Soft Skills På Arbetsplatsen

Soft skills är våra personliga förmågor och färdigheter som avgör hur vi interagerar med andra människor och vilken inställning vi har till situationer, uppgifter etc. Soft skills påverkar i stor utsträckning hur anställda beter sig på arbetsplatsen, hur de kommunicerar och bygger relationer med kolleger och chefer.

HUR KAN soft skills FRÄMJA ARBETSPLATSEN?

En riktigt bra rekrytering är bland de bästa investeringarna ett företag kan göra. Därför är det viktigt känna till vilka faktorer som avgör hur väl en kandidat kommer att prestera. Allt som oftast är det inte tidigare arbetserfarenheter eller utbildning som spelar störst roll. Snarare är det medarbetarens personliga egenskaper och soft skills som avgör. Kreativa personer kan till exempel hjälpa er att hitta nya, effektiva arbetssätt. Lösningsorienterade personer undviker att fastna i svåra arbetsuppgifter och de med kommunikativa förmågor är ofta bra på att bygga relationer. Med vilken inställning en medarbetare tar sig an nya uppdrag är också avgörande för hur väl personen kommer lyckas, där medarbetare med starka soft skills allt som oftast lyckas bättre.

VILKA ÄR FÖRDELARNA MED SOFT SKILLS?

  • Rätt personliga egenskaper och soft skills bygger upp och stärker team-känslan bland medarbetare.
  • Personens soft skills ger en indikation på hur väl hen kommer passa in i er företagskultur.
  • Medarbetare med rätt soft skills underlättar för organisationen vid förändrings – och förbättringsarbeten och hjälper till att bygga en effektiv och samarbetsvillig arbetskraft.
  • Starka soft skills är viktigt för ledare vars uppgifter är att handleda och motivera andra samt vid konfliktsituationer och krishantering.
  • Soft skills är inte specifika för en viss bransch eller roll. De behövs mer eller mindre inom alla arbetsområden.

HUR REKRYTERAR MAN PÅ SOFT SKILLS?

Det är fullt möjligt att ta fram mätbar, objektiv data på en kandidats personliga egenskaper. För att det sedan ska vara användbart i praktiken måste man först ha klart för sig vilka egenskaper och
färdigheter som korrelerar med arbetsprestationen i den aktuella rollen. Därefter kan rätt verktyg hjälpa er att ta fram ett urval av kandidater vars personliga egenskaper stämmer överens med detta. Clevry använder sig av unikt framtagna soft skills-tester genom vilka vi kan kartlägga kandidatens styrkor och drivkrafter. Kombinerat med en strukturerad intervju får vi en utvärdering av kandidaten och kan enklare säkerställa en match med företaget.

Alla testverktyg du behöver för att identifiera de bästa talangen.

Boka en demo eller kontakta oss för att lära dig hur du kan rekrytera bättre med Clevry.

Följ

Följ oss och få de senaste rekryteringstrenderna och nyheterna direkt i ditt feed!

Eller prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Hitta dina soft skills
Let's Go!
Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?