Soft skills – kuinka mitata pehmeitä taitoja rekrytoinnissa?

Pehmeät taidot (engl. soft skills) ovat teknologisen kehityksen myötä nousseet yhä merkittävämpään asemaan työmarkkinoilla, ja tämä kehitys tulee vain voimistumaan tulevaisuudessa. Samaan aikaan monet työnantajat ovat sitä mieltä, että heiltä puuttuu selkeät ja tehokkaat menetelmät näiden taitojen tunnistamiseksi rekrytointiprosessin aikana. Miksi pehmeiden taitojen mittaaminen ja tunnistaminen on tärkeä osa onnistunutta rekrytointiprosessia ja kuinka näitä taitoja voidaan mitata?

Pehmeät taidot vs. kovat taidot

Pehmeät taidot ovat yksilöllisiä taitoja tai ominaisuuksia, jotka voidaan luokitella persoonallisuuden piirteiksi. Nämä kompetenssit muovaavat asenteitamme elämää ja työtä kohtaan. Pehmeät taidot ovat myös ratkaisevassa osassa siinä, miten kommunikoimme ja toimimme yhteistyössä toisten ihmisten kanssa. Kovat taidot (engl. hard skills) ovat opiskelun ja kokemuksen kautta syntyneitä taitoja, kuten kielitaito, erilaisten tietokoneohjelmistojen hallinta sekä muu tekninen osaaminen. Nämä taidot ovat helpommin opetettavissa ja mitattavissa. Pehmeät taidot, kuten luovuus ja sopeutumiskyky, ovat abstraktimpia ja hankalampia mitata perinteisillä rekrytointimenetelmillä, kuten haastattelun tai CV:n perusteella.

miksi pehmeiden taitojen mittaaminen on tärkeää?

Työelämän kehitystrendit osoittavat vahvasti siihen suuntaan, että osaamisen fokus on siirtymässä entistä enemmän kovista taidoista pehmeisiin taitoihin. Deloitten tutkimuksen mukaan pehmeisiin taitoihin perustuvien työpaikkojen määrä kasvaa yli kaksinkertaisella nopeudella muihin työpaikkoihin verrattuna. Heidän ennusteen mukaan vuonna 2030 63% työpaikoista, jotka edelleen vaativat ihmisen työpanosta, tulee perustumaan kompetensseihin, jotka voidaan lukea pehmeiden taitojen alle

Kuinka mittaamme pehmeitä taitoja?

Me Clevryllä hyödynnämme kaikissa toimeksiannoissamme  psykometrisia arviointeja. Mittaamme kandidaattien pehmeitä taitoja persoonallisuusarvioinnin avulla, jotta voimme kartoittaa mahdollisimman tarkasti henkilön vahvuuksia ja motivaatiotekijöitä, ja näin nostaa rekrytointipäätöksen luotettavuutta. Tämä antaa objektiivisen yleiskuvan kandidaatin soveltuvuudesta tiettyyn rooliin sekä yrityksen kulttuuriin. Persoonallisuusarviointi yhdistettynä strukturoituun haastatteluun antaa syvällisemmän katsauksen henkilön työpersoonallisuuteen. Näin saamme muodostettua parhaan kokonaisarvion kandidaatista ja voimme varmistaa parhaan yhteensopivuuden työnantajan ja työnhakijan välillä.

Sopivan matchin löytäminen

Kuten edellä on todettu, pehmeät taidot ovat nousseet yhä tärkeämpään osaan työelämässä. On selvää, että työnhakijoilta vaaditaan edelleen tiettyjä roolin mukaisia teknisiä valmiuksia, mutta uskomme vahvasti, että paras yhteensopivuus työnantajan ja työnhakijan välillä syntyy pehmeiden taitojen kautta. Pehmeät taidot ennustavat myös tutkimusten mukaan työssä menestymistä huomattavasti korkeammalla tasolla kuin kovat taidot. Pehmeiden taitojen mittaaminen helpottaa sopivimpien hakijoiden tunnistamista, lisää hakijoiden vertailuun objektiivisuutta sekä nopeuttaa valintaprosessia. Varmistamme parhaan matchin mittaamalla työroolissa menestymisen kannalta relevantteja luonteenpiirteitä. Clevryn rekrytointiprosessin keskiössä ovat roolikohtaiset osaamisprofiilit, jotka perustuvat eri työtehtävissä menestymisen kannalta tärkeiden pehmeiden taitojen mittaamiseen. Roolikohtaiset osaamisprofiilit on luotu Clevryn tieteellisen tutkimustyön ja roolikartoituksen pohjalta.

Haluatko kuulla lisää, miten te voitte pehmeitä taitoja mittaamalla löytää soveltuvimmat  osaajat eri rooleihin yrityksessänne? Ota yhteyttä, asiantuntijamme kertovat mieluusti lisää!

Kuinka mitata pehmeitä taitoja rekrytoinnissa? Lataa Soft skills -oppaamme ja opit, miksi pehmeiden mittaaminen ja tunnistaminen on niin tärkeä osa onnistunutta rekrytointiprosessia.

 

Follow

Would you like to have our content delivered to your feed? Follow us in your favorite channel!

Or subscribe to our newsletter
Find your Soft Skills
Let's Go!
Post a job and find a match

Access the Soft Skills Marketplace

Assessment Platform

Full suite for online psychometric asessments

Assessment Service

Get our expert insights to make better decisions

Let us find you the right match

Recruitment & Staffing services

Browse job opportunities

Access the job board

Match yourself with opportunities

Soft Skills Marketplace

Find your soft skills strengths

Understand what makes you unique

Practice Center

Practice PQ's and Ability tests for free

Clevry Blog

Read our latest articles on Soft Skills and recruitment

What are Soft Skills?

Everything you need to know.

Case Studies

Dive into the success of our customers

Sample Reports

Check our library of sample reports, generated by the Clevry platform

Julkaise työpaikka ja löydä osaajia

Pääsy Soft Skills Marketplaceen

Arviointialusta

Kaikki psykometriset testit rekrytoinnin tueksi

Henkilöarviointi

Asiantuntijamme auttavat sinua tekemään oikean henkilövalinnan

Autamme sinua löytämään oikean osaajan

Rekrytointi & Henkilöstövuokrauspalvelut

Selaa työmahdollisuuksia

Avoimet työpaikat

Tunnista vahvuutesi

Ymmärrä, mikä tekee sinusta uniikin

Harjoituskeskus

Harjoittele soveltuvuustestejä ilmaiseksi

Clevry Blogi

Uusimmat artikkelit rekrytoinnin ja soft skillsien parista

Soft skills - Mitä ovat pehmeät taidot?

Kaikki mitä sinun tulee tietää

Asiakascaset

Tutustu asiakkaidemme menestystarinoihin

Malliraportit

Clevry-alusta tarjoaa kaikki tarvittavat raportit rekrytoinnin tueksi

Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?
Please enter a valid email

Thanks! Check your email at