Resurser för jobbsökande

Tips inför färdighetstest

Hur man gör väl ifrån sig på ett kognitivt färdighetstest

Grunderna för färdighetstest

Inom rekrytering ger färdighetstester (ex. begåvningstester) ett standardiserat sätt att bedöma kandidaters uppträdande inom olika arbetsrelaterade uppgifter.

Färdighetstest ger arbetsgivare en bra anvisning till en kandidats förmåga att prestera i en specifik roll och utvärderar deras potential att genomföra arbetet snarare än att endast fokusera på akademisk förmåga.

Resultaten från ett färdighetstest kombineras generellt med annan psykometrisk information såsom personlighetsprofilering utifrån frågeformulär eller resultaten från situationsbaserade test du potentiellt har tagit.

Färdighetstest är ett utmärkt sätt för rekryterare att få insikt i hur väl en kandidat kan bearbeta information inom en utsatt tidsram. När de kombineras med andra psykometriska test (Vad är ett psykometriskt test?) kan de förse arbetsgivare med en välrundad bild av hur en individ skulle prestera på arbetsplatsen.

Tips för färdighetstest

Färdighetstester är tidsbestämda

Färdighetstest går oftast på tid och tar generellt sett runt 10 – 20 minuter (i genomsnitt) att skriva färdigt, så tidsanpassning är viktigt.

Slösa inte tid

Känn till när du bör gå vidare om du har problem med att svara på en fråga.

Om du inte vet, gör din bästa gissning

Färdighetstest har oftast endast ett korrekt svar per fråga. Detta innebär att du för många tester har cirka 25 % chans att få rätt med din bästa gissning.

Du kan till och med ha turen att få rätt även om gissningen är okunnig!

Uppdatera dina ämneskunskaper i förväg.

Frågorna på ett färdighetstest är utformade för att bedöma din förmåga inom ett specifikt område.

Om testet till exempel är numeriskt till sin natur är det klokt att öva på dina numeriska färdigheter innan du gör testet. Du kan göra ett vanligt Sudoku-pussel eller göra en poäng av att göra mer mental aritmetik i vardagen.

Läs varje fråga två gånger Läs varje fråga två gånger

Se till att läsa igenom varje fråga två gånger så att du inte missar någon viktig information.

Eftersom färdighetstesterna är tidsbestämda måste du se till att du läser frågorna noggrant och svarar så snabbt som möjligt.

Det kan bli svårare när testet fortskrider

I vissa färdighetstester blir frågorna ofta svårare ju längre provet pågår. Try to answer any easier questions as quickly as possible and don’t spend ages trying to verify you answer afterwards.

Övning ger färdighet. På sätt och vis

Du kan öka dina chanser att klara dig bra genom att prova några övningsfrågor innan du gör provet på riktigt. Detta hjälper dig att bli mer bekant med testets upplägg så att du får en bättre uppfattning om vad du kan förvänta dig.

Få en god natts sömn natten innan testet

Försök att få en god natts sömn före provdagen för att ge dig de bästa förutsättningarna för att vara mentalt på topp.

Öva, öva, öva!

Försök svara på så många övningstest du kan innan du skriver det riktiga provet då detta kommer hjälpa dig att både prestera bättre och känna dig säkrare under testets gång (du kan hitta många gratis övningstest med en snabb Google-sökning).