Palvelut

Keskity asioihin, joilla on merkitystä kun rekrytoit ja kehität henkilöstöä. Rekrytoi alustamme kautta itse tai anna meidän hoitaa koko rekrytointi.

Ura

Löydä työnilo ja menestys avointen työpaikkojemme sekä urapalveluidemme avulla.
clevry_screens03

Soft Skills

Mitä sinun tulisi tietää pehmeistä taidoista.

Mitä ovat pehmeät taidot?

Pehmeät taidot (eng. soft skills) ovat henkilökohtaisia kykyjä, taitoja tai toimintamalleja jotka kytkeytyvät yksilön persoonallisuuteen ja kognitiiviseen kyvykkyyteen. Nämä ominaisuudet kuten empatia, sopeutumiskyky, kommunikaatio ja kriittinen ajattelu vaikuttavat tapaamme tehdä työtä ja siihen miten olemme vuorovaikutuksessa toisten kanssa.

Pehmeät taidot ennustavat tutkimusten mukaan työssä menestymistä huomattavasti korkeammalla tasolla kuin kovat taidot (eng. hard skills), joihin lukeutuu mm.koulutuksen ja kokemuksen kautta kertyneet taidot kuten tietotekninen osaaminen ja kielitaito.

Pehmeät taidot ovat merkittävässä asemassa työelämässä, sillä ne muovaavat sitä miten toimimme osana tiimiä, kommunikoimme kollegoidemme kanssa, suoritamme erilaisia työtehtäviä, sekä miten lähestymme ongelmanratkaisua. Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää pystyä mittaamaan näitä ominaisuuksia tarkasti työnhakijoilla.

Validoitujen psykometristen testien hyödyntäminen osana rekrytointiprosessia on  tehokkain tapa arvioida kandidaattien pehmeitä taitoja ja soveltuvuutta avoimeen työtehtävään rekrytointiprosessin aikana.

Miksi pehmeät taidot ovat tärkeitä?

Pehmeät taidot ovat nousseet yhä tärkeämpään asemaan työelämässä ja työnantajat painottavat niiden merkitystä myös työpaikkailmoituksissa. Pehmeiden taitojen merkityksen nousun taustalla vaikuttaa teknologinen kehitys, joka on korvannut osan ihmisten teknisten taitojen tarpeesta.

Toinen syys on se, että pehmeät taidot ovat siirrettäviä taitoja mikä tarkoittaa sitä, että niitä voidaan hyödyntää monissa eri työtehtävissä, toimialasta riippumatta.

Miksi pehmeät taidot ovat tärkeitä?

Työelämän pehmeät taidot

Työelämässä kysytyt pehmeät taidot voidaan jakaa karkeasti viiteen pääkategoriaan

 • Sopeutuvuus
 • Luovuus
 • Kommunikaatio
 • Ongelmanratkaisu
 • Työetiikka
Soft skills at work

Soft Skills vs Hard Skills

Pehmeät taidot edustavat kykyjä ja taitoja, jotka ovat usein sisäsyntyisiä, ja vaikeammin määriteltävissä. Kovat taidot sen sijaan on helpommin määriteltävissä ja mitattavissa. Ne käsittävät esimerkiksi tietotekniset taidot ja vieraiden kielten osaamisen.

Toisin kuin kovat taidot, joita on helppo mitata, pehmeiden taitojen tunnistaminen ja mittaaminen on haasteellisempaa.  

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että kovat taidot ovat taitoja ja kykyjä, jotka on hankittu opiskelun ja kokemuksen kautta.

Esimerkkejä pehmeistä taidoista

 • Sopeutuvuus

  • Joustavuus

  • Johdonmukaisuus

  • Muutoshalukkuus

 • Kommunikaatio

  • Kuunteleminen 

  • Konfliktien hallinta 

  • Toisten johtaminen

  • Empatia

  • Vakuuttavuus

 • Ongelmanratkaisu

  • Kriittinen ajattelu

  • Tiedonhaku

  • Periksiantamattomuus

  • Yksityiskohtien huomioiminen

 • Luovuus

  • Uteliaisuus

  • Mielikuvitus

  • Kekseliäisyys

 • Työetiikka

  • Ajanhallinta

  • Tiimityöskentely

  • Järjestelmällisyys

  • Päättäväisyys 

Esimerkkejä kovista taidoista

Soft Skills Audit -työkalu

Meidän missiomme on auttaa yrityksiä ja yksilöitä löytämään työniloa, ja tässä pehmeät taidot ovat keskiössä.

Kokeile Soft Skills Audit -työkaluamme ja saat käsityksen miten organisaatiossanne hyödynnetään pehmeitä taitoja.

Kokeile työkalua

Clevry transparent house

Mitä voidaan mitata?

Persoonallisuus

Persoonallisuuteen liittyvät pehmeät taidot linkittyvät työssä suoriutumiseen, sillä ne määrittävät, miten teemme työtä. Kovat taidot määrittävät vain sen, onko meillä tekniset perusedellytykset työn tekemiseen.

 

Kognitiivinen tulivoima

Älykkyytemme määrittää kuinka tehokkasti teemme päätöksiä ja valintoja. Ihmiset päättelevät, analysoivat, ratkaisevat ongelmia ja arvioivat tilanteita työssään - kaikki pehmeitä taitoja, jotka liittyvät kyvykkyyden eri tasoihin.

Tunneälykkyys

Tunneäly kertoo kuinka hyviä olemme ymmärtämään, aistimaan ja hallitsemaan sekä omia, että toisten tunnetiloja. Tunneäly auttaa meitä käsittelemään työn henkisiä vaatimuksia.

 

 

 

Arvot & Motivaatio

Suoriudumme hyvin, kun arvomme ja motivaatio-tekijämme vastaavat työn tavoitteita, haasteita ja palkitsevuutta, sekä työpaikan kulttuuria. Nämä pehmeät taidot määrittävät, haluammeko tehdä työn.

 

Lue lisää pehmeistä taidoista

Lataa soft skills -oppaamme, ja opit miksi pehmeät taidot ovat jokaisen onnistuneen rekrytointiprosessin keskiössä.

 

 

Lataa opas

Joy at work -arviointi      

Haluatko tietää, mitkä ovat sinun vahvuutesi ja keskeiset pehmeät taidot? Tee ilmainen Joy At work -arviointimme ja löydä vahvuutesi!

 

Aloita nyt

Ota yhteyttä

Haluatko kuulla, miten soft skills -ratkaisumme voivat auttaa organisaatiotanne?