Tulevaisuuden rekrytoinnin trendit

Maailma ympärillämme muuttuu koko ajan, ja myös työelämä on jatkuvassa muutoksen tilassa. Teknologinen kehitys, uudet sukupolvet sekä uudenlaiset vaatimukset ja odotukset työelämää kohtaan muokkaavat vahvasti myös sitä, miten meidän on ajateltava uusien työntekijöiden rekrytoinnista. Seuraavassa tarkastelemme kolmea vahvaa rekrytoinnin trendiä nyt ja tulevaisuudessa.

Pehmeät taidot rekrytoinnin keskiössä

Painopiste osaamisen vaatimuksissa on siirtymässä yhä vahvemmin kovista taidoista pehmeisiin taitoihin (engl. soft skills). Suuntaus johtaa siihen, että tulevaisuudessa yhä useammat työtehtävät perustuvat pehmeiden taitojen osaamiseen, ja pehmeät taidot ovat entistä keskeisemmässä asemassa yrityksille, jotka haluavat kehittää ja ylläpitää kilpailukykyään.Tämä tarkoittaa sitä, että koulutuksen tai kokemuksen sijaan painotetaan oikeanlaisten pehmeiden taitojen, kuten kommunikaation, luovuuden tai yhteistyötaitojen, merkitystä. Esimerkiksi yritykset, kuten Google, Netflix tai Apple, eivät enää vaadi, että työnhakijalla tulisi olla korkeakoulututkinto vaan tarvittavia ominaisuuksia ja kompetensseja rooliin voidaan arvioida muilla tavoin.Työelämän ja työnkuvien muuttuessa työnantajat ovat enenevissä määrin alkaneet palkata potentiaalia kokemuksen sijaan. Me Clevryllä hyödynnämme kaikissa toimeksiannoissamme persoonallisuusarviointeja, joiden avulla kartoitamme kandidaattien pehmeitä taitoja sekä potentiaalia menestyä tehtävässä, tunnistaaksemme aina parhaan yhteensopivuuden työnantajan ja työntekijän välillä.

Hyvä hakijakokemus on entistä tärkeämpi

Työntekijät, jotka kokevat tulevansa arvostetuksi työpaikallaan, viihtyvät paremmin ja pysyvät näin myös työpaikassa pidempään. Tämä on suurelta osin työnantajan sekä rekrytoivien esihenkilöiden vastuulla ja on syytä pitää mielessä heti alusta alkaen. Hyvällä hakijakokemuksella on merkittävä vaikutus sisään tulevien hakemusten määrään ja laatuun, ja tämä on korostunut huomattavasti sosiaalisen median aikakaudella, kun työnhakukokemuksia jaetaan sosiaalisessa mediassa. Kandidaatti hyväksyy työtarjouksen huomattavasti todennäköisemmin, mikäli hänelle syntyy positiivinen hakijakokemus ja hän on tyytyväinen koko rekrytointiprosessiin. Hyvä hakijakokemus liittyy siis läheisesti yrityksen kokonaisvaltaiseen menestykseen, ja tämä korostuu entisestään toimialoilla, joilla osaajista käydään kovaa kilpailua.

Hyvän hakijakokemuksen ei tulisi kuitenkaan rajoittua vain niihin, jotka etenevät rekrytointiprosessin viimeisille kierroksille, vaan sen tulisi koskea kaikkia, jotka hakevat avointa työpaikkaa. On tärkeää, että kaikille hakijoille jäisi rekrytointiprosessista positiivinen kokemus, huolimatta siitä, valitaanko heitä tehtävään vai ei. Liiketoiminnan näkökulmasta on tärkeää pitää hyvät suhteet kaikkiin sidosryhmiin ja levittää positiivista yrityskuvaa. On myös hyvä pitää mielessä, että jonain päivänä joku kandidaateista saattaa olla yrityksesi potentiaalinen asiakas ja tällöin haluat, että hänelle on jäänyt yrityksestäsi positiivinen mielikuva.

Rakenna vahva yrityskulttuuri

Yrityskulttuuri, koostuu työpaikalla vallitsevista arvoista, asenteista, toimintatavoista sekä käyttäytymisnormeista. Hyvä ja selkeä yrityskulttuuri luo kilpailuetua, ja parhaiden ehdokkaiden houkuttelemiseksi on tärkeää, että yrityksessä myös panostetaan tähän. Yhdysvalloissa tehdyn, yrityskulttuuria kartoittavan tutkimuksen mukaan 35% työnhakijoista kieltäytyisi työtarjouksesta, ellei yrityskulttuuri tuntuisi oikealta ja 91% rekrytoivista esimiehistä on sitä mieltä, että kulttuurinen yhteensopivuus on yhtä tärkeää kuin roolin kannalta oikeanlaiset kompetenssit.

Haluatko kuulla, miten me Clevryllä otamme nämä seikat huomioon toimeksiannoissamme ja tunnistamme parhaan matchin kuhunkin rooliin? Ota yhteyttä, asiantuntijamme auttavat mielellään!

Lue lisää pehmeistä taidoista soft skills -oppaastamme. Lataa opas ja ymmärrä, miksi pehmeät taidot ovat tulevaisuuden tärkeimpiä kompetensseja.

Follow

Would you like to have our content delivered to your feed? Follow us in your favorite channel!

Or subscribe to our newsletter
Find your Soft Skills
Let's Go!
Post a job and find a match

Access the Soft Skills Marketplace

Assessment Platform

Full suite for online psychometric asessments

Assessment Service

Get our expert insights to make better decisions

Let us find you the right match

Recruitment & Staffing services

Browse job opportunities

Access the job board

Match yourself with opportunities

Soft Skills Marketplace

Find your soft skills strengths

Understand what makes you unique

Practice Center

Practice PQ's and Ability tests for free

Clevry Blog

Read our latest articles on Soft Skills and recruitment

What are Soft Skills?

Everything you need to know.

Case Studies

Dive into the success of our customers

Sample Reports

Check our library of sample reports, generated by the Clevry platform

Julkaise työpaikka ja löydä osaajia

Pääsy Soft Skills Marketplaceen

Arviointialusta

Kaikki psykometriset testit rekrytoinnin tueksi

Henkilöarviointi

Asiantuntijamme auttavat sinua tekemään oikean henkilövalinnan

Autamme sinua löytämään oikean osaajan

Rekrytointi & Henkilöstövuokrauspalvelut

Selaa työmahdollisuuksia

Avoimet työpaikat

Tunnista vahvuutesi

Ymmärrä, mikä tekee sinusta uniikin

Harjoituskeskus

Harjoittele soveltuvuustestejä ilmaiseksi

Clevry Blogi

Uusimmat artikkelit rekrytoinnin ja soft skillsien parista

Soft skills - Mitä ovat pehmeät taidot?

Kaikki mitä sinun tulee tietää

Asiakascaset

Tutustu asiakkaidemme menestystarinoihin

Malliraportit

Clevry-alusta tarjoaa kaikki tarvittavat raportit rekrytoinnin tueksi

Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?
Please enter a valid email

Thanks! Check your email at