Työnhakijoille

Kykytesti - Vinkit

Kuinka menestyä kykytestissä.

Mikä on kykytesti?

Kykytestit, kuten verbaaliset ja numeeriset testit ovat standardoitu ja objektiivinen tapa arvioida kandidaattien suoriutumista erilaisissa työperusteisissa tehtävissä ja skenaarioissa.

Kykytestejä käytetään rekrytoinnissa, sillä ne antavat työnantajalle hyvän kuvan työnhakijoiden kyvyistä ja potentiaalista menestyä haettavassa työtehtävässä, tuoden konkretiaa koulutustaustan ja työhistorian rinnalle.

Kykytestien tuloksia hyödynnetään yleensä muiden soveltuvuustestien, kuten persoonallisuusarviointien rinnalla, mikäli ne ovat myös osa rekrytointiprosessia.

Testit antavat työnantajalle hyvän kuvan siitä, miten henkilö lähestyy ongelmanratkaisua ja prosessoi tietoa rajatussa ajassa. Kykytestien tulokset yhdistettynä muista lähteistä saatuihin tietoihin, antaa työnantajalle kokonaisvaltaisemman kuvan työnhakijasta ja tämän edellytyksistä menestyä haettavassa työtehtävässä.

Oletko työnantaja etsimässä kykytestejä rekrytoinnin tueksi? Tutustu Clevryn testeihin täällä.

Vinkit & Neuvot työnhakijalle

Kykytestin tekeminen voi etukäteen tuntua jännittävältä, mutta näin ei tarvitse olla. Näillä vinkeillä varmistat, että teet aina parhaasi testitilanteessa.

Testit ovat ajastettuja

Kykytestit ovat yleensä ajastettuja ja niiden täyttämiseen menee noin 10-20 minuuttia. Muista siis tehokas ajankäyttö.

Älä hukkaa aikaa

Tiedosta, milloin on syytä siirtyä seuraavaan kysymykseen, jos sinulla on vaikeuksia jonkin kysymyksen kanssa.

Jos et ole varma, anna paras vastauksesi ja siirry eteenpäin

Kykytesteissä on yleensä yksi oikea vastaus. Tämä tarkoittaa sitä, että sinulla on yleensä 25% mahdollisuus oikeaan vastaukseen jopa vain arvaamalla.

Harjoita kognitiivista kyvytkkyyttäsi etukäteen

Kykytestit mittaavat hakijan kyvykkyyttä jollakin tietyllä rajatulla alueella. 

Esimerkiksi numeerista kyvykkyyttä on mahdollista harjoittaa ratkomalla matemaattisia pulmia, tekemällä laskelmia ja analysoimalla numeerista dataa.

Lue kysymykset aina kahteen kertaan

Lue kysymykset aina huolellisesti, mieluiten kahteen kertaan ennen kuin annat vastauksesi. Näin varmistat, että olet ymmärtänyt kysymyksenasettelun oikein, eikä mitään tärkeätä informaatiota jää liiallisen kiirehtimisen vuoksi huomaamatta.

Kysymykset saattavat vaikeutua testin edetessä

Joissakin kykytesteissä kysymykset saattavat vaikeutua testin edetessä. Clevryn kykytesteissä kysymysten taso pysyy samana läpi testin.

Rauhallinen paikka ja aika

Varaa rauhallinen paikka ja aika testien täyttämiseen. Poista ulkoiset häiriötekijät, ja pyri nukkumaan hyvät yöunet jotta olet virkeä ja ajatus kulkee kirkkaasti.

Harjoitus tekee mestarin

Rekrytoinnin tukena käytettävät kykytestit ovat yleensä samantyyppisiä riippumatta siitä, kenen testitoimittajan testi on kyseessä. Voit tehdä harjoitustestejä  tutustuaksesi kykytestien tyypilliseen muotoon. Näin tiedät myös paremmin mitä on odotettavissa oikeassa testitilanteessa.