Miksi käyttää soveltuvuustestejä rekrytoinnissa?

Soveltuvuustestit tarjoavat työnantajille objektiivisen tavan mitata kandidaattien yksilöllisiä ominaisuuksia kuten työpersoonallisuus ja kognitiivinen kyvykkyys, sekä motivaatiotekijät ja kulttuurisopivuus. Näiden ominaisuuksien mittaaminen rekrytointiprosessin aikana auttaa muodostamaan kokonaisvaltaisemman kuvan hakijoista ja tekemään parempia henkilövalintoja. Rekrytoinnin yhteydessä käytettävien testien on oltava työelämää varten rakennettuja sekä tieteellisesti päteviä,  jotta hakijoita voidaan luotettavasti ja objektiivisesti vertailla keskenään.

Miksi käyttää soveltuvuustestejä rekrytoinnissa

Tietoa jota et saa muulla tavoin

Soveltuvuustestit tuottavat tietoa jota et voi poimia CV:stä. Persoonallisuusarviointi ja erilaiset kykytestit tarjoavat kattavasti tietoa hakijan luontaisista taipumuksista, kyvykyyksistä, motivaatiotekijöistä ja käyttäytymismalleista työpaikalla. Testitulokset yhdistettynä muista lähteistä kerätyn tiedon kanssa auttavat muodostamaan monipuolisemman kuvan kandidaatista.

Tunnista oikeat osaajat

Kokonaisvaltainen kuva hakijoiden potentiaalista sekä vahvuuksista ja kehityskohteista auttaa tunnistamaan oikean osaajan rooliin ja organisaatioon. Ymmärtämällä syvällisemmin hakijoiden motivaatiotekijöitä sekä sitä, millaisessa ympäristössä he viihtyvät ja menestyvät, voit tehdä parempia rekrytointipäätöksiä.

Minimoi kognitiiviset vinoumat

Soveltuvuustestit nostavat rekrytoinnin objektiivisuutta. Testien automaattiset pisteytysalgoritmit eliminoivat subjektiivisten näkemysten ja ajatusvinoumien vaikutuksia ja tarjoavat objektiivisen tavan vertailla hakijoita. Hakijoiden vastauksia verrataan aiemmin samaan testiin vastanneista koostuvaan normiryhmään, jotta nähdään miten he ovat menestyneet suhteessa yleiseen keskiarvoon. Tämä standardoitu menetelmä varmistaa sen, että kaikkia hakijoita kohdellaan tasapuolisesti.

Tehosta rekrytointiprosessia

Soveltuvuustestit tehostavat rekrytointiprosessin eri vaiheita aina seulonnasta valintaan. Massarekrytoinneissa testejä käytetään usein seulontatyökaluna prosessin alkuvaiheessa, joka säästä paljon aikaa ja resursseja. Haastatteluraportti taas auttaa pureutumaan oikeisiin asioihin henkilön persoonallisuusprofiilin pohjalta haastattelutilanteessa. Hakijoiden automatisoitu palauteraportti parantaa hakijakokemusta ja varmistaa, että jokainen hakija saa lisäarvoa prosessista.

Ennusta työssä suoriutumista

Vaikka koulutustausta, CV ja hakijan kovat taidot kuten tietotekninen osaaminen ovat pitkään olleet keskeisiä kriteereitä rekrytoinnissa, ne eivät juuri ennusta tulevaa työssä suoriutumista. Toki on hyvä varmistaa, että hakijalla on tarvittavat pohjatiedot roolissa menestymiseen, mutta aiempaan kokemukseen ei tulisi liian sokeasti tuijottaa. Kognitiiviset kykytestit ovat tutkitusti paras yksittäinen työssä suoriutumista ennustava tekijä. Persoonallisuusarviointi ja kykytestit yhdistettynä strukturoituun haastatteluun antavat vahvoja viitteitä hakijan potentiaalista menestyä tehtävässä ja muodostavat korkealla tasolla työsuoritusta ennustavan arviointikokonaisuuden.

Säästä rekrytointikuluissa

Virherekrytoinnit tulevat yritykselle kalliiksi. Syitä voi olla monia, mutta usein virherekrytoinneissa ei ole kyse kovan osaamisen puuttumisesta vaan siitä, että valitun henkilön kohdalla tiimin henkilökemiat tai yrityksen kulttuuri eivät kohtaa. Kyse on siis oikeanlaisten pehmeiden taitojen puuttumisesta. Tällöin henkilö joudutaan irtisanomaan tai hän irtisanoutuu jo koeajalla, ja rekrytointiprosessi joudutaan aloittamaan alusta. Soveltuvuustestit auttavat alentamaan rekrytoinnin kuluja vähentämällä virherekrytointeja sekä henkilöstön vaihtuvuutta.

Kehitä henkilöstöä

Rekrytoinnin lisäksi testejä voidaan hyödyntää henkilöstön kehittämisessä. Kun oikea henkilö on palkattu tehtävään, voidaan persoonallisuusarvioinnin tuloksia hyödyntää tehokkaamman onboardingin ja yksilöllisen johtamisen tukena. Tiimiraportti kartoittaa yksilöiden luontaisia rooleja tiimissä ja auttaa tunnistamaan mahdollisia puutteita tiimin sisällä. Henkilöstön kehittämiseen panostamalla nostat tuottavuutta ja parannat sitoutumista organisaatioon.

Mittaa sitä millä on merkitystä

Clevryn arvitointalusta tarjoaa kaikki soveltuvuustestit ja raportit työsuhteen elinkaaren eri vaiheisiin. Roolikohtaisten arviointien lisäksi voit luoda vaivatta alustalla omia persoonallisuusarviointeja valitsemalla piirteitä, jotka tukevat juuri teidän organisaatiossanne menestymistä. Mittaa vain sitä millä on merkitystä ja paranna hakijakokemusta.

 

Tutustu Clevryn tulosraportteihin lataamalla malliraportteja alta.

Follow

Would you like to have our content delivered to your feed? Follow us in your favorite channel!

Or subscribe to our newsletter
Find your Soft Skills
Let's Go!
Post a job and find a match

Access the Soft Skills Marketplace

Assessment Platform

Full suite for online psychometric asessments

Assessment Service

Get our expert insights to make better decisions

Let us find you the right match

Recruitment & Staffing services

Browse job opportunities

Access the job board

Match yourself with opportunities

Soft Skills Marketplace

Find your soft skills strengths

Understand what makes you unique

Practice Center

Practice PQ's and Ability tests for free

Clevry Blog

Read our latest articles on Soft Skills and recruitment

What are Soft Skills?

Everything you need to know.

Case Studies

Dive into the success of our customers

Sample Reports

Check our library of sample reports, generated by the Clevry platform

Julkaise työpaikka ja löydä osaajia

Pääsy Soft Skills Marketplaceen

Arviointialusta

Kaikki psykometriset testit rekrytoinnin tueksi

Henkilöarviointi

Asiantuntijamme auttavat sinua tekemään oikean henkilövalinnan

Autamme sinua löytämään oikean osaajan

Rekrytointi & Henkilöstövuokrauspalvelut

Selaa työmahdollisuuksia

Avoimet työpaikat

Tunnista vahvuutesi

Ymmärrä, mikä tekee sinusta uniikin

Harjoituskeskus

Harjoittele soveltuvuustestejä ilmaiseksi

Clevry Blogi

Uusimmat artikkelit rekrytoinnin ja soft skillsien parista

Soft skills - Mitä ovat pehmeät taidot?

Kaikki mitä sinun tulee tietää

Asiakascaset

Tutustu asiakkaidemme menestystarinoihin

Malliraportit

Clevry-alusta tarjoaa kaikki tarvittavat raportit rekrytoinnin tueksi

Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?
Please enter a valid email

Thanks! Check your email at