Palvelut

Keskity asioihin, joilla on merkitystä kun rekrytoit ja kehität henkilöstöä. Rekrytoi alustamme kautta itse tai anna meidän hoitaa koko rekrytointi.

Ura

Löydä työnilo ja menestys avointen työpaikkojemme sekä urapalveluidemme avulla.
- Asiakas case -

Asiakaspalvelu

Autoimme Pohjoismaista pörssiyhtiötä vähentämään henkilöstön vaihtuvuutta ja lisämään tuottavuutta asiakaspalvelussa.

 

Työsuoritusta ennakoivaa rekrytointia asiakaspalvelurooleihin.

 

 

Tausta

Tämä pohjoismainen pörssiyhtiö rakensi uutta asiakaspalvelukeskusta ja heillä oli haaste löytää hyviä kandidaatteja, jotka myös jakaisivat yrityksen arvot. Yrityksen tavoitteena oli löytää datavetoinen rekrytointimalli, jolla ratkaista työntekijöiden vaihtuvuuden ja sitoutumisen haasteet.

Yhtiössä tehtiin rekrytointeja itse ja käytettiin pitkään perinteisiä rekrytointipalveluiden tarjoajia, ilman suurta eroa tuloksissa. Kilpailutuksen jälkeen toimittajaksi valikoitui Clevryn datavetoinen rekrytointimalli.

Suorat kustannussäästöt

%

valituista ylitti määritellyt KPI:t

%

Henkilöstön vaihtuvuus

Tavoitteet

Halusimme tarjota ratkaisun jossa asiakas ymmärtäisi paremmin, mitkä ominaisuudet korreloivat hyvän työsuorituksen kanssa heidän asiakaspalvelurooleissaan.

Tavoitteena oli rakentaa datavetoinen, työsuoritusta ennakoiva ja objektiivinen rekrytointiprosessi, jonka kautta vähennettäisiin henkilöstön vaihtuvuutta, lisättäisiin henkilöstön sitoutumisen astetta sekä tuottavuutta, ja saavutettaisiin näin merkittäviä kustannussäästöjä.

Projektin keskeiset tavoitteet ja päämärät

 • Tunnistaa kandidaatit, jotka parhaiten soveltuvat asiakaspalvelurooliin. 

 • Parantaa rekrytoinnin laatua asiakaspalvelurooleissa hyödyntämällä psykometrista dataa ja vähentää näin rekrytointikustannuksia ja henkilöstön vaihtuvuutta.

 • Sisällyttää kognitiiviset kykytestit sekä persoonallisuusarvioinnit prosessiin käyttämällä räätälöityjä arviointeja, jotka on rakennettu vastaamaan yrityksen arvoja ja korreloimaan menestystä ennakoivien tekijöiden kanssa.

 • Käyttää arviointeja rekrytointiprosessin alusta alkaen kaikille.

 

Clevryn lähestymistapa

Projekti aloitettiin arvioimalla nykytilaa. Aloitustilanne oli tyypillinen. Asiakaspalvelussa vaihtuvuus oli vuosittain noin 30 % luokkaa ja työsuoritustasot heittelivät merkittävästi.

Halusimme prosessista täysin läpinäkyvän ja rekrytoinneistamme mitattavan aina rekrytoitujen henkilöiden työsuoritustuloksiin asti.

Ensimmäinen vaihe koostui seuraavista osa-alueista.

 1. Perusteellinen ja kattava roolikartoitus Clevryn Organisaatiopsykologien toimesta.

 2. Määritimme asiakkaan kanssa heidän työsuoritusmittarinsa.

 3. Nykyisiä työntekijöitä pyydettiin täyttämään arvioinnit.

 4. Analysoimme ja yhdistimme arviointitulokset työsuoritusmittareihin nähdäksemme mitkä asiat korreloivat työsuorituksen kanssa. Tämän pohjalta luotiin ideaaliprofiili asiakaspalvelurooliin.

   

 

Tulokset

Lopputuloksena saatiin dataan pohjautuva tuki rekrytointiprosessiin.

Käyttämällä luotua rekrytointiprofiilia rekrytoidessaan uusia työntekijöitä asiakaspalveluun, yritys havaitsi merkittäviä tuloksia.

Projektin tulokset ja keskeiset havainnot:

 • 40 rekrytointia ensimmäisen 4kk aikana.

 • Yli 90 % henkilöistä ylittivät työsuoritusmittarit jo ensimmäisten viikkojen aikana..

 • Rekrytoitujen henkilöiden vaihtuvuus puolen vuoden jälkeen vain 7,9 % (lähtötaso 30 %).

 • Kustannussäästöt puolessa vuodessa noin 250 000 euroa.

 • Linjaesimiesten laadulliset arviot olivat erittäin myönteisiä. Esimiehet raportoivat loistavista kulttuurisista ominaisuuksista sekä korkeasta sitoutumisen asteesta rekrytoitujen keskuudessa.

 • Vahva korrelaatio verbaalisen kykytestin tulosten ja työsuorituksen välillä

 • Korrelaatio persoonallisuusarvioinnin tulosten ja työsuorituksen välillä. Löysimme vahvan korrelaation 13 persoonallisuuspiirteen ja yrityksen KPI:den välillä.

 • Kaikki hakijat saivat automaattisen palauteraportin tulostensa perusteella.

 

"Minun on vaikea pukea sanoiksi miten upeasti yhteistyö on toiminut. Uskomattomien tulosten lisäksi rekrytoidut henkilöt ovat nopeita oppimaan, uteliaita ja nälkäisiä. He ovat luoneet täysin uuden kulttuurin meidän asiakaspalveluun."

-Asiakaspalaute-

 

Voimmeko kertoa lisää?

Soita meille tai täytä oheinen lomake  +358 40 559 0449

 

Ota yhteyttä