Soft skills – kuinka mitata pehmeitä taitoja rekrytoinnissa?

Pehmeät taidot (engl. soft skills) ovat teknologisen kehityksen myötä nousseet yhä merkittävämpään asemaan työmarkkinoilla, ja tämä kehitys tulee vain voimistumaan tulevaisuudessa. Samaan aikaan monet työnantajat ovat sitä mieltä, että heiltä puuttuu selkeät ja tehokkaat menetelmät näiden taitojen tunnistamiseksi rekrytointiprosessin aikana. Miksi pehmeiden taitojen mittaaminen ja tunnistaminen on tärkeä osa onnistunutta rekrytointiprosessia ja kuinka näitä taitoja voidaan mitata?

Pehmeät taidot vs. kovat taidot

Pehmeät taidot ovat yksilöllisiä taitoja tai ominaisuuksia, jotka voidaan luokitella persoonallisuuden piirteiksi. Nämä kompetenssit muovaavat asenteitamme elämää ja työtä kohtaan. Pehmeät taidot ovat myös ratkaisevassa osassa siinä, miten kommunikoimme ja toimimme yhteistyössä toisten ihmisten kanssa. Kovat taidot (engl. hard skills) ovat opiskelun ja kokemuksen kautta syntyneitä taitoja, kuten kielitaito, erilaisten tietokoneohjelmistojen hallinta sekä muu tekninen osaaminen. Nämä taidot ovat helpommin opetettavissa ja mitattavissa. Pehmeät taidot, kuten luovuus ja sopeutumiskyky, ovat abstraktimpia ja hankalampia mitata perinteisillä rekrytointimenetelmillä, kuten haastattelun tai CV:n perusteella.

miksi pehmeiden taitojen mittaaminen on tärkeää?

Työelämän kehitystrendit osoittavat vahvasti siihen suuntaan, että osaamisen fokus on siirtymässä entistä enemmän kovista taidoista pehmeisiin taitoihin. Deloitten tutkimuksen mukaan pehmeisiin taitoihin perustuvien työpaikkojen määrä kasvaa yli kaksinkertaisella nopeudella muihin työpaikkoihin verrattuna. Heidän ennusteen mukaan vuonna 2030 63% työpaikoista, jotka edelleen vaativat ihmisen työpanosta, tulee perustumaan kompetensseihin, jotka voidaan lukea pehmeiden taitojen alle

Kuinka mittaamme pehmeitä taitoja?

Me Clevryllä hyödynnämme kaikissa toimeksiannoissamme  psykometrisia arviointeja. Mittaamme kandidaattien pehmeitä taitoja persoonallisuusarvioinnin avulla, jotta voimme kartoittaa mahdollisimman tarkasti henkilön vahvuuksia ja motivaatiotekijöitä, ja näin nostaa rekrytointipäätöksen luotettavuutta. Tämä antaa objektiivisen yleiskuvan kandidaatin soveltuvuudesta tiettyyn rooliin sekä yrityksen kulttuuriin. Persoonallisuusarviointi yhdistettynä strukturoituun haastatteluun antaa syvällisemmän katsauksen henkilön työpersoonallisuuteen. Näin saamme muodostettua parhaan kokonaisarvion kandidaatista ja voimme varmistaa parhaan yhteensopivuuden työnantajan ja työnhakijan välillä.

Sopivan matchin löytäminen

Kuten edellä on todettu, pehmeät taidot ovat nousseet yhä tärkeämpään osaan työelämässä. On selvää, että työnhakijoilta vaaditaan edelleen tiettyjä roolin mukaisia teknisiä valmiuksia, mutta uskomme vahvasti, että paras yhteensopivuus työnantajan ja työnhakijan välillä syntyy pehmeiden taitojen kautta. Pehmeät taidot ennustavat myös tutkimusten mukaan työssä menestymistä huomattavasti korkeammalla tasolla kuin kovat taidot. Pehmeiden taitojen mittaaminen helpottaa sopivimpien hakijoiden tunnistamista, lisää hakijoiden vertailuun objektiivisuutta sekä nopeuttaa valintaprosessia. Varmistamme parhaan matchin mittaamalla työroolissa menestymisen kannalta relevantteja luonteenpiirteitä. Clevryn rekrytointiprosessin keskiössä ovat roolikohtaiset osaamisprofiilit, jotka perustuvat eri työtehtävissä menestymisen kannalta tärkeiden pehmeiden taitojen mittaamiseen. Roolikohtaiset osaamisprofiilit on luotu Clevryn tieteellisen tutkimustyön ja roolikartoituksen pohjalta.

Haluatko kuulla lisää, miten te voitte pehmeitä taitoja mittaamalla löytää soveltuvimmat  osaajat eri rooleihin yrityksessänne? Ota yhteyttä, asiantuntijamme kertovat mieluusti lisää!

Kuinka mitata pehmeitä taitoja rekrytoinnissa? Lataa Soft skills -oppaamme ja opit, miksi pehmeiden mittaaminen ja tunnistaminen on niin tärkeä osa onnistunutta rekrytointiprosessia.

 

Kaikki rekrytoinnin työkalut parhaiden osaajien tunnistamiseen.

Varaa demo tai ole yhteydessä meihin ja opi, miten rekrytoit paremmin Clevryn avulla.

Seuraa meitä ja saa rekrytoinnin uusimmat tuulet suoraan feediisi!

Tai tilaa uutiskirjeemme.
Tunnista pehmeät taitosi
Aloita nyt!
Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?