Persoonallisuus työelämässä

Persoonallisuudella on iso merkitys työelämässä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että vain tietyntyyppiset persoonallisuudet, kuten vahvasti ulospäinsuuntautuneet menestyisivät työssä. Erilaiset persoonallisuuden piirteet tukevat erilaisissa rooleissa ja organisaatioissa menestymistä. Yhdessä roolissa korostuvat sosiaalisuus ja tiivis kanssakäyminen tiimin ja muiden sidosryhmien kanssa, kun taas toinen tehtävä voi vaatia pitkäjänteistä yksin puurtamista.

Persoonallisuus työelämässä

Kartoittamalla hakijoiden persoonallisuutta tieteellisin menetelmin rekrytointiprosessin aikana, voidaan tunnistaa tehokkaasti juuri ne persoonallisuuden piirteet, jotka tukevat haettavassa roolissa menestymistä.

Mikä on persoonallisuusarviointi?

Työnantajat hyödyntävät persoonallisuusarviointia rekrytointiprosessin aikana soveltuvimpien hakijoiden tunnistamiseksi avoimeen työtehtävään. Arvioinnilla kartoitetaan muun muassa hakijoiden työskentelytyyliä, vuorovaikutustyyliä sekä motivaatiotekijöitä. Mittaamalla yksilöllisiä persoonallisuuden piirteitä laajojen, teoriaan pohjautuvien persoonallisuustyyppien sijaan, saadaan kerättyä yksityiskohtaista ja tarkkaa tietoa rekrytointipäätöksen tueksi.

Persoonallisuusarvionnissa kandidaatille esitetään tyypillisesti sarja erilaisia väittämiä ja hänen tulee vastata viisiportaisella asteikolla missä määrin väittämät kuvaavat häntä. Vastauksia verrataan sitten samaan arviointiin aiemmin vastanneista koostuvaan normiryhmään, jotta nähdään miten kukin vastaaja vertautuu suhteessa yleiseen keskiarvoon.

Clevryn persoonallisuusarvioinneista voit valita valmiit roolikohtaiset arvioinnit yleisimpiin työtehtäviin, tai räätälöidä alustalla vaivatta oman arvioinnin työtehtävän  kompetenssien ja organisaation kulttuurin pohjalta.

 

Tutustu Clevryn tulosraportteihin lataamalla malliraportteja alta.

 

Miksi mitata persoonallisuutta?

Persoonallisuudessa ei ole oikeaa tai väärää, eikä mikään yksittäinen piirre ole lähtökohtaisesti hyvä tai huono. Persoonallisuuden mittaaminen antaa työnantajalle monipuolisemman kuvan hakijasta ja kertoo kuinka hyvin hänen yksilölliset piirteensä tukevat haettavassa roolissa ja organisaatiossa menestymistä.

Syvällisempi ymmärys kandidaateista

Persoonallisuusarviointi tarjoaa syvällisemmä kuvan hakijoiden vahvuuksista ja kehityskohteista ja mahdollista heidän objektiivisen vertailun keskenään. Tulosten pohjalta voidaan tarkastella kuinka hyvin kukin hakija soveltuisi rooliin ja millaisia vahvuuksia hän toisi mukanaan tiimiin ja organisaatioon.

Vahva tuki haastattelutilanteeseen

Haastattelutilanne on hyvä paikka syventyä arviointituloksiin hakijan kanssa ja selvittää, miten erilaiset persoonallisuuden piirteet näkyvät konkreettisesti henkilön työskentelytavoissa. Raportti antaa vinkkejä haastatteluun ja ehdottaa kysymyksiä hakijan persoonallisuusprofiilin ympäriltä. Näin voit hakea varmistusta tuloksista esiin nouseville ajatuksille, ja pureutua mahdollisiin huolen aiheisiin.

Tehosta onboarding-vaihetta

Kun oikea henkilö on palkattu rooliin, on edessä onboarding-vaihe jonka aikana uusi työntekijä sisäistetään rooliinsa ja organisaation kulttuuriin sekä toimintatapoihin. Hyvä onboarding sitouttaa  ja auttaa uusia työntekijöitä pääsemään kiinni tuottavaan työhön nopeammin. Onboarding-raportti on arjen työkalu esihenkilöille ja auttaa tunnistamaan tehokkaimmat tavat yksilölliseen johtamiseen henkilön persoonallisuusprofiilin pohjalta.

Haluatko kuulla tarkemmin Clevryn arvioinneista rekrytoinnin tueksi? Ole meihin yhteydessä, asiantuntijamme auttavat mielellään.

Follow

Would you like to have our content delivered to your feed? Follow us in your favorite channel!

Or subscribe to our newsletter
Find your Soft Skills
Let's Go!
Post a job and find a match

Access the Soft Skills Marketplace

Assessment Platform

Full suite for online psychometric asessments

Assessment Service

Get our expert insights to make better decisions

Let us find you the right match

Recruitment & Staffing services

Browse job opportunities

Access the job board

Match yourself with opportunities

Soft Skills Marketplace

Find your soft skills strengths

Understand what makes you unique

Practice Center

Practice PQ's and Ability tests for free

Clevry Blog

Read our latest articles on Soft Skills and recruitment

What are Soft Skills?

Everything you need to know.

Case Studies

Dive into the success of our customers

Sample Reports

Check our library of sample reports, generated by the Clevry platform

Julkaise työpaikka ja löydä osaajia

Pääsy Soft Skills Marketplaceen

Arviointialusta

Kaikki psykometriset testit rekrytoinnin tueksi

Henkilöarviointi

Asiantuntijamme auttavat sinua tekemään oikean henkilövalinnan

Autamme sinua löytämään oikean osaajan

Rekrytointi & Henkilöstövuokrauspalvelut

Selaa työmahdollisuuksia

Avoimet työpaikat

Tunnista vahvuutesi

Ymmärrä, mikä tekee sinusta uniikin

Harjoituskeskus

Harjoittele soveltuvuustestejä ilmaiseksi

Clevry Blogi

Uusimmat artikkelit rekrytoinnin ja soft skillsien parista

Soft skills - Mitä ovat pehmeät taidot?

Kaikki mitä sinun tulee tietää

Asiakascaset

Tutustu asiakkaidemme menestystarinoihin

Malliraportit

Clevry-alusta tarjoaa kaikki tarvittavat raportit rekrytoinnin tueksi

Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?