Mikä on psykometrinen testi

Mikä on psykometrinen testi

Mikä on psykometrinen testi?

Psykometrisiä testejä (tai arviointeja) käytetään usein rekrytoinnin, henkilövalintojen ja henkilöstön kehittämisen tukena. Psykometriset testit mahdollistavat tarkan ja objektiivisen tavan arvioida erilaisia ominaisuuksia, kuten persoonallisuuden piirteitä, kognitiivisia kykyjä, pehmeitä taitoja, kriittistä päättelykykyä ja käyttäytymistyyliä.

Nämä psykometrisilla testeillä mitattavat yksilölliset kykvyt ja ominaisuudet ovat aina työtehtävässä menestymisen kannalta keskeisessä asemassa. Testitulosten perusteella voidaan luotettavasti arvioida kunkin hakijan soveltuvuutta tehtävään sekä ennustaa heidän edellytyksiään menestyä haettavassa työtehtävässä.

Jotta testi voitaisiin luokitella ”psykometriseksi”, sen on oltava standardoitu ja tieteellisesti pätevä. Sen on lisäksi oltava johdonmukainen sekä sisällöltään, suoritustavaltaan että pisteytykseltään. Tämä varmistaa, että testi on tarkka ja mittaa juuri sitä mitä sillä on tarkoituskin mitata. Luotettavat testit auttavat myös minimoimaan kognitiivisten vinoumien vaikutuksen rekrytointiprosessissa.

Psykometriset testit koostuvat tyypillisesti eri osioista (kysymyksistä tai lausunnoista), joilla hakijoita testataan standardoiduissa puitteissa.

Vaikka psykometriset testit ovatkin varsin luotettavia, ne eivät ole erehtymättömiä! Mahdollisia virheitä voi ilmetä testin toteutusvaiheessa, ja tämän vuoksi on tärkeää, että testit suoritetaan standardoidusti. On syytä pitää myös mielessä, että testit toimivat päätöksentekoa ohjaavana apuvälineenä, eikä rekrytointipäätöksiä tulisi tehdä pelkkien testitulosten perusteella.

Psykometriset testit rekrytoinnissa

Psykometrisiä testejä käytetään rekrytoinnissa apuna soveltuvimpien hakijoiden tunnistamisessa. Testejä käytetään valinta- ja kehitysprosesseissa, tarkoituksena auttaa löytämään soveltuvin ehdokas avoimeen työtehtävään tai ylennykseen sen perusteella, missä määrin hänen persoonallisuus ja kognitiiviset kyvyt vastaavat roolissa menestymisen kannalta vaadittavia ominaisuuksia.

Tänä päivänä suurin osa psykometrisistä testeistä toteutetaan online- arviointialustalla, vaikka toisinaan  arviointi- ja kehityspäivien osana saatetaan edelleen käyttää myös paperisia testejä.  Osa testeistä, kuten kykytestit on ajastettuja, ja persoonallisuusteissä aikarajaa taas yleensä ei ole.

Tutustu Clevryn tulosraportteihin lataamalla malliraportteja alta.

Psykometrisiä testejä voidaan hyödyntää rekrytointiprosessin eri vaiheissa:

  1. Rekrytoinnin alkuvaiheessa hakijoiden esikarsintaan. Testeillä voidaan tehokkaasti seuloa hakijat, jotka selkeästi eivät ole soveltuvia rooliin.
  2. Ennen työhaastattelua. Testitulokset tuovat tukea haastattelutilanteeseen ja auttavat luomaan kiinnostavia keskusteluja ehdokkaan profiilin ympärillä.
  3. Myöhemmässä vaiheessa, mahdollisesti toisen haastattelukierroksen yhteydessä kärkiehdokkaille, tai osana arviointipäivää.

Psykometristen testien hyödyt

Yhä useammat yritykset käyttävät tänä päivänä psykometrisiä testejä rekrytoinnin tukena. Testit auttavat ennustamaan työssä suoriutumista ja tunnistamaan osaajat, jotka parhaiten sopivat organisaation kulttuuriin.

Rekrytointien lisäki testejä voidaan käyttää henkilöstön kehittämisessä ja urasuunnittelun sekä coachingin tukena.

Psykometriset arvioinnit tarjoavat lukuisia hyötyjä:

Kustannustehokkuus

Testit auttavat tehostamaan rekrytointiprosessia ja vähentämään virherekrytointeja, mikä laskee rekrytointikustannuksia.

Henkilöstön pysyvyys

Paremmat rekrytointipäätökset auttavat vähentämään henkilöstön vaihtuvuutta.

Objektiivinen rekrytointi

Psykometriset testit tarjoavat vankan tieteellisen prosessin, joka vähentää kognitiivisten vinoumien vaikutusta henkilövalintoihin. Testit ovat standardoituja sen varmistamiseksi, että kaikki hakijat ovat prosessissa samalla viivalla.

Paremmat henkilövalinnat

Testit auttavat luomaan kokonaisvaltaisemman kuvan hakijan vahvuuksista, kehityskohteista ja käyttäytymistyylistä, mikä auttaa tunnistamaan soveltuvimman ehdokkaan kuhunkin työtehtävään.

Työsuorituksen ennustaminen

Psykometriset testit ovat tehokkain yksittäinen keino työssä suoriutumisen ennustamiseen, päihittäen kaikki muut perinteisemmät valintamenetelmät, kuten haastattelut, suositukset ja ansioluettelot.

Parempi työnantajamielikuva

Yritysilmeen mukaisesti brändätyt testit auttavat luomaan parempaa työnantajamielikuvaa ehdokkaiden keskuudessa. Työnhakijat myös suhtautuvat objektiiviseen prosessiin myönteisesti. Laadukkaat testit tuovat lisäarvoa kaikille hakijoille palautteen muodossa ja auttavat omien uravalintojen pohdinnassa.

Haluatko kuulla tarkemmin miten Clevryn psykometriset testit voivat auttaa organisaatiotasi rekrytoimaan paremmin? Ole meihin yhteydessä, asiantuntijamme auttavat sinua mielellään.

Kaikki rekrytoinnin työkalut parhaiden osaajien tunnistamiseen.

Varaa demo tai ole yhteydessä meihin ja opi, miten rekrytoit paremmin Clevryn avulla.

Seuraa meitä ja saa rekrytoinnin uusimmat tuulet suoraan feediisi!

Tai tilaa uutiskirjeemme.
Tunnista pehmeät taitosi
Aloita nyt!
Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?