Gör Jobbet Till Ditt Happy Place

Med “happy place” syftar vi på en plats där vi känner oss glada och där vi trivs att vara. När vi reflekterar över en sådan plats för tankarna oss kanske vanligtvis till ett semesterminne, en lugn stund i soffan, löpspåret eller när vi är omringade av vänner och familj. Men hur vore det om vår arbetsplats var vårt happy place? Enligt forskning kan glädje på arbetet öka energinivåerna med 65% och öka vår produktivitet med 31%. Det må vara en utmaning men långt ifrån en omöjlig sådan. Läs mer om hur du kan göra små förändringar som kommer göra att du mår bättre på jobbet!

Sprid positivitet 

De flesta av oss blir stärkta av positiv feedback och får energi av att höra att våra jobbinsatser uppmärksammas och uppskattas. För mycket beröm är sällan ett bekymmer. Genom att synliggöra och lyfta fram dina kolleger för deras prestationer kan både motivationen och arbetsglädjen få sig en rejäl skjuts. Ett enkelt ”bra jobbat!” eller en klapp på axeln kan ibland vara allt som behövs. Jobbar ni hemifrån? Skicka iväg positivt mejl eller en kort hälsning i er interna chatt istället!

Planera och prioritera

En vanlig orsak till varför vi inte mår bra på jobbet är på grund av stress och känslan av att vi inte hinner med det vi ska göra. En stressig plats är sällan förknippat med vårt ”happy place”. Genom att planera din tid och strukturera upp dina mål och delmål kan du lättare medvetandegöra vart din tid tar vägen. 

Minimera missnöjet

Känner du igen impulsen att klaga över saker som stör dig på jobbet? Det är självklart viktigt att uppmärksamma relevanta problem och eventuella konflikter men det är inte alltid som missnöjet är förankrad i något konkret. Fundera över den jobbrelaterade oro du känner och identifiera vilka problem du kan göra något åt, förslagsvis genom att ta upp situationen med din närmsta chef eller HR-ansvarige och försök undvika onödigt gnäll och gnissel.

Inkludera mera

En viktig förutsättning för att vi ska må bra är att vi känner oss inkluderade och delaktiga. I vilka situationer känner du dig som mest delaktig? Det är troligtvis i dessa som du även känner starkast engagemang och motivation. Genom att själv tänka på att bjuda in blir du en förebild för resten av teamet vilket troligtvis leder till att fler öppnar upp för gemenskap och tänker på att inkludera. När hela eller delar av teamet jobbar hemifrån kan detta vara extra viktigt att påminna sig om. 

Värdesätt dig själv och dina arbetsinsatser

Ibland kan en attitydförändring vara allt som behövs för att må bättre. Har du fastnat i ett mönster där du inte värdesätter dig själv och det du presterar på jobbet är det dags att tänka om. Påminn dig själv om dina personliga styrkor och drivkrafter, och att dessa egenskaper är ovärderliga för din arbetsgivare. Även om inte alla arbetsuppgifter känns lika brännande eller högprioriterade så fyller du som engagerad medarbetare en viktigt funktion.

Läs mer om soft skills värde för arbetsplatser » 

Utifrån dessa tips kan du reflektera över vilka eventuella förändringar du själv kan göra för att känna mer glädje på jobbet. Med det sagt har chefer, ledningsgrupper och verksamhetsstrukturer en avgörande inverkan på hur deras medarbetare mår och presterar. Det är aldrig enbart upp till den anställda själv att få jobbet att känna trivsamt. Som arbetsgivare kan du skapa bättre förutsättningar för att dina medarbetare ska uppleva jobbet som sitt ”happy place” – genom att anställa personer vars soft skills matchar er kultur. Läs mer om vår process med fokus på soft skills. Vill du som arbetsgivare veta mer om hur er organisation kan gå tillväga för att bygga starka, engagerade och hållbara team? Kontakta oss idag så pratar vi mer!   

Alla testverktyg du behöver för att identifiera de bästa talangen.

Boka en demo eller kontakta oss för att lära dig hur du kan rekrytera bättre med Clevry.

Följ

Följ oss och få de senaste rekryteringstrenderna och nyheterna direkt i ditt feed!

Eller prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Hitta dina soft skills
Let's Go!
Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?