Arviointialusta

Psykometriset testit

Tunnista parhaat osaajat, lyhennä rekrytointien läpimenoaikoja, lisää objektiivisuutta ja tee parempia henkilövalintoja.

Psykometriset testit rekrytoinnin ja henkilöstön kehittämisen tueksi

Psykometrisia testejä käytetään rekrytoinnissa soveltuvimpien osaajien tunnistamiseksi avoimeen työtehtävään.

Testien avulla saadaan muodostettua syvällisempi kuva kandidaattien työpersoonallisuudesta ja kognitiivisesta kyvykyydestä suhteessa haettavan työtehtävän vaatimuksiin. Standardoidut testit ovat tehokkain tapa mitata hakijoiden soveltuvuutta työtehtävään ja ennustaa työssä suoriutumista.

Työelämässä käytettävistä testeistä yleisimmät ovat persoonallisuusarviointi, erilaiset kognitiivista kyvykkyyttä mittaavat testit sekä toimintatyyliä mittaavat tilannekohtaiset arvioinnit.

Clevryn online-arviointialusta tarjoaa kaikki psykometriset testit rekrytoinnin ja henkilöstön kehittämisen tueksi. Olemme rakentaneet hakijaystävällisiä ja tieteellisesti tarkkoja arviointityökaluja jo vuodesta 1991!