Miksi käyttää soveltuvuustestejä rekrytoinnissa?

Soveltuvuustestit tarjoavat työnantajille objektiivisen tavan mitata kandidaattien yksilöllisiä ominaisuuksia kuten työpersoonallisuus ja kognitiivinen kyvykkyys, sekä motivaatiotekijät ja kulttuurisopivuus. Näiden ominaisuuksien mittaaminen rekrytointiprosessin aikana auttaa muodostamaan kokonaisvaltaisemman kuvan hakijoista ja tekemään parempia henkilövalintoja. Rekrytoinnin yhteydessä käytettävien testien on oltava työelämää varten rakennettuja sekä tieteellisesti päteviä,  jotta hakijoita voidaan luotettavasti ja objektiivisesti vertailla keskenään.

Miksi käyttää soveltuvuustestejä rekrytoinnissa

Tietoa jota et saa muulla tavoin

Soveltuvuustestit tuottavat tietoa jota et voi poimia CV:stä. Persoonallisuusarviointi ja erilaiset kykytestit tarjoavat kattavasti tietoa hakijan luontaisista taipumuksista, kyvykyyksistä, motivaatiotekijöistä ja käyttäytymismalleista työpaikalla. Testitulokset yhdistettynä muista lähteistä kerätyn tiedon kanssa auttavat muodostamaan monipuolisemman kuvan kandidaatista.

Tunnista oikeat osaajat

Kokonaisvaltainen kuva hakijoiden potentiaalista sekä vahvuuksista ja kehityskohteista auttaa tunnistamaan oikean osaajan rooliin ja organisaatioon. Ymmärtämällä syvällisemmin hakijoiden motivaatiotekijöitä sekä sitä, millaisessa ympäristössä he viihtyvät ja menestyvät, voit tehdä parempia rekrytointipäätöksiä.

Minimoi kognitiiviset vinoumat

Soveltuvuustestit nostavat rekrytoinnin objektiivisuutta. Testien automaattiset pisteytysalgoritmit eliminoivat subjektiivisten näkemysten ja ajatusvinoumien vaikutuksia ja tarjoavat objektiivisen tavan vertailla hakijoita. Hakijoiden vastauksia verrataan aiemmin samaan testiin vastanneista koostuvaan normiryhmään, jotta nähdään miten he ovat menestyneet suhteessa yleiseen keskiarvoon. Tämä standardoitu menetelmä varmistaa sen, että kaikkia hakijoita kohdellaan tasapuolisesti.

Tehosta rekrytointiprosessia

Soveltuvuustestit tehostavat rekrytointiprosessin eri vaiheita aina seulonnasta valintaan. Massarekrytoinneissa testejä käytetään usein seulontatyökaluna prosessin alkuvaiheessa, joka säästä paljon aikaa ja resursseja. Haastatteluraportti taas auttaa pureutumaan oikeisiin asioihin henkilön persoonallisuusprofiilin pohjalta haastattelutilanteessa. Hakijoiden automatisoitu palauteraportti parantaa hakijakokemusta ja varmistaa, että jokainen hakija saa lisäarvoa prosessista.

Ennusta työssä suoriutumista

Vaikka koulutustausta, CV ja hakijan kovat taidot kuten tietotekninen osaaminen ovat pitkään olleet keskeisiä kriteereitä rekrytoinnissa, ne eivät juuri ennusta tulevaa työssä suoriutumista. Toki on hyvä varmistaa, että hakijalla on tarvittavat pohjatiedot roolissa menestymiseen, mutta aiempaan kokemukseen ei tulisi liian sokeasti tuijottaa. Kognitiiviset kykytestit ovat tutkitusti paras yksittäinen työssä suoriutumista ennustava tekijä. Persoonallisuusarviointi ja kykytestit yhdistettynä strukturoituun haastatteluun antavat vahvoja viitteitä hakijan potentiaalista menestyä tehtävässä ja muodostavat korkealla tasolla työsuoritusta ennustavan arviointikokonaisuuden.

Säästä rekrytointikuluissa

Virherekrytoinnit tulevat yritykselle kalliiksi. Syitä voi olla monia, mutta usein virherekrytoinneissa ei ole kyse kovan osaamisen puuttumisesta vaan siitä, että valitun henkilön kohdalla tiimin henkilökemiat tai yrityksen kulttuuri eivät kohtaa. Kyse on siis oikeanlaisten pehmeiden taitojen puuttumisesta. Tällöin henkilö joudutaan irtisanomaan tai hän irtisanoutuu jo koeajalla, ja rekrytointiprosessi joudutaan aloittamaan alusta. Soveltuvuustestit auttavat alentamaan rekrytoinnin kuluja vähentämällä virherekrytointeja sekä henkilöstön vaihtuvuutta.

Kehitä henkilöstöä

Rekrytoinnin lisäksi testejä voidaan hyödyntää henkilöstön kehittämisessä. Kun oikea henkilö on palkattu tehtävään, voidaan persoonallisuusarvioinnin tuloksia hyödyntää tehokkaamman onboardingin ja yksilöllisen johtamisen tukena. Tiimiraportti kartoittaa yksilöiden luontaisia rooleja tiimissä ja auttaa tunnistamaan mahdollisia puutteita tiimin sisällä. Henkilöstön kehittämiseen panostamalla nostat tuottavuutta ja parannat sitoutumista organisaatioon.

Mittaa sitä millä on merkitystä

Clevryn arvitointalusta tarjoaa kaikki soveltuvuustestit ja raportit työsuhteen elinkaaren eri vaiheisiin. Roolikohtaisten arviointien lisäksi voit luoda vaivatta alustalla omia persoonallisuusarviointeja valitsemalla piirteitä, jotka tukevat juuri teidän organisaatiossanne menestymistä. Mittaa vain sitä millä on merkitystä ja paranna hakijakokemusta.

 

Tutustu Clevryn tulosraportteihin lataamalla malliraportteja alta.

Kaikki rekrytoinnin työkalut parhaiden osaajien tunnistamiseen.

Varaa demo tai ole yhteydessä meihin ja opi, miten rekrytoit paremmin Clevryn avulla.

Seuraa meitä ja saa rekrytoinnin uusimmat tuulet suoraan feediisi!

Tai tilaa uutiskirjeemme.
Tunnista pehmeät taitosi
Aloita nyt!
Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?