Johdatus psykometrisiin testeihin

Mikä on psykometrinen testi?

Psykometriset testit tarjoavat tasapuolisen ja objektiivisen tavan mitata erilaisia yksilöllisiä ominaisuuksia, kuten työpersoonallisuutta, erilaisia käyttäytymismalleja sekä kyvykkyyttä ja kriittistä päättelykykyä.

Jotta testin voidaan sanoa olevan ‘psykometrinen’, sen tulee olla standardoitu ja validoitu. Lisäksi sen tulee olla johdonmukainen sisältönsä ja pisteytyksen suhteen. Tämä varmistaa sen, että testi mittaa tarkasti ja luotettavasti juuri sitä, mitä sen on tarkoituskin mitata, minimoiden samalla  kognitiivisten vinoumien vaikutuksen päätöksentekoon.

Johdatus psykometrisiin testeihin

 

Psykometriset testit rekrytoinnissa

Psykometriset testit, kuten kykytestit ja persoonallisuustestit ovat usein osana rekrytointi- tai kehitysprosesseja. Testit auttavat työnantajia tunnistamaan soveltuvimman hakijan työtehtävään sen perusteella, missä määrin hänen henkilökohtaiset ominaisuutensa sopivat yhteen työroolin vaatimusten kanssa.

Tänä päivänä testit suoritetaan useimmiten verkossa, mutta joskus osana arviointi- ja kehityspäiviä saatetaan edelleen hyödyntää paperilomakkeita. Useimmat testit ovat ajastettuja, mutta osa persoonallisuusarvioinneista voidaan suorittaa useammassa osassa.

Psykometrisiä testejä voidaan käytää rekrytoinitiprosessin eri vaiheissa:

 • Prosessin aikaisessa vaiheessa karsimaan hakijoita, jotka eivät ominaisuuksiensa perusteella ole soveltuvia tehtävään.
 • Ennnen haastattelua mielenkiintoisten keskustelujen herättämiseksi hakijan profiilin ympärillä.
 • Myöhemmässä vaiheessa, mahdollisesti toisen haastattelukierroksen yhteydessä kärkihakijoille.

   

Miksi testata hakijoita?

Yhä useammat yritykset käyttävät psykometrisiä testejä rekrytoinnin, kehityksen ja ylennyspäätösten tukena. Testit auttavat ennustamaan työssä suoriutumista ja tunnistamaan parhaan yhteensopivuuden hakijan sekä yrityksen kulttuurin välillä.

Testit tarjoavat syvällisen katsauksen henkilön yksilöllisiin ominaisuuksiin, ja rekrytoinnin lisäksi tätä tietoa voidaan käyttää henkilöstön kehittämisessä ja uraohjauksen tukena, sekä sisäisissä henkilöstömuutoksissa. Clevry- alustan testit tuovat rekrytointiprosessiin monenlaisia hyötyjä:

 • Kustannustehokkuus: Testit tehostavat rekrytointiprosessia ja auttavat vähentämään kalliita virherekrytointeja.
 • Henkilöstön pysyvyys: Tee parempia henkilövalintoja ja paranna henkilöstön pysyvyyttä.
 • Objektiivisuus: Arvioi hakijoita objektiivisesti vain työtehtävässä menestymisen kannalta merkityksellisten seikkojen pohjalta. Minimoi kognitiivisten vinoumien vaikutus ja nosta rekrytoinnin objektiivisuutta.
 • Tasapuolisuus:  Psykometriset testit on standardoitu sen varmistamiseksi, että kaikki hakijat ovat testeissä samalla viivalla.
 • Hakijaystävällisyys: Työnhakijat suhtautuvat positiivisesti tasapuoliseen hakuprosessiin. Testit lisäävät hakijoiden itseymmärrystä ja tarjoavat palautetta oman urakehityksen ja työnhaun tueksi.
 • Ennustettavuus: Psykometriset testit ovat paras tapa ennustaa työssä suoriutumista, syrjäyttäen perinteiset valintametodit kuten CV:n, suosittelut, sekä haastattelun.

 

Tutustu Clevryn tulosraportteihin lataamalla malliraportteja alta.

 

Testit auttavat työnantajia tekemään parempia, dataan pohjautuvia rekrytointipäätöksiä, mutta on syytä pitää mielessä, että valintoja ei tulisi koskaan tehdä pelkkien testitulosten perusteella. Testit ovat yksi osa prosessia ja toimivat päätöksentekoa ohjaavana apuvälineenä.

Kaikki rekrytoinnin työkalut parhaiden osaajien tunnistamiseen.

Varaa demo tai ole yhteydessä meihin ja opi, miten rekrytoit paremmin Clevryn avulla.

Seuraa meitä ja saa rekrytoinnin uusimmat tuulet suoraan feediisi!

Tai tilaa uutiskirjeemme.
Tunnista pehmeät taitosi
Aloita nyt!
Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?