Top 10 pehmeät taidot 2020

Rekrytointi on pitkään ollut hyvin CV-vetoista ja koulutustaustalle, kokemukselle sekä koville taidoille, kuten tietoteknisille taidoille, on asetettu tietyt vaatimukset. Pehmeät taidot (engl. soft skills) ovat viime vuosina nousseet teknologisen kehityksen myötä entistä tärkeämpään osaan työelämässä. Pehmeät taidot ovat henkilökohtaisia kykyjä, taitoja tai toimintamalleja jotka kytkeytyvät yksilön persoonallisuuteen ja kognitiiviseen kyvykkyyteen. Nämä ominaisuudet kuten empatia, sopeutumiskyky, kommunikaatio ja kriittinen ajattelu vaikuttavat merkittävästi tapaamme tehdä työtä ja siihen, miten olemme vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Udemyn raportin mukaan seuraavat kymmenen taitoa nähdään tärkeimpinä pehmeinä taitoina työmarkkinoilla vuonna 2020.

Kommunikaatio

Hyvät kommunikaatio- ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeässä osassa lähes kaikilla työpaikoilla. Kyky kommunikoida selkeästi ja tehokkaasti kollegoiden, asiakkaiden sekä erilaisten sidosryhmien kanssa on ensiarvoisen tärkeää toimialasta riippumatta.

Kriittinen ajattelu

Kriittinen ajattelu on kykyä tarkastella asioita objektiivisesti sekä haastaa olemassa olevat ajattelu- ja toimintamallit.

Kulttuurinen tietoisuus

Erilaisten kulttuurien ymmärtäminen on tärkeä osa monimuotoista työelämää ja tämä korostuu työelämän muuttuessa jatkuvasti kansainvälisempään suuntaan. Kulttuurinen tietoisuus luo edellytykset tehokkaalle yhteistyölle ja hyvin toimivalle työyhteisölle.

Fokus

Lisääntynyt etätyö, sosiaalinen media sekä uudenlaiset vuorovaikutuksen tavat asettavat haasteen syvälliselle keskittymiselle. Kyky käsitellä erilaisia häiriötekijöitä ja ylläpitää fokusta on noussut yhä tärkeämpään rooliin.

Innovaatio

Innovointi ja kyky kehittää uusia konsepteja luo kilpailuetua. Innovatiiviset työntekijät auttavat yritystä pysymään kilpailukykyisenä jatkuvasti muuttuvassa maailmassa.

tunneäly

Hyvin menestyvät henkilöt ovat usein emotionaalisesti älykkäitä. He ovat empaattisia, yhteistyökykyisiä sekä hyvällä itsetuntemuksella varustettuja.

tarinankerronta

Hyvä tarinankerronta luo vaikuttavaa sisältöä sekä emotionaalisen kosketuksen kaikenlaiseen viestintään aina myynti- ja markkinointimateriaaleista yritysten sisäiseen viestintään.

kasvuun tähtäävä ajattelu

Ihmiset, jotka eivät pelkää epäonnistumista, vaan näkevät sen mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä, ovat organisaatioille entistä tärkeämpiä. Kasvuun tähtäävässä ajattelussa on kyse jatkuvasta oppimisesta ja itsensä kehittämisestä sekä avoimuudesta palautteelle ja muutokselle. Halu omaksua sellaisia taitoja, joita ei pystytä teknologialla korvaamaan, nousee yhä merkittävämpään rooliin tulevaisuudessa.

Johtajuus

Olipa kyseessä uusi johtaja, tiiminvetäjä tai kokenut toimitusjohtaja, hyvä johtajuus on aina ratkaisevan tärkeässä osassa kaikkien menestyvien yritysten sekä tiimien toimintaa.

luovuus

Luovuus ja luova ajattelu synnyttävät uusia ideoita sekä parempia ratkaisuja olemassa oleviin haasteisiin ja ongelmiin. Luovuuden merkitys työelämässä korostuu teknologisen kehityksen myötä. Kun kasvava osa työstä pystytään automatisoimaan, vaaditaan ihmisiltä enemmän luovien toimintatapojen kehittämistä.

Kaikki rekrytoinnin työkalut parhaiden osaajien tunnistamiseen.

Varaa demo tai ole yhteydessä meihin ja opi, miten rekrytoit paremmin Clevryn avulla.

Seuraa meitä ja saa rekrytoinnin uusimmat tuulet suoraan feediisi!

Tai tilaa uutiskirjeemme.
Tunnista pehmeät taitosi
Aloita nyt!
Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?