Begåvningstest

Numeriskt resonemang test

Ett snabbt och enkelt sätt att testa kandidaternas numeriska förmåga.

Clevrys numeriskt resonemang test

Bedöm enkelt vilka av dina kandidater som bäst kan arbeta med numerisk information.

Clevrys test för numeriskt resonemang gör det enkelt att bedöma dina kandidaters numeriska förmåga, se hur de tolkar siffror, beräkningar och arbetar med numerisk data i olika former.

Testet är utvecklat av våra företagspsykologer under ledning av Dr Alan Redman. Testet lever upp till British Psychological Societys (BPS) höga standarder. Vi är stolta över vår branchledande validitet och reliabilitet.

Du kan välja färdiga normgrupper för att jämföra kandidater mot globala referensvärden eller skapa din egen normgrupp.

Tidsgräns:

15 minuter

Frågor:

16

Genomsnittlig sluttid:

13 minutes

Numeriskt resonemang test

Numeriska färdigheter till varje nivå

Få ett rättvisare och mer objektivt mått på kandidaternas förmåga att arbeta med numeriska data på alla nivåer, från nyutexaminerade och lärlingar till chefer och C-Suite.

Använd våra tester av numerisk förmåga i en rad olika roller och situationer, från rekrytering till utveckling. Kan enkelt kombineras med våra andra utvärderingar för en mer komplett bild av kandidatens potential.

Ability Test - Numerical

Bättre kandidatupplevelse

Använd ditt eget företags varumärke

Förbättra kandidatupplevelsen genom att lägga till ditt eget företags logotyp och varumärke på vår plattform för att ge dina kandidater en sömlös rekryteringsupplevelse.

Bygg enkelt dina egna testkampanjer genom att välja från vårt bibliotek av färdiga psykometriska tester, eller arbeta tillsammans med vårt team av psykologer för att utveckla skräddarsydda bedömningar anpassade till ert kompetensramverk eller specifika roller.

Numeriskt resonemang test byggda på vetenskap

Branschledande validitet och reliabilitet

Clevry testplattform ger kraftfulla insikter om kandidaters personlighet, färdigheter, motivationsfaktorer och drivkrafter på arbetsplatsen. Få en tydligare bild av dina framtida talanger och deras förmåga att prestera i en specifik roll.

Ett personlighetstest ger en rad användbara rapporter inklusive personlighetsprofiler, onboarding-tips, teamstyrkor samt ledarskapsprofiler. Allt för att rekrytera bättre och ge dina nya kollegor den bästa starten på jobbet.

 

Vår team av psykologer började som Criterion Partnership 1991. Criterion grundades av Richard Hunter, som innan detta var med och utvecklade OPQ på SHL.

Clevrys personlighets- och kognitiva tester är baserade på rationella modeller, vilket innebär att alla våra psykometriska tester har den högsta prediktiva validiteten bland psykometriska tester:

 • De mäter distinkta element av personlighetsdrag, inte breda personlighetskategorier. De visar styrkan i en preferens på en skala, istället för att kategorisera människor på den ena eller andra sidan.
 • Här hittar du våra skalor.
 • Kandidaters svar jämförs alltid med en normgrupp.
 • Testerna har hög nivå av tillförlitlighet och validitet.
 • Ackrediterad av The British Psychological Society.

Tester för numeriskt resonemang är ett objektivt och rättvist sätt att bedöma kandidater utifrån deras kvantitativa och analytiska förmågor.

Automatiserad poängsättning minskar risken för fördomar kopplad till kön, etnicitet eller andra demografiska faktorer, vilket ger en rättvis och opartisk anställningsprocess.

Numeriskt resonemang test ger rekryterare möjligheten att effektivisera de inledande stegen i rekryteringsprocessen. Genom att automatisera kan du spara tid och resurser.

Med automatiserad urvalsprocesser minimeras manuella steg, vilket säkerställer en konsekvent och opartisk utvärderingsprocess. Samtidigt kan rekryterare fokusera mer tid på att tolka resultat samt interagera med passande kandidater.

Resultat från tester av numerisk förmåga har visat sig kunna förutsäga prestationer i roller som kräver numeriskt resonemang, t.ex. arbete med analysdata, förståelse och hantering av numerisk information, arbete med finansiella data eller utförande av kostnadsberäkningar.

Clevry följer det brittiska GDPR-direktivet (som är identiskt till EUs direktiv) och lagrar all data i säkra brittiska datacenter. Vår GDPR-anpassning drivs av våra interna datasäkerhetspolicyer med erfarenhet av dataskyddslagar sedan 1992.

 

Vår datasäkerhet är ISO27001-certifierade, vilket garanterar höga standarder för att bearbeta, underhålla och kontinuerligt förbättra vår informationssäkerhet. Certifieringen inkluderar tester.


Vår ackreditering genomgår en årlig extern revision. ISO-certifiering kan verifieras genom att besöka QMSUK:s webbplats och ange vårt certifieringsnummer 291682018.

Vanliga frågor om numeriskt resonemang test

Ett numeriskt test är för roller där kandidaterna måste vara bekväma med siffror, matematiska funktioner och tolkning av data.

De sökande använder sifferbaserat referensmaterial för att besvara flervalsfrågor som rör grundläggande numerisk förståelse som aritmetik, resonemang, medelvärden, procentandelar och förhållanden. Proven är tidsbestämda och kandidaterna får använda en miniräknare under hela provet (en egen, inte inbyggd i provet). Frågorna innehåller minimalt med verbal information och är därför inte beroende av verbal förmåga.

Numerical reasoning tests are particularly relevant for roles that involve working with numbers, data, financial information, or require strong analytical skills. Some examples include:

 • Finance and Accounting Positions: Financial analysts, accountants, auditors.

 • Data Analysis Roles: Data scientists, business analysts.

 • Administrative Positions: Roles that involve budgeting, forecasting, or handling financial data.

 • Operations and Logistics: Positions where numerical skills are crucial for managing inventory, supply chains, etc.

Tester i numeriskt resonemang utvärderar en kandidats förmåga att tolka och analysera numeriska data. De färdigheter som mäts är bl.a:

 • Grundläggande aritmetik:
  Test av kandidatens färdigheter i grundläggande matematiska operationer.

   

 • Tolkning av data:
  Bedömer förmågan att förstå och dra slutsatser från data som presenteras i diagram, grafer eller tabeller.

   

 • Finansiell analys:
  Utvärdering av färdigheter i finansiella beräkningar och förståelse.

   

 • Logiskt resonemang:
  Testar logisk slutledningsförmåga och problemlösningsförmåga i ett numeriskt sammanhang.

Integrating numerical tests into your hiring process offers several advantages:

 • Effektivitet:
  Numeriska tester är ett snabbt och standardiserat sätt att bedöma kandidater, vilket sparar tid i den inledande screeningprocessen.

   

 • Objektiv bedömning:
  Dessa tester bidrar till att minimera partiskhet och subjektivitet och ger en mer objektiv utvärdering av kandidaterna baserat på deras numeriska färdigheter.

   

 • Prediktiv validitet:
  Starka resultat i numeriska tester korrelerar ofta med framgång i roller som kräver analytiska och kvantitativa färdigheter.

   

 • Kostnadseffektivitet:
  Jämfört med andra utvärderingsmetoder är numeriska tester ett kostnadseffektivt sätt att utvärdera en stor grupp kandidater.
Demo av plattform

Boka demo

Och se hur Clevry kan stödja din rekrytering
Book a Demo - Image