Case

Centrica

Vi implementerade iPad-teknologi till digitala bedömningscenter för en rättvis och konsekvent upplevelse för nyutexaminerade kandidater till tjänster inom Centrica

Cetrica är en internationellt verksam leverantör av tjänster och lösningar inom energi med 30 000 anställda globalt. Centrica är moderbolaget av British Gas och flera andra energirelaterade företag.

 

Bakgrund

Centricas rekrytering av nyutexaminerade kandidater hade flera vanliga problem som förekommer inom de traditionella rekryteringsmetoderna för nyutexaminerade; stor variation i kvaliteten av kandidaterna som genomför deras bedömningscenter, svårigheter att engagera rekryterare från andra delar av företaget, problem med personliga värderingar, låg framgång, långa processer och för många bedömningscenter, vilket leder till höga kostnader för rekrytering.

Vårt tankesätt ”Candidate is King”, vårt intuitiva urval av teknologiska lösningar, samt vårt insiktsfulla rapporteringssystem gjorde den perfekta bedömingsplattformen för Centrica.

£25,000

Minskning av kostnader för rekrytering (lokaler, resurser, resekostnader, osv.)

50%

Minskning i antalet av bedömningscenter

75%

Minskning i omloppstiden från erbjudande till att kandidaten tackar ja

Målsättning

Vi samarbetade med rekryteringsteamet på Centrica för att skapa en strategi som uppfyllde följande mål:

 • Förbättra framgången av deras rekrytering.

 • Öka antalet kandidater som tackar ja till tjänsten.

 • Minska omloppstiden från erbjudande till att kandidaten tackar ja.

 • Leverera en engagerande upplevelse för rekryterare.

 • Kraftigt minska antalet av bedömningscenter (och därmed förbundna kostnader).

 • Att eliminera omedveten partiskhet 

 • Att tillhandahålla en bra kandidatupplevelse som förbättrar uppfattningen av varumärket.

 

Vårt tillvägagångssätt

Vi skapade en modern testupplevelse som kombinerar traditionella övningar i bedömningscenter med den senaste teknologin som garanterar att Centricas strategi levererar en rättvis och konsekvent upplevelse för varje kandidat.

För att hjälpa Centrica gjorde vi följande:

 • Utvecklade ett innovativt iPad-baserat system för virtuella digitala bedömningscenter (EVAL) som utelämnar pappersbaserade bedömningsformer i rekryteringsprocessen.

 • Minimerade antalet av rekryterares fel samt förekomsten av omedveten partiskhet i bedömningsprocessen

 • Ökade neutraliteten i övningarna i bedömningscentren och förbättrade den övergripande precisionen av testresultaten

 • Minskade rekryterares arbetsbörda, vilket ledde till mindre utmattning

 • Förbättrade konsekvensen av test och övningar

 • Tillhandahöll en sömlös digital kandidatupplevelse och reducerade antalet steg i processen

 • Hjälpte Centrica att identifiera de mest lämpliga kandidaterna

 

Resultat

Vårt virtuella system för digitala bedömningscenter (EVAL) gav Centrica möjligheten att nyttja potentialen av data och teknologi och med det förbättra sin rekrytering av nyutexaminerade.

De viktigaste förbättringarna var:

 • £25,000+ minskning i kostnaderna för bedömningscenter.

 • 50% färre bedömningscenter

 • Upp till 75% minskning i omloppstiden mellan erbjudande till att kandidaten tackar ja (från 14-20 dagar till 5 dagar).

 • Minskad omedveten partiskhet i urvalsprocessen

 • En positiv kandidatupplevelse som utmärkte Centrica från deras konkurrenter.

 • Ökade antaleterbjudanden där kandidaten tackade ja.

 • Ökade framgången hos de anställda kandidaterna.

   
 

What They Said

”Systemet EVAL är ett stort steg framåt för oss; våra rekryterare får en mycket bättre upplevelse, vår förmåga att testa kandidaterna har blivit förbättrad och vårt Graduate Team har mycket mindre manuell hantering i slutet av dagen. Att använda iPad fungerar också väldigt bra för nyutexaminerade kandidater – mycket bättre än skrivplattor och pennor!” 

– Centrica Recruitment Team Member

”Det har haft ett väldigt stort inflytande på kandidatupplevelsen, vilket i sin tur har lett till en positiv effekt på vårt varumärke. Vi hoppas att kandidater får en positiv bild av företaget och lär sig mer om sina egna styrkor och svagheter som kan vara relevant för deras framtida ansökningar.”

– Centrica Recruitment Team Member

”Resten av Centricas HR-team har fått ett stort intresse för systemet och dess potentiella användningsområden i företaget.”

– Centrica Recruitment Team Member