Persoonallisuus työelämässä

Persoonallisuudella on iso merkitys työelämässä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että vain tietyntyyppiset persoonallisuudet, kuten vahvasti ulospäinsuuntautuneet menestyisivät työssä. Erilaiset persoonallisuuden piirteet tukevat erilaisissa rooleissa ja organisaatioissa menestymistä. Yhdessä roolissa korostuvat sosiaalisuus ja tiivis kanssakäyminen tiimin ja muiden sidosryhmien kanssa, kun taas toinen tehtävä voi vaatia pitkäjänteistä yksin puurtamista.

Persoonallisuus työelämässä

Kartoittamalla hakijoiden persoonallisuutta tieteellisin menetelmin rekrytointiprosessin aikana, voidaan tunnistaa tehokkaasti juuri ne persoonallisuuden piirteet, jotka tukevat haettavassa roolissa menestymistä.

Mikä on persoonallisuusarviointi?

Työnantajat hyödyntävät persoonallisuusarviointia rekrytointiprosessin aikana soveltuvimpien hakijoiden tunnistamiseksi avoimeen työtehtävään. Arvioinnilla kartoitetaan muun muassa hakijoiden työskentelytyyliä, vuorovaikutustyyliä sekä motivaatiotekijöitä. Mittaamalla yksilöllisiä persoonallisuuden piirteitä laajojen, teoriaan pohjautuvien persoonallisuustyyppien sijaan, saadaan kerättyä yksityiskohtaista ja tarkkaa tietoa rekrytointipäätöksen tueksi.

Persoonallisuusarvionnissa kandidaatille esitetään tyypillisesti sarja erilaisia väittämiä ja hänen tulee vastata viisiportaisella asteikolla missä määrin väittämät kuvaavat häntä. Vastauksia verrataan sitten samaan arviointiin aiemmin vastanneista koostuvaan normiryhmään, jotta nähdään miten kukin vastaaja vertautuu suhteessa yleiseen keskiarvoon.

Clevryn persoonallisuusarvioinneista voit valita valmiit roolikohtaiset arvioinnit yleisimpiin työtehtäviin, tai räätälöidä alustalla vaivatta oman arvioinnin työtehtävän  kompetenssien ja organisaation kulttuurin pohjalta.

 

Tutustu Clevryn tulosraportteihin lataamalla malliraportteja alta.

 

Miksi mitata persoonallisuutta?

Persoonallisuudessa ei ole oikeaa tai väärää, eikä mikään yksittäinen piirre ole lähtökohtaisesti hyvä tai huono. Persoonallisuuden mittaaminen antaa työnantajalle monipuolisemman kuvan hakijasta ja kertoo kuinka hyvin hänen yksilölliset piirteensä tukevat haettavassa roolissa ja organisaatiossa menestymistä.

Syvällisempi ymmärys kandidaateista

Persoonallisuusarviointi tarjoaa syvällisemmä kuvan hakijoiden vahvuuksista ja kehityskohteista ja mahdollista heidän objektiivisen vertailun keskenään. Tulosten pohjalta voidaan tarkastella kuinka hyvin kukin hakija soveltuisi rooliin ja millaisia vahvuuksia hän toisi mukanaan tiimiin ja organisaatioon.

Vahva tuki haastattelutilanteeseen

Haastattelutilanne on hyvä paikka syventyä arviointituloksiin hakijan kanssa ja selvittää, miten erilaiset persoonallisuuden piirteet näkyvät konkreettisesti henkilön työskentelytavoissa. Raportti antaa vinkkejä haastatteluun ja ehdottaa kysymyksiä hakijan persoonallisuusprofiilin ympäriltä. Näin voit hakea varmistusta tuloksista esiin nouseville ajatuksille, ja pureutua mahdollisiin huolen aiheisiin.

Tehosta onboarding-vaihetta

Kun oikea henkilö on palkattu rooliin, on edessä onboarding-vaihe jonka aikana uusi työntekijä sisäistetään rooliinsa ja organisaation kulttuuriin sekä toimintatapoihin. Hyvä onboarding sitouttaa  ja auttaa uusia työntekijöitä pääsemään kiinni tuottavaan työhön nopeammin. Onboarding-raportti on arjen työkalu esihenkilöille ja auttaa tunnistamaan tehokkaimmat tavat yksilölliseen johtamiseen henkilön persoonallisuusprofiilin pohjalta.

Haluatko kuulla tarkemmin Clevryn arvioinneista rekrytoinnin tueksi? Ole meihin yhteydessä, asiantuntijamme auttavat mielellään.

Kaikki rekrytoinnin työkalut parhaiden osaajien tunnistamiseen.

Varaa demo tai ole yhteydessä meihin ja opi, miten rekrytoit paremmin Clevryn avulla.

Seuraa meitä ja saa rekrytoinnin uusimmat tuulet suoraan feediisi!

Tai tilaa uutiskirjeemme.
Tunnista pehmeät taitosi
Aloita nyt!
Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?