Soft skills vs. Hard skills – Mikä on näiden ero?

Työelämä vilisee erilaisia termejä ja käsitteitä joista osa on nopeasti ohimeneviä trendejä, kun osa taas vakiinnuttaa paikkansa ja muovaa työelämää ja sen kehityssuuntaa. Pehmeät taidot (engl. soft skills), on termi, jonka uskomme vahvasti tulleen jäädäkseen. LinkedInin viime vuotisen tutkimuksen mukaan 92% rekrytoivista esimiehistä on sitä mieltä, että pehmeät taidot ovat yhtä tärkeitä tai tärkeämpiä kuin kovat taidot rekrytoinnissa, 89% vastaajista sanoi, että epäonnistuneissa rekrytoinneissa on lopulta kyse oikeanlaisten pehmeiden taitojen puuttumisesta. Mitä pehmeät taidot sitten tarkemmin ovat, ja miten ne eroavat kovista taidoista?

MITÄ OVAT PEHMEÄT TAIDOT?

Pehmeät taidot ovat henkilökohtaisia, joskus synnynnäisiä yksilöllisiä ominaisuuksia, jotka voidaan lukea persoonallisuuden piirteiksi. Nämä yksilölliset ominaisuudet, kuten empatia, kommunikaatio ja kriittinen ajattelu vaikuttavat merkittävästi tapaamme tehdä työtä ja siihen, miten toimimme vuorovaikutuksessa kollegoidemme kanssa. Tällaisten kompetenssien merkitys on korostunut entisestään teknologisen kehityksen myötä. Pehmeät taidot ovat luonteeltaan siirrettäviä taitoja, mikä tarkoittaa sitä, että niitä voidaan hyödyntää monenlaisissa eri työrooleissa ja eri toimialoilla. LinkedInin tutkimuksen mukaan viisi tärkeintä pehmeää taitoa tällä hetkellä ovat: luovuus, vakuuttavuus, yhteistyökyky, sopeutumiskyky sekä ajanhallinta.

MITÄ OVAT KOVAT TAIDOT?

Kovat taidot (engl. hard skills) taas määritellään kyvyiksi ja tiedoiksi, jotka voidaan oppia koulutuksen ja kokemuksen kautta. Näiden taitojen alle lukeutuu esimerkiksi tietotekninen osaaminen, kuten erilaisten ohjelmistojen hallinta, sekä vieraiden kielten osaaminen. Kovat taidot ovat perinteisesti hallinneet työmarkkinoita ja ne on helpompi tunnistaa sekä todentaa CV:stä. Kovat taidot ovat toisaalta myös helpompi korvata erilaisilla teknologisilla ratkaisuilla. Kovat taidot ovat myös usein sidoksissa johonkin tiettyyn rooliin tai toimialaan.

TULEVAISUUDEN KOMPETENSSIT

On selvää, että kovilla taidoilla on edelleen paikkansa työelämässä, ja työnantajat niitä luonnollisesti myös vaativat. Teknologinen kehitys on kuitenkin johtanut siihen, että robotit, tekoäly sekä automatisaatio ovat korvanneet monia ihmisen suorittamia tehtäviä ja vieneet osan ihmisten teknisten taitojen tarpeesta. Tämä kehitys tulee kaikella todennäköisyydellä vain kasvamaan tulevaisuudessa. Pehmeiden taitojen korostaminen on jo nyt vahva trendi rekrytoinnissa ja tulee olemaan tulevaisuudessa yhä vahvemmin onnistuneen rekrytointiprosessin keskiössä. Clevryllä olemme jo pitkään hyödyntäneet persoonallisuusarviointeja osana rekrytointiprosessia. Persoonallisuusarviointien avulla varmistamme, että kandidaatin pehmeät taidot sopivat yksiin yrityksen kulttuurin, arvojen, sekä työtehtävän vaatimusten kanssa. Näin varmistamme aina parhaan yhteensopivuuden työnhakijan ja työnantajan välillä.

Haluatko tietää lisää pehmeistä taidoista ja kuinka yritykset voivat hyödyntää niitä rekrytoinnissa? Tutustu tarkemmin, miten loimme yhdessä  pohjoismaisen pörssiyrityksen kanssa pehmeisiin taitoihin perustuvan datavetoisen ja työsuoritusta ennustavan rekrytointimallin.  Lue lisää >>

Oletko työnhakija avoinna uusille uramahdollisuuksille? Tutustu Clevryn avoimiin työpaikkoihin ja hae jo tänään!

 

Kaikki rekrytoinnin työkalut parhaiden osaajien tunnistamiseen.

Varaa demo tai ole yhteydessä meihin ja opi, miten rekrytoit paremmin Clevryn avulla.

Seuraa meitä ja saa rekrytoinnin uusimmat tuulet suoraan feediisi!

Tai tilaa uutiskirjeemme.
Tunnista pehmeät taitosi
Aloita nyt!
Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?