Persoonallisuusarvioinnin hyödyntäminen haastattelussa

Persoonallisuusarviointi on tehokas rekrytoinnin työkalu, joka auttaa muodostamaan kokonaisvaltaisemman kuvan ehdokkaista, lisää rekrytointiprosessin objektiivisuutta, sekä helpottaa ehdokkaiden vertailua keskenään. Voit lukea tarkemmin persoonallisuusarviointien hyödyistä aiemmasta blogikirjoituksestani täältä. Tässä artikkelissa paneudun siihen, miten persoonallisuusarvioinnin tuloksista on hyvä keskustella ehdokkaan kanssa, ja kuinka arvioinnin tuloksia voidaan hyödyntää haastattelutilanteessa parhaalla tavalla. Alla on lyhyt tarkistuslista asioista, jotka on hyvä pitää mielessä persoonallisuusarviointeja hyödynnettäessä.

Pidä nämä mielessä:

  • Persoonallisuus ei ole muuttumaton vaan se voi vaihdella ajan myötä jonkin verran. Tähän voi vaikuttaa esimerkiksi suuret mullistukset elämässä.
  • Persoonallisuudessa ei ole oikeaa tai väärää.
  • Vastaukset kertovat henkilön luontaisista taipumuksista ja vahvuuksista, sekä henkilön mieluisimmista työskentelytavoista.
  • Persoonallisuusarvioinnin tulokset eivät indikoi kognitiivisia kykyjä.

Tulosten läpikäynti haastattelutilanteessa

Persoonallisuusarvioinnin tulosten läpikäynti on hyvä paikka syventää ymmärrystä ehdokkaan persoonallisuuden piirteistä, henkilökohtaisista motivaatiotekijöistä ja arvoista, sekä arvioida tarkemmin hänen soveltuvuuttaan haettavaan työtehtävään. Keskustelu on tärkeää käydä oikealla tavalla, ehdokasta tukien ja siten, että saadaan kerättyä mahdollisimman tarkasti kaikki oleellinen informaatio henkilövalinnan tueksi. Ehdokasta voi muistuttaa siitä, että persoonallisuusarviointi on itsearviointi ja vastaukset kertovat siitä miten hän itse näkee omat luontaiset taipumuksensa. Vastauksia verrataan myös laajaan, samaan arviointiin aiemmin vastanneista ihmisistä koostuvaan normiryhmään jotta nähdään miten kukin vastaaja vertautuu suhteessa yleiseen keskiarvoon.

Kaikissa Clevryn rekrytointiprosesseissa hyödynnetään persoonallisuusarviointeja sekä kykytestejä, jotta saamme muodostettua mahdollisimman monipuolisen ja kattavan kuvan ehdokkaan työpersoonallisuudesta, sekä soveltuvuudesta haettavaan työtehtävään. Rekrytoijamme hyödyntävät haastattelutilanteessa haastatteluraporttia, joka tarjoaa vinkkejä, sekä yksilöllisiä haastattelukysymyksiä, perustuen persoonallisuusarvionnin tuloksiin. Alla on joitakin esimerkkikysymyksiä haastattelutilanteeseen:

  • “Persoonallisuusarviointisi vastaukset viittaavat siihen, että viihdyt mielelläsi omissa oloissa – Miten tämän on vaikuttanut siihen, miten työskentelet muiden kanssa?”
  • “Vastauksesi viittaavat siihen, että verrattuna muihin, sinulla on melko vahva taipumus tehdä päätöksiä nopeasti – Kuvaile sellaista tilannetta, jossa käytit runsaasti aikaa päätöksen tekemiseen.”
  • “Vaikutat henkilöltä, jolla on erittäin vahva taipumus nähdä asiat positiivisessa valossa ja olettaa, että asiat kääntyvät parhain päin. – Miten optimismi on vaikuttanut sinuun tilanteissa, joissa asiat eivät ole menneet toivotulla tavalla?”
  • “Kuvailet itseäsi luovaksi henkilöksi, joka luo mielellään uusia ratkaisuja sen sijaan, että luottaisit olemassa oleviin menetelmiin tai toimintatapoihin. – Voitko kertoa sellaisesta tehtävästä tai projektista, jossa kehitit uuden ja innovatiivisen lähestymistavan?”

 

On hyvä pitää mielessä, että persoonallisuusarvioinnin tulokset eivät yksin kerro kaikkea ehdokkaasta, mutta kun tuloksia hyödynnetään haastattelutilanteessa, voidaan paikata avoimeksi jääneitä osa-alueita, sekä keskustella vahvuuksista ja mahdollisista huolenaiheista suhteessa haettavan työtehtävän vaatimuksiin. Pyri varmistamaan, että ehdokas on ymmärtänyt miksi häntä on pyydetty vastaamaan persoonallisuusarviointiin ja selvennä mahdolliset väärinkäsitykset huolellisesti.

Ehdokas saattaa olla joskus eri mieltä joistain arvioinnin tuloksista, mikä on luonnollista. Avoimelle keskustelulle tuloksista tulisikin olla tilaa. Se, että ehdokkaan arviointitulokset eivät vastaa tietyn työtehtävän vaatimuksia ei tarkoita sitä, etteikö hän voisi menestyä jossain toisessa tehtävässä erinomaisesti. Eri työtehtävissä korostuvat erilaiset vahvuudet ja ominaisuudet. Se, että ehdokas työllistyy yritykseen ja tehtävään jossa hän todennäköisesti viihtyy ja menestyy, on aina sekä työnantajan, että työnhakijan etu.

Oletko kiinnostunut persoonallisuusarviointien hyödyntämisestä rekrytoinnin tueksi? Tutustu Clevryn arviointialustaan, tai ole meihin yhteydessä niin kerromme lisää.

Follow

Would you like to have our content delivered to your feed? Follow us in your favorite channel!

Or subscribe to our newsletter
Find your Soft Skills
Let's Go!
Post a job and find a match

Access the Soft Skills Marketplace

Assessment Platform

Full suite for online psychometric asessments

Assessment Service

Get our expert insights to make better decisions

Let us find you the right match

Recruitment & Staffing services

Browse job opportunities

Access the job board

Match yourself with opportunities

Soft Skills Marketplace

Find your soft skills strengths

Understand what makes you unique

Practice Center

Practice PQ's and Ability tests for free

Clevry Blog

Read our latest articles on Soft Skills and recruitment

What are Soft Skills?

Everything you need to know.

Case Studies

Dive into the success of our customers

Sample Reports

Check our library of sample reports, generated by the Clevry platform

Julkaise työpaikka ja löydä osaajia

Pääsy Soft Skills Marketplaceen

Arviointialusta

Kaikki psykometriset testit rekrytoinnin tueksi

Henkilöarviointi

Asiantuntijamme auttavat sinua tekemään oikean henkilövalinnan

Autamme sinua löytämään oikean osaajan

Rekrytointi & Henkilöstövuokrauspalvelut

Selaa työmahdollisuuksia

Avoimet työpaikat

Tunnista vahvuutesi

Ymmärrä, mikä tekee sinusta uniikin

Harjoituskeskus

Harjoittele soveltuvuustestejä ilmaiseksi

Clevry Blogi

Uusimmat artikkelit rekrytoinnin ja soft skillsien parista

Soft skills - Mitä ovat pehmeät taidot?

Kaikki mitä sinun tulee tietää

Asiakascaset

Tutustu asiakkaidemme menestystarinoihin

Malliraportit

Clevry-alusta tarjoaa kaikki tarvittavat raportit rekrytoinnin tueksi

Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?
Please enter a valid email

Thanks! Check your email at