Assessment

Begåvningstester

Identifiera rätt talanger och förutse jobbprestation

Vad menas med begåvning?

Begåvning, eller intelligens beskrivs bäst som en kompetens för att utföra en viss uppgift till en viss standard. I ett arbetsrelaterat sammanhang kommer dessa uppgifter att vara relaterade till jobbet i fråga. Det kan handla om att kunna en specifik mjukvara eller att kunna utföra en viss uppgift. Begåvning kan vara både fysisk eller mental.

Vad är ett begåvningstest?

Begåvningstest (eller färdighetstest) använder en standardiserad metod för att bedöma en individs prestation i olika arbetsrelaterade situationer. Begåvningstester mäter kandidatens potential, snarare än att se till endast akademiska prestationer. De används ofta av arbetsgivare för att indikera hur anställda kommer att prestera i en arbetsmiljö.

Begåvningstester hjälper till att ge djupare förståelse i personen i frågas förmåga att bearbeta information, ofta inom en viss tidsram. De är ett av de bästa sätten att förutspå arbetsprestationer på jobbet. Används de används tillsammans med annan psykometri, såsom personlighetstester, ger de en analyserad bild av en kandidats lämplighet på arbetsplatsen.

 

Varför använda begåvningster i rekrytering?

Identifiera rätt talang

Mät kandidaternas förmågor, identifiera de mest lämpade, och fatta bättre rekryteringsbeslut.

 

Förutse arbetspresentation

Begåvningstester är den bästa förutsägelsen av arbetsprestation bland olika bedömningsmetoder.

Effektivisera screening

Identifiera de mest potentiella kandidaterna tidigt i processen och fortsätt med de bästa. Minska det administrativa arbetet för rekryterare.

Vad våra kunder säger

Clevrys begåvningstester

Vi erbjuder tre nivåer av begåvningstest; Expertnivå, mellannivå och för arbetaryrken, som var och en innehåller en rad rigorösa och kostnadseffektiva tester.

Alla våra begåvningstester är tillgängliga online via vår assessment plattform.

Alla våra kognitiva färdighetstester kan kombineras för att du ska kunna identifiera kandidater med de viktigaste färdigheterna som är nödvändiga för din affärsverksamhet.

Test:

Numerisk förmåga

Numeriska resonemangstester testar en individs förmåga att förstå och analysera numeriska data.

Kandidaterna använder sifferbaserat referensmaterial för att svara på flervalsfrågor som involverar grundläggande aritmetik, medelvärden, procentsatser och kvoter.

Numeriska tester är tidsbegränsade och kandidaterna får tillgång till miniräknare under hela tiden.

Numeriska resonemangsförmåga test - SWE

Test:

Verbal förmåga

Verbal resonemangsförmåga testar en individs förmåga att förstå, analysera och tolka skriftlig information.

Kandidaterna får ett textavsnitt inom ett visst ämne och måste sedan avgöra om en serie påståenden är sanna, falska eller inte kan avgöras utifrån informationen som tillhandahålls inom en viss tidsperiod.

Verbal resonemangsförmåga test - SWE

Test:

Abstrakt förmåga

Abstrakta, induktiva eller diagrammatiska resonemangstester mäter individens allmänna intellekt och förmåga att arbeta med nya koncept eller idéer.

Abstrakta resonemangstester är icke-verbala och antar ett flervalsformat under tidsbestämda förhållanden. Respondenterna av ett abstrakt test kommer att presenteras en serie former eller mönster och ska utefter dem kunna förutsäga vad som kommer därefter.

Abstrakta resonemangsförmåga - SWE

Test:

Mekanisk förmåga

Testet för mekanisk-teknisk förmåga mäter kandidatens förmåga att tillämpa fysikens lagar på realistiska föremål och i processer.

Testet visar kandidaten bilder av olika mekaniska processer, såsom spärrar och spakar, i olika tekniska situationer. Av dessa erbjuds flervalssvar som visar rätt funktion eller princip.

Mekanisk-teknisk förmåga - SWE