Kuinka kehittää pehmeitä taitoja?

Pehmeiden taitojen merkitys työelämässä on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Teknologinen kehitys, automatisaatio ja tekoäly korvaavat osan ihmisten teknisten taitojen tarpeesta, ja työnhaussa osaamisen tarve onkin alkanut yhä enemmän kääntyä pehmeiden taitojen suuntaan. Pehmeät taidot ovat henkilökohtaisia kykyjä, taitoja tai toimintamalleja jotka kytkeytyvät yksilön persoonallisuuteen ja kognitiiviseen kyvykkyyteen. Nämä yksilölliset ominaisuudet, kuten kommunikaatio, sopeutumiskyky, luovuus ja kriittinen ajattelu, vaikuttavat vahvasti siihen, miten suoriudumme työssä ja toimimme yhteistyössä muiden kanssa. Voit lukea tarkemmin pehmeistä taidoista ja siitä, miten ne eroavat kovista taidoista blogikirjoituksestamme täältä. Pehmeät taidot ovat usein synnynnäisiä, luontaisia taitoja, mutta myös itsensä kehittämisen tuloksena syntyneitä. Olen koostanut viiden kohdan listan sinulle, joka haluat kehittää pehmeitä taitojasi ja varmistaa, että osaamisesi vastaa tulevaisuuden työelämän tarpeita ja vaatimuksia.

1. itsereflektio

Pehmeät taidot ovat osa yksilön persoonallisuutta. Omien käyttäytymismallien ja toiminnan pohtiminen eri tilanteissa auttaa sinua tulemaan tietoisemmaksi omista vahvuuksista ja heikkouksista ja näin myös tunnistamaan ne alueet, joilla on tarvetta kehitykselle. Mieti, tunnistatko itsessäsi tiettyjä alueita, joilla sinulla on erityisiä vahvuuksia tai vastaavasti jotain kehitettävää. Pyri myös tunnistamaan tilanteet, joissa hyödynnät usein erityisesti jotain tiettyä pehmeää taitoa.

2. ole avoin palautteelle

Jos haluaa kehittyä jossain asiassa, on ensiarvoisen tärkeää olla avoin palautteelle. Siinä missä itsereflektio auttaa meitä tunnistamaan osan omista vahvuuksista ja heikkouksista, on meissä kaikissa kuitenkin myös puolia, joita emme välttämättä tunnista. Työpaikalla objektiivinen ja rakentava palaute esihenkilöiltä ja lähimmiltä kollegoilta auttaa tunnistamaan tällaisia alueita, liittyivätpä ne sitten kommunikaatiotaitoihin tai vaikkapa tiimityöskentelyyn.

3. ole utelias ja oppimishaluinen

Kun olet sisäistänyt, mitä pehmeät taidot ovat ja miksi ne ovat niin merkittävässä asemassa työelämässä, voit helpommin tunnistaa omia pehmeitä taitojasi sekä erilaisia tilanteita, joissa niistä on hyötyä. Pyri aktiivisesti työpaikalla etsimään tilanteita, joissa voit kehittää pehmeitä taitojasi. Jatkuva oppiminen on yksi isoista työelämän kulmakivistä, ja nopeasti muuttuvassa maailmassa ja työelämässä uuden oppiminen onkin yksi menestymisen elinehtoja. Ole siis aktiivinen ja tuo oppimishalukkuutesi julki myös esihenkilöllesi. Hyödynnä työpaikkasi tarjoamia koulutusmahdollisuuksia ja itseopiskelun työkaluja, kuten esimerkiksi erilaisia verkkokursseja sekä webinaareja.

4. astu ulos mukavuusalueeltasi

Oli sitten kyse mistä tahansa elämän osa-alueesta, uuden oppiminen vaatii aina astumista oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Mikäli haluat oppia uutta ja kehittää itseäsi, on tärkeää, että uskallat laittaa itsesi tilanteisiin, jotka eivät lähtökohtaisesti tunnu luonnollisilta, tai joissa et voi hyödyntää ensisijaisia vahvuuksia. Muista myös olla armollinen itsellesi, sillä muutos vaatii aikaa. Työnantajat yleensä arvostavat työntekijöitä, jotka ovat motivoituneita kehittämään itseään ja oppimaan uutta. Hakeudu siis välillä tilanteisiin, joissa et ole välttämättä aiemmin ollut. Näe haasteet mahdollisuutena oppia uutta ja pidä mielessä, että epäonnistuminen on tärkeä osa oppimisprosessia.

5. tarkkaile muita

Yksi hyvä keino kehittää omia pehmeitä taitoja on tarkkailla ja havainnoida muita ihmisiä ympärilläsi työpaikalla. Kiinnitä huomiota siihen, miten kollegasi ja esihenkilöt työpaikalla esimerkiksi kommunikoivat, suorittavat erilaisia työtehtäviä ja huolehtivat ajanhallinnasta. Kaikki työntekijät tuovat mukanaan organisaatioon omat sekä kovat, että pehmeät taitonsa ja näistä kaikista voi ammentaa oppia ja tukea omaan osaamiseen.

Haluatko tietää, mitkä ovat sinun vahvuutesi ja keskeiset pehmeät taitosi? Tee ilmainen Joy At Work -arviointimme ja saat vastauksistasi palauteraportin, joka on arvokas työkalu omien pehmeiden taitojen tunnistamisessa ja kehittämisessä.

Kaikki rekrytoinnin työkalut parhaiden osaajien tunnistamiseen.

Varaa demo tai ole yhteydessä meihin ja opi, miten rekrytoit paremmin Clevryn avulla.

Seuraa meitä ja saa rekrytoinnin uusimmat tuulet suoraan feediisi! Follow us in your favorite channel!

Tai tilaa uutiskirjeemme.
Tunnista pehmeät taitosi
Aloita nyt!
Post a job and find a match

Access the Soft Skills Marketplace

Assessment Platform

Full suite for online psychometric asessments

Assessment Service

Get our expert insights to make better decisions

Let us find you the right match

Recruitment & Staffing services

Browse job opportunities

Access the job board

Match yourself with opportunities

Soft Skills Marketplace

Find your soft skills strengths

Understand what makes you unique

Practice Center

Practice PQ's and Ability tests for free

Clevry Blog

Read our latest articles on Soft Skills and recruitment

What are Soft Skills?

Everything you need to know.

Case Studies

Dive into the success of our customers

Sample Reports

Check our library of sample reports, generated by the Clevry platform

Julkaise työpaikka ja löydä osaajia

Pääsy Soft Skills Marketplaceen

Arviointialusta

Kaikki psykometriset testit rekrytoinnin tueksi

Henkilöarviointi

Asiantuntijamme auttavat sinua tekemään oikean henkilövalinnan

Autamme sinua löytämään oikean osaajan

Rekrytointi & Henkilöstövuokrauspalvelut

Selaa työmahdollisuuksia

Avoimet työpaikat

Tunnista vahvuutesi

Ymmärrä, mikä tekee sinusta uniikin

Harjoituskeskus

Harjoittele soveltuvuustestejä ilmaiseksi

Clevry Blogi

Uusimmat artikkelit rekrytoinnin ja soft skillsien parista

Soft skills - Mitä ovat pehmeät taidot?

Kaikki mitä sinun tulee tietää

Asiakascaset

Tutustu asiakkaidemme menestystarinoihin

Malliraportit

Clevry-alusta tarjoaa kaikki tarvittavat raportit rekrytoinnin tueksi

Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?