Objektiivinen rekrytointi

Tiedostamattomat ennakkoluulot vaikuttavat kaikkeen toimintaamme ihmisinä. Vaikka pyrkisimme suhtautumaan asioihin avoimin mielin, ohjaa ajatteluamme ja toimintaamme aina jollain tasolla tiedostamattomat ennakkoluulot sekä aikaisemmat kokemukset. Tämä tosiasia vaikuttaa väistämättä myös työelämään ja rekrytointipäätöksiin. Ennakkoluulot eivät kuitenkaan saisi vääristää rekrytointiprosessia, vaan sen tulisi olla aina mahdollisimman tasapuolinen kaikille hakijoille. Seuraavassa luomme katsauksen siihen, miten voit lisätä rekrytointiprosessin objektiivisuutta ja varmistaa, että juuri oikeilla taidoilla ja ominaisuuksilla varustettu ehdokas valitaan tehtävään.

Hakuprofiilin määrittely

Rekrytointiprosessin tulisi alkaa aina siitä, että määritellään tarkasti haettavaan työtehtävään vaadittavat ehdottomat vaatimukset. Hakuprofiilin pohjalta määritellään, minkälaisia kovia ja pehmeitä taitoja sopivalta ehdokkaalta edellytetään sekä määritellään muut työsuhteen aloituksen kannalta tärkeät käytännön asiat.

  • Kovat taidot, kuten tietotekninen osaaminen ja kielitaito.
  • Pehmeät taidot, kuten motivaatio, kommunikaatio- ja yhteistyötaidot.
  • Käytännön yksityiskohdat, kuten rekrytointiprosessin aikataulu, työn aloittamisen ajankohta sekä palkka ja muut edut.

Kun nämä kohdat on määritelty, tulee tätä hakuprofiilia hyödyntää ohjenuorana koko rekrytointiprosessin ajan.

Hyödynnä psykometrisia arviointeja

Henkilöarvioinnin, tai psykometristen testien hyödyntäminen on standardoitu ja objektiivinen tapa mitata kandidaattien yhteensopivuutta työtehtävään. Psykometriset arvioinnit on suunniteltu mittaamaan henkilöiden yksilöllisiä ominaisuuksia ja pehmeitä taitoja täysin läpinäkyvästi sekä puolueettomasti. Hyödyntämällä arviointeja jo rekrytointiprosessin alkuvaiheessa lisätään prosessin objektiivisuutta merkittävästi ja varmistetaan, että ne ehdokkaat, jotka täyttävät määritellyn hakuprofiilin vaatimukset, jatkavat rekrytointiprosessissa.

Me Clevryllä hyödynnämme psykometrisia arviointeja jokaisessa rekrytointiprosessissa. Mittaamme ehdokkaiden pehmeitä taitoja, jotta voimme tunnistaa heidän henkilökohtaiset ominaisuudet ja pehmeät taidot sekä motivaatiotekijät.

Mikäli hakuprosessissa on käytetty roolikohtaisia arviointeja, käytämme hakijaesittelyssä apuna Job Fit -raporttia, joka arvioi henkilön pehmeiden taitojen yhteensopivuutta roolille tyypillisten menestystekijöiden kanssa. Raportin taustalla on käytetty tilastoinnin ja laajan tutkimustyön tuloksena syntynyttä vertailudataa vastaavissa tehtävissä menestyvien henkilöiden pohjalta. Tämä raportti auttaa hahmottamaan hakijoiden pehmeiden taitojen eroavaisuuksia suhteessa muihin hakijoihin ja tuo merkittävää lisäarvoa sekä rekrytointiprosessiin että päätöksentekoon. Näin voimme varmistaa parhaan yhteensopivuuden työnantajan ja työntekijän välillä.

Strukturoitu haastattelu

Kun on löydetty sopiva joukko ehdokkaita, jotka täyttävät asetetut kriteerit, on seuraava askel objektiivisessa rekrytointiprosessissa strukturoitu haastattelu. Tutkimustulosten mukaan todennäköisyys onnistuneelle rekrytoinnille nousee, kun rekrytointiprosessissa käytetään persoonallisuusarviointien lisäksi myös strukturoituja haastatteluja. Strukturoitu haastattelu tarkoittaa sitä, että kaikki haastattelukysymykset on etukäteen määritelty, ja ne ovat samat kaikille ehdokkaille. Jotta ehdokkaista ja heidän aiemmasta kokemuksestaan saataisiin muodostettua syvällisempi kuva, on haastatteluun hyvä sisällyttää myös kompetenssipohjaisia kysymyksiä. Kysymysten on silloin perustuttava ennalta määriteltyyn hakuprofiiliin ja siihen liittyviin kompetensseihin. Haastattelun aikana työnhakija saa mahdollisuuden kertoa esimerkkejä tosielämän tilanteista, joissa hän on osoittanut tiettyjä kovia ja pehmeitä taitoja. Tämä antaa rekrytoijalle hyvän kuvan kunkin ehdokkaan edellytyksistä menestyä roolissa.

Haluatko kuulla lisää Clevryn objektiivisista rekrytointipalveluista? Ota yhteyttä, asiantuntijamme auttavat mielellään.

Follow

Would you like to have our content delivered to your feed? Follow us in your favorite channel!

Or subscribe to our newsletter
Find your Soft Skills
Let's Go!
Post a job and find a match

Access the Soft Skills Marketplace

Assessment Platform

Full suite for online psychometric asessments

Assessment Service

Get our expert insights to make better decisions

Let us find you the right match

Recruitment & Staffing services

Browse job opportunities

Access the job board

Match yourself with opportunities

Soft Skills Marketplace

Find your soft skills strengths

Understand what makes you unique

Practice Center

Practice PQ's and Ability tests for free

Clevry Blog

Read our latest articles on Soft Skills and recruitment

What are Soft Skills?

Everything you need to know.

Case Studies

Dive into the success of our customers

Sample Reports

Check our library of sample reports, generated by the Clevry platform

Julkaise työpaikka ja löydä osaajia

Pääsy Soft Skills Marketplaceen

Arviointialusta

Kaikki psykometriset testit rekrytoinnin tueksi

Henkilöarviointi

Asiantuntijamme auttavat sinua tekemään oikean henkilövalinnan

Autamme sinua löytämään oikean osaajan

Rekrytointi & Henkilöstövuokrauspalvelut

Selaa työmahdollisuuksia

Avoimet työpaikat

Tunnista vahvuutesi

Ymmärrä, mikä tekee sinusta uniikin

Harjoituskeskus

Harjoittele soveltuvuustestejä ilmaiseksi

Clevry Blogi

Uusimmat artikkelit rekrytoinnin ja soft skillsien parista

Soft skills - Mitä ovat pehmeät taidot?

Kaikki mitä sinun tulee tietää

Asiakascaset

Tutustu asiakkaidemme menestystarinoihin

Malliraportit

Clevry-alusta tarjoaa kaikki tarvittavat raportit rekrytoinnin tueksi

Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?