miten sitten tunistaa laadukas persoonallisuustesti? Mistä tiedän, että testi on luotettava ja soveltuu rekrytoinnin tueksi?

Varoitusmerkkejä

Alla oleva lista ei tarkoita etteikö testi voisi toimia lainkaan, mutta on muutamia keskeisiä seikkoja, jotka on syytä ottaa huomioon valittaessa persoonallisuustestiä rekrytoinnin tueksi.

Väittämät ovat abstrakteja – Persoonallisuustestissä hakijalle esitetään erilaisia väittämiä, tai lausumia joihin tulee vastata sen perusteella kuinka hyvin ne kuvaavat vastaajaa. Mikäli väittämät ovat hyvin abstrakteja tai epäselviä, ne ovat todennäköisesti heikosti yhteyksissä siihen, mitä niillä on tarkoitus mitata. Testin tulee olla selkeä, eikä johtaa hakijaa harhaan millään tavoin.  Epäselvät väittämät voivat olla liian monitulkintaisia ja alttiita vastaajan omille tulkinnoille.

 

Väittämät ovat tunnepohjaisia ja keskittyvät yksityiselämään – Rekrytoinnin yhteydessä käytettävän persoonallisuutestin kysymykset tulisi aina olla releventteja työelämän kannalta ja  keskittyä vastaajan taipumuksiin ja käyttäytymismalleihin työpaikalla. Kysymykset kuten ”Viihdytkö juhlien keskipisteenä” eivät kerro mitään henkilön työkäyttäytymisestä.

 

Epämääräiset tulokset – Jos tulosraportit vaikuttavat sisältävän hyvin vähän hyödyllistä tietoa, kertoo tämä siitä, että testi on itsessään epätarkka. Yleisluontoisilla lausunnoilla saatetaan pyrkiä peittämään sitä tosiasiaa, että testi ei kykene antamaan mitään syvällisempää ja yksityiskohtaisempaa tietoa henkilön persoonallisuudesta.

 

Tyyppipohjaiset testit – Tyyppitestit voivat olla hyvä työkalu henkilöstön kehitystarpeisiin. Testit herättävät mielenkiintoisia keskusteluita persoonallisuuden ympärilla ja auttavat reflektoimaan omia mieltymyksiään kollegoihin verrattuna. Tällaiset testit eivät kuitenkaan sovellu rekrytointipäätösten tueksi. Tyyppipohjaiset testit jaottelevat ihmiset erilaisiin tyyppeihin, tai ”lokeroihin”, mikä on melko yksinkertaistettu kuvaus ihmisen persoonallisuudesta. Tyyppitestit eivät tavoita persoonallisuuden monia puolia, mikä tekee henkilöiden vertailun keskenään hankalaksi. Persoonallisuustesti, jossa mitataan tyyppien sijaan yksilöllisiä persoonallisuuden piirteitä ja vastauksia verrataan aina normiryhmään, antaa huomattavasti luotettavampaa tietoa henkilövalintojen tueksi.

 

Pohditko soveltuvuustestien hyödyntämistä osana rekrytointiprosessia? Clevryn   online -testialusta tarjoaa kaikki tarvittavat testit henkilöstön parempaan rekrytointiin ja kehittämiseen. Ole meihin yhteydessä niin kerromme lisää miten Clevry voi auttaa organisaatiotanne.

 

Follow

Would you like to have our content delivered to your feed? Follow us in your favorite channel!

Or subscribe to our newsletter
Find your Soft Skills
Let's Go!
Post a job and find a match

Access the Soft Skills Marketplace

Assessment Platform

Full suite for online psychometric asessments

Assessment Service

Get our expert insights to make better decisions

Let us find you the right match

Recruitment & Staffing services

Browse job opportunities

Access the job board

Match yourself with opportunities

Soft Skills Marketplace

Find your soft skills strengths

Understand what makes you unique

Practice Center

Practice PQ's and Ability tests for free

Clevry Blog

Read our latest articles on Soft Skills and recruitment

What are Soft Skills?

Everything you need to know.

Case Studies

Dive into the success of our customers

Sample Reports

Check our library of sample reports, generated by the Clevry platform

Julkaise työpaikka ja löydä osaajia

Pääsy Soft Skills Marketplaceen

Arviointialusta

Kaikki psykometriset testit rekrytoinnin tueksi

Henkilöarviointi

Asiantuntijamme auttavat sinua tekemään oikean henkilövalinnan

Autamme sinua löytämään oikean osaajan

Rekrytointi & Henkilöstövuokrauspalvelut

Selaa työmahdollisuuksia

Avoimet työpaikat

Tunnista vahvuutesi

Ymmärrä, mikä tekee sinusta uniikin

Harjoituskeskus

Harjoittele soveltuvuustestejä ilmaiseksi

Clevry Blogi

Uusimmat artikkelit rekrytoinnin ja soft skillsien parista

Soft skills - Mitä ovat pehmeät taidot?

Kaikki mitä sinun tulee tietää

Asiakascaset

Tutustu asiakkaidemme menestystarinoihin

Malliraportit

Clevry-alusta tarjoaa kaikki tarvittavat raportit rekrytoinnin tueksi

Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?
Please enter a valid email

Thanks! Check your email at