Top 10 -taidot tulevaisuuden työelämässä

Työelämän murros puhututtaa kaikkialla. Mistä oikeastaan on kyse ja miten se liittyy ihan jokaisen työelämään, mahdollisuuksiin ja osaamiseen?
Erilaisten ennusteiden mukaan kaikki automatisoitavissa olevat työt tullaan korvaamaan roboteilla ja automaatiolla. Suorittava työ katoaa. Muutoksen suunnasta ja sen vaikutuksista on erilaisia teorioita ja aiheesta tehdään jatkuvasti uutta tutkimusta. Nuorten osaajien kannalta kiinnostavaa on se, millaista osaamista tulevaisuudessa edellytetään. Murros on juuri nyt nopeampaa kuin koskaan, joten viimeistään nyt on aika luoda katsaus siihen, että oma osaaminen ja omat taidot ovat sitä, mitä tulevaisuudessa oikeasti tarvitaan.

TOP 10 -TAIDOT TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄSSÄ

World Economic Forum on yhtenä toimijana analysoinut tulevaisuuden osaamistarpeita. Analyysissä on hyödynnetty kansainvälisten, johtavien työnantajien HR-ammattilaisten näkemyksiä. WEF:n mukaan keskeisimmät tulevaisuuden taidot ovat seuraavat:

  1. Kompleksinen ongelmanratkaisu

  2. Kriittinen ajattelu

  3. Luovuus

  4. Sosiaaliset taidot

  5. Yhteistyötaidot

  6. Tunneäly

  7. Päätöksentekokyky

  8. Palveluorientoituneisuus

  9. Neuvottelutaidot

  10. Kognitiivinen joustavuus

Muutos on kiinnostava, sillä vielä vuonna 2015 keskeisimpiä taitoja ovat WEF:n mukaan olleet kuunteleminen ja laadunvalvonta, kun ne nyt puuttuvat listauksesta kokonaan. Erilaisten taitojen sijoittuminen listalla on myös muuttunut – esimerkiksi kompleksinen ongelmanratkaisu on molemmissa listauksissa ykkösenä, mutta toisena esimerkkinä luovuus on noussut kolmanneksi vuodelle 2020, kun 2015 se oli listalla sijalla 10. WEF:n mukaan jopa kolmannes tulevaisuuden keskeisimmistä taidoista puuttuu tämän päivän työelämän kannalta keskeisten taitojen joukosta.

Pehmeät taidot keskiössä

Kaikki edellä mainitut taidot ovat pehmeitä taitoja (eng. soft skills)Pehmeät taidot (eng. soft skills) ovat henkilökohtaisia kykyjä, taitoja tai toimintamalleja jotka kytkeytyvät yksilön persoonallisuuteen ja kognitiiviseen kyvykkyyteen. Nämä ominaisuudet kuten empatia, sopeutumiskyky, kommunikaatio ja kriittinen ajattelu vaikuttavat tapaamme tehdä työtä ja siihen miten olemme vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Pehmeät taidot ovat nousseet teknologisen kehityksen myötä yhä merkittävämpään asemaan työelämässä. Teknologia ja automatisaation lisääntyminen ovat korvanneet osan ihmisten teknisten taitojen tarpeesta, mikä on nostanut pehmeät taidot keskeiseen asemaan työpaikalla. 

Pehmeät taidot ovat merkittävässä asemassa työelämässä, sillä ne muovaavat sitä miten toimimme osana tiimiä, kommunikoimme kollegoidemme kanssa, suoritamme erilaisia työtehtäviä, sekä miten lähestymme ongelmanratkaisua. 

Mitä tulevaisuuden taitojen ennakoiminen tarkoittaa nuorten osaajien näkökulmasta?

Sitä, että tulevaisuuden työelämä edellyttää uudenlaista ajattelua, jotta uutta työtä syntyy. Samalla korostuu maailman kehittyminen yhä kompleksisempaan suuntaan, ja sitä ratkomaan tarvitaan kompleksiseen ajatteluun kykeneviä yksilöitä ja tiimejä. Tulevaisuuden taidoissa korostuukin erilaiset yhteistyötaidot – joidenkin analyysien mukaan myös yksin tehtävä työ katoaa. Yksin tehtävä työ voi olla monimutkaista, mutta jos siihen pystyy ihminen, siihen pystyy myös kone. Aidosti kompleksinen työ vaatii ympärilleen monialaisen ja monipuolisen tiimin – kompleksinen haaste edellyttää myös monipuolisen ratkaisun, ja tähän ei tekoäly ainakaan vielä pysty.

Nuoren ja vanhemmankin osaajan on siis opeteltava tunnistamaan omaa osaamistaan. Tämä on tärkeää siksi, että oman osaamisen tunnistamisen kautta sen sanoittaminen myös helpottuu. Kun omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan tunnistaa, on helpompaa tunnistaa myös omat kehityskohteensa ja miettiä sitä, miten puuttuvaa ja uutta osaamista voisi kenties hankkia. Lue lisää, kuinka kehittää pehmeitä taitoja.

Kun tunnistamme omat vahvuutemme ja pääsemme hyödyntämään niitä, koemme enemmän merkityksellisyyttä työssä ja kehitymme ammatillisesti. Tämä johtaa parempaan työssä viihtymiseen ja työniloon. Hyvä keino oman osaamisen ja omien pehmeiden taitojen tunnistamiseen on tehdä Clevryn Joy At Work -arviointi. Voit aloittaa arvioinnin tekemisen vaikka heti alta!

Seuraa

Seuraa meitä somessa ja saat kiinnostavimmat työelämän sisällöt suoraan feediisi!

Tai tilaa uutiskirjeemme
Tunnista työelämän vahvuutesi
Aloita nyt!
Julkaise työpaikka ja löydä osaajia

Pääsy Soft Skills Marketplaceen

Arviointialusta

Kaikki psykometriset testit rekrytoinnin tueksi

Henkilöarviointi

Asiantuntijamme auttavat sinua tekemään oikean henkilövalinnan

Autamme sinua löytämään oikean osaajan

Rekrytointi & Henkilöstövuokrauspalvelut

Selaa työmahdollisuuksia

Avoimet työpaikat

Tunnista vahvuutesi

Ymmärrä, mikä tekee sinusta uniikin

Harjoituskeskus

Harjoittele soveltuvuustestejä ilmaiseksi

Clevry Blogi

Uusimmat artikkelit rekrytoinnin ja soft skillsien parista

Soft skills - Mitä ovat pehmeät taidot?

Kaikki mitä sinun tulee tietää

Asiakascaset

Tutustu asiakkaidemme menestystarinoihin

Malliraportit

Clevry-alusta tarjoaa kaikki tarvittavat raportit rekrytoinnin tueksi