Case Study

CO-OP

Skräddarsydd design av situationsanpassade test och granskningsplattform för volymrekrytering

Co-op Food, (tidigare benämnt The Co-operative Food) är ett varumärke som lanserades för detaljhandeln inom livsmedel av den kooperativa konsumentrörelsen i Storbritannien. Varumärket används av mer än 15 olika kooperativa föreningar som driver fler än 4000 butiker och representerar inte ett enskilt företag inom livsmedelsbranschen.

 

Bakgrund

Co-op valde att samarbeta med Clevry med målet att utveckla ett skräddarsytt situationsanpassat test (SJT) ämnat för ett preliminärt urval. Detta skulle ge både möjligheten att bedöma kandidater utifrån relevanta kompetenser, men också sända ut ett positivt budskap om rollen och företagets värderingar.

Co-op valde att samarbeta med oss på Clevry, eftersom vi besitter expertis inom skräddarsydda rekryteringsverktyg utformade för ledande aktörer inom detaljhandeln, vilka gett dokumenterade resultat:

  • Bättre kvalitet av de kandidater som går vidare till den andra fasen.

  • Minskning i antalet bedömningscenter som behövs för att tillsätta tjänster.

  • Ökning i antalet kanidater som tackar ja till ett erbjudande.

2000

Bedömda kandidater årligen

30%

Ökning i accepterandet av roller

6000

Plus kandidater granskade

Målsättning

Co-op stod inför utmaningen att granska ca 2000 ansökningar inför deras två årliga graduateprogram, vilket krävde mycket tid och resurser av deras rekryteringsteam.

Då arbetsmarknaden för nyutexaminerade krympte kontinuerligt, förväntade man sig en fortsatt ökning i antalet ansökningar till deras tjänster inom finans och business management.

Man behövde hitta en lösning för att kunna välja ut kandidater mer effektivt och hitta de bästa av de bästa i den växande talangpoolen.

 

Vårt tillvägagångssätt

För att ge den mesta möjliga nyttan till Co-op utvecklade Clevry ett skräddarsytt situationsanpassat test som skulle uppfylla följande viktiga kriterier:

  • Testet i bedömningen skulle skapa en exakt simulering av kraven och ansvarsområden i rollen; SJT skulle vara baserat på verkliga scenarier som förekommer på Co-op.

  • SJT skulle förmedla information till kandidaterna om kraven i rollen, samt företagets värderingar och kultur. Detta skulle framföra ett positivt attraherande budskap och ge kandidater som var mindre lämpade för rollen möjligheten att självmant lämna processen.

  • SJT skulle mäta ett stort antal förmågor, personligheter och värderingar, vilket skulle garantera att man hittar kandidaten med de nödvändiga kompetenserna som matchar med rollen och företagets kultur.

  • Resultaten skulle rapporteras som ett bedömningsresultat kombinerat med resultaten av ansökningsprocessen, vilket gav möjligheten att fatta ett snabbare urvalsbeslut.

  • Kandidatens profil skulle bli rapporterad för att underlätta uppföljningen i en intervju.

För att uppfylla dessa kriterier och försäkra sig om att testet återspeglade tjänsten var kommunikationen mellan rekryteringsteamet, tidigare graduates och andra intressenter väsentlig.

Ett kort frågeformulär delades ut till en fokusgrupp av graduates för att få tillgång till information och feedback för testet.

Några av de viktigaste utmaningarna som visade sig vara essentiella för representationen inom testet var behovet att hantera, påverka och balansera de olika intressenternas agendor, för att uppnå deras personliga och projektrelaterade mål.

Testen skulle också ha ett innehåll relaterat till kandidaternas uppgift att balansera sina egna mål med personlig utveckling med företagets behov.

 

Resultat

Som följd av dessa överläggningar kom man överens om att SJT ska testa de viktigaste kompetenserna för Co-op baserat på deras ramverk för beteendemässig kompetens för chefer.

Kandidatens resultat skulle inkluderas i en rapport där alla kompetenser visas individuellt tillsammans med kandidatens totalresultat för hela prestationen i SJT. Rapporten skulle också innehålla intervjufrågor och utvecklingsförslag till kandidaterna.

Testet lades till i Co-ops konto i Clevrys digitala testsystem, där man lade till funktionen att skapa nya scenarier i framtiden.

Systemet blev integrerat med Co-op digitala rekryteringssystem, vilket gav upphov till en sömlös kandidatupplevelse från ansökningsformuläret till SJT. 

En skräddarsydd Co-op modell skapades för kandidatsidorna.


Kandidaternas resultat och rapport överfördes automatiskt från Clevry till det digitala rekryteringssystemet för att minimera svarstiden till kandidater.

Över 6000 kandidater genomförde Co-op SJT som en del av den preliminära urvalsprocessen till tjänster för graduates.