Soft Skills På Arbetsplatsen

Soft skills är våra personliga förmågor och färdigheter som avgör hur vi interagerar med andra människor och vilken inställning vi har till situationer, uppgifter etc. Soft skills påverkar i stor utsträckning hur anställda beter sig på arbetsplatsen, hur de kommunicerar och bygger relationer med kolleger och chefer. 

HUR KAN soft skills FRÄMJA ARBETSPLATSEN?  

En riktigt bra rekrytering är bland de bästa investeringarna ett företag kan göra. Därför är det viktigt känna till vilka faktorer som avgör hur väl en kandidat kommer att prestera. Allt som oftast är det inte tidigare arbetserfarenheter eller utbildning som spelar störst roll. Snarare är det medarbetarens personliga egenskaper och soft skills som avgör. Kreativa personer kan till exempel hjälpa er att hitta nya, effektiva arbetssätt. Lösningsorienterade personer undviker att fastna i svåra arbetsuppgifter och de med kommunikativa förmågor är ofta bra på att bygga relationer. Med vilken inställning en medarbetare tar sig an nya uppdrag är också avgörande för hur väl personen kommer lyckas, där medarbetare med starka soft skills allt som oftast lyckas bättre. 

VILKA ÄR FÖRDELARNA MED SOFT SKILLS?

  • Rätt personliga egenskaper och soft skills bygger upp och stärker team-känslan bland medarbetare. 

  • Personens soft skills ger en indikation på hur väl hen kommer passa in i er företagskultur.

  • Medarbetare med rätt soft skills underlättar för organisationen vid förändrings – och förbättringsarbeten och hjälper till att bygga en effektiv och samarbetsvillig arbetskraft.

  • Starka soft skills är viktigt för ledare vars uppgifter är att handleda och motivera andra samt vid konfliktsituationer och krishantering.   

  • Soft skills är inte specifika för en viss bransch eller roll. De behövs mer eller mindre inom alla arbetsområden.     

 

HUR REKRYTERAR MAN PÅ SOFT SKILLS?

Det är fullt möjligt att ta fram mätbar, objektiv data på en kandidats personliga egenskaper. För att det sedan ska vara användbart i praktiken måste man först ha klart för sig vilka egenskaper och
färdigheter som korrelerar med arbetsprestationen i den aktuella rollen. Därefter kan rätt verktyg hjälpa er att ta fram ett urval av kandidater vars personliga egenskaper stämmer överens med detta. Studentwork använder sig av unikt framtagna soft skills-tester genom vilka vi kan kartlägga kandidatens styrkor och drivkrafter.
Kombinerat med en strukturerad intervju får vi en utvärdering av kandidaten och kan enklare säkerställa en match med företaget.

Läs mer:

Soft skills-matchning i rekrytering

Allt du behöver veta om soft skills

Follow

Would you like to have our content delivered to your feed? Follow us in your favorite channel!

Or subscribe to our newsletter
Find your Soft Skills
Let's Go!
Post a job and find a match

Access the Soft Skills Marketplace

Assessment Platform

Full suite for online psychometric asessments

Assessment Service

Get our expert insights to make better decisions

Let us find you the right match

Recruitment & Staffing services

Browse job opportunities

Access the job board

Match yourself with opportunities

Soft Skills Marketplace

Find your soft skills strengths

Understand what makes you unique

Practice Center

Practice PQ's and Ability tests for free

Clevry Blog

Read our latest articles on Soft Skills and recruitment

What are Soft Skills?

Everything you need to know.

Case Studies

Dive into the success of our customers

Sample Reports

Check our library of sample reports, generated by the Clevry platform

Lägg upp ett jobb och hitta en matchning

Tillgång till Soft Skills Marketplace

Assessment Plattform

Komplett uppsättning psykometriska bedömningar online

Assessment Service

Få expertinsikter för bättre beslutsfattande

Låt oss hitta den perfekta matchningen

Rekryterings- och bemanningstjänster

Bläddra bland jobbmöjligheter

Tillgång till jobbannonser

Matcha dig själv med möjligheter

Soft Skills Marketplace

Hitta dina soft skills-styrkor

Förstå vad som gör dig unik

Övningscenter

Öva på personlighetstester och begåvningstester gartis

Clevry Blogg

Läs våra senaste artiklar om soft skills och rekrytering

Vad är soft skills?

Allt du behöver veta.

Fallstudier

Läs om hur vi har hjälpt våra kunder

Exempelrapporter

Se vårt bibliotek med exempelrapporter som genereras av Clevry-plattformen.

Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?
Please enter a valid email

Thanks! Check your email at