Johdatus psykometrisiin testeihin

Mikä on psykometrinen testi?

Psykometriset testit tarjoavat tasapuolisen ja objektiivisen tavan mitata erilaisia yksilöllisiä ominaisuuksia, kuten työpersoonallisuutta, erilaisia käyttäytymismalleja sekä kyvykkyyttä ja kriittistä päättelykykyä.

Jotta testin voidaan sanoa olevan ‘psykometrinen’, sen tulee olla standardoitu ja validoitu. Lisäksi sen tulee olla johdonmukainen sisältönsä ja pisteytyksen suhteen. Tämä varmistaa sen, että testi mittaa tarkasti ja luotettavasti juuri sitä, mitä sen on tarkoituskin mitata, minimoiden samalla  kognitiivisten vinoumien vaikutuksen päätöksentekoon.

Johdatus psykometrisiin testeihin

 

Psykometriset testit rekrytoinnissa

Psykometriset testit, kuten kykytestit ja persoonallisuustestit ovat usein osana rekrytointi- tai kehitysprosesseja. Testit auttavat työnantajia tunnistamaan soveltuvimman hakijan työtehtävään sen perusteella, missä määrin hänen henkilökohtaiset ominaisuutensa sopivat yhteen työroolin vaatimusten kanssa.

Tänä päivänä testit suoritetaan useimmiten verkossa, mutta joskus osana arviointi- ja kehityspäiviä saatetaan edelleen hyödyntää paperilomakkeita. Useimmat testit ovat ajastettuja, mutta osa persoonallisuusarvioinneista voidaan suorittaa useammassa osassa.

Psykometrisiä testejä voidaan käytää rekrytoinitiprosessin eri vaiheissa:

 • Prosessin aikaisessa vaiheessa karsimaan hakijoita, jotka eivät ominaisuuksiensa perusteella ole soveltuvia tehtävään.
 • Ennnen haastattelua mielenkiintoisten keskustelujen herättämiseksi hakijan profiilin ympärillä.
 • Myöhemmässä vaiheessa, mahdollisesti toisen haastattelukierroksen yhteydessä kärkihakijoille.

   

Miksi testata hakijoita?

Yhä useammat yritykset käyttävät psykometrisiä testejä rekrytoinnin, kehityksen ja ylennyspäätösten tukena. Testit auttavat ennustamaan työssä suoriutumista ja tunnistamaan parhaan yhteensopivuuden hakijan sekä yrityksen kulttuurin välillä.

Testit tarjoavat syvällisen katsauksen henkilön yksilöllisiin ominaisuuksiin, ja rekrytoinnin lisäksi tätä tietoa voidaan käyttää henkilöstön kehittämisessä ja uraohjauksen tukena, sekä sisäisissä henkilöstömuutoksissa. Clevry- alustan testit tuovat rekrytointiprosessiin monenlaisia hyötyjä:

 • Kustannustehokkuus: Testit tehostavat rekrytointiprosessia ja auttavat vähentämään kalliita virherekrytointeja.
 • Henkilöstön pysyvyys: Tee parempia henkilövalintoja ja paranna henkilöstön pysyvyyttä.
 • Objektiivisuus: Arvioi hakijoita objektiivisesti vain työtehtävässä menestymisen kannalta merkityksellisten seikkojen pohjalta. Minimoi kognitiivisten vinoumien vaikutus ja nosta rekrytoinnin objektiivisuutta.
 • Tasapuolisuus:  Psykometriset testit on standardoitu sen varmistamiseksi, että kaikki hakijat ovat testeissä samalla viivalla.
 • Hakijaystävällisyys: Työnhakijat suhtautuvat positiivisesti tasapuoliseen hakuprosessiin. Testit lisäävät hakijoiden itseymmärrystä ja tarjoavat palautetta oman urakehityksen ja työnhaun tueksi.
 • Ennustettavuus: Psykometriset testit ovat paras tapa ennustaa työssä suoriutumista, syrjäyttäen perinteiset valintametodit kuten CV:n, suosittelut, sekä haastattelun.

 

Tutustu Clevryn tulosraportteihin lataamalla malliraportteja alta.

 

Testit auttavat työnantajia tekemään parempia, dataan pohjautuvia rekrytointipäätöksiä, mutta on syytä pitää mielessä, että valintoja ei tulisi koskaan tehdä pelkkien testitulosten perusteella. Testit ovat yksi osa prosessia ja toimivat päätöksentekoa ohjaavana apuvälineenä.

Follow

Would you like to have our content delivered to your feed? Follow us in your favorite channel!

Or subscribe to our newsletter
Find your Soft Skills
Let's Go!
Post a job and find a match

Access the Soft Skills Marketplace

Assessment Platform

Full suite for online psychometric asessments

Assessment Service

Get our expert insights to make better decisions

Let us find you the right match

Recruitment & Staffing services

Browse job opportunities

Access the job board

Match yourself with opportunities

Soft Skills Marketplace

Find your soft skills strengths

Understand what makes you unique

Practice Center

Practice PQ's and Ability tests for free

Clevry Blog

Read our latest articles on Soft Skills and recruitment

What are Soft Skills?

Everything you need to know.

Case Studies

Dive into the success of our customers

Sample Reports

Check our library of sample reports, generated by the Clevry platform

Julkaise työpaikka ja löydä osaajia

Pääsy Soft Skills Marketplaceen

Arviointialusta

Kaikki psykometriset testit rekrytoinnin tueksi

Henkilöarviointi

Asiantuntijamme auttavat sinua tekemään oikean henkilövalinnan

Autamme sinua löytämään oikean osaajan

Rekrytointi & Henkilöstövuokrauspalvelut

Selaa työmahdollisuuksia

Avoimet työpaikat

Tunnista vahvuutesi

Ymmärrä, mikä tekee sinusta uniikin

Harjoituskeskus

Harjoittele soveltuvuustestejä ilmaiseksi

Clevry Blogi

Uusimmat artikkelit rekrytoinnin ja soft skillsien parista

Soft skills - Mitä ovat pehmeät taidot?

Kaikki mitä sinun tulee tietää

Asiakascaset

Tutustu asiakkaidemme menestystarinoihin

Malliraportit

Clevry-alusta tarjoaa kaikki tarvittavat raportit rekrytoinnin tueksi

Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?
Please enter a valid email

Thanks! Check your email at