Mitä on rekrytointitestit

Moderni työelämä muuttuu nopeasti, ja rekrytointimenetelmien on pysyttävä mukana. Teknologinen kehitys on johtanut pehmeiden taitojen merkityksen korotumiseen työelämässä tekoälyratkaisujen korvatessa osan ihmisten kovien taitojen tarpeesta. Työelämän muuttuessa työnantajat joutuvat miettimään uusia tapoja työnhakijoiden arviointiin tunnistaakseen soveltuvimmat osaajat, ja yhä useammat ovat alkaneet hyödyntää erilaisia testejä rekytoinnin tukena. Rekrytointitestejä on tarjolla moneen lähtöön niin kovien taitojen, kuten ohjelmointiosaamisen tai kielitaidon testaamiseen, kuin pehmeiden taitojen arviointiin – tässä artikkelissa keskitymme jälkimmäisiin.

Mitä on testit rekrytoinnissa?

Rekrytoinnin tukena hyödynnettävät testit eivät sinänsä ole mikään uusi asia. Erilisia testejä on ollut olemassa jo kauan, mutta iso osa työnantajista luottaa henkilövalinnoissa edelleen perinteisiin menetelmiin, kuten CV ja koulutustausta. Toki näilläkin on edelleen merkitystä, mutta edistykselliset työnantajat painottavat pehmeitä taitoja, kulttuurista sopivuutta ja potentiaalia, ja hyödyntävät testejä näiden ominaisuuksien mittaamiseen rekrytointiprosessin aikana.

Miksi hyödyntää rekrytointitestejä?

Testit antavat tietoa hakijoista jota on vaikea arvioida CV:n tai haastattelun perusteella. Psykometriset testit ovat objektiivinen ja luotettava tapa arvioida ehdokkaiden pehmeitä taitoja, kuten kommunikaatio- ja tiimitaidot, oppimiskyky ja kulttuurinen sopivuus. Tarkastellaanpa seuraavaksi hieman tarkemmin miten testit tukevat rekrytointiprosessia ja auttavat tekemään parempia rekrytointipäätöksiä.

Oikeat osaajat oikeille paikoille

Hyödyntämällä persoonallisuus- ja kykytestejä jotka heijastavat työtehtävässä menestymisen kannalta keskeisiä ominaisuuksia, tunnistat tehokkaasti oikeat osaajat tehtävään. Clevryn tieteellinen tutkimus ja roolikartoitus on osoittanut, että esimerkiksi myyntitehtävissä parhaat osaajat jakavat samoja ominaisuuksia kuten sitkeys, empatia, kaupannälkäisyys ja tiukka fokus. He ovat hyviä rakentamaan luottamusta ja osaavat käsitellä stressiä sekä takaiskuja, joita myyntityössä väkisinkin tulee vastaan. Samanlaiset lainalaisuudet pätevät monissa muissakin rooleissa ja menestyksen kanssa korreloivien piirteiden mittaaminen persoonallisuusarvioinnilla ohjaa oikeaan suuntaan henkilövalinnoissa.

Työmenestyksen ennustaminen

Ehdokkaan tulevaa työssä menestymistä ei voi koskaan täydellisesti ennustaa. Kokonaisvaltainen käsitys ehdokkaan vahvuuksista, kyvykkyyksistä ja motivaatiotekijöistä, sekä näiden yhteensovittaminen työprofiiliin muodostavat kuitenkin vahvan pohjan ennusteelle. Psykometriset testit ovat paras työssä suoriutumsta ennustava tekijä rekrytoinnin keinovalikoimassa.

Minimoi kognitiivisten vinoumien vaikutus

Kognitiiviset vinoumat viittaavat taipumuksiin käsitellä ja painottaa informaatiota tietyllä tavoin, mikä yleensä johtaa virhearviointeihin. Vinoumat saavat ihmiset tekemään päätelmiä erilaisten stereotypioiden, asenteiden ja uskomusten pohjalta. Kognitiiviset vinoumat rekrytoinnissa hämärtävät arvostelukykyä ja voivat saada sinut arvioimaan ehdokkaita työn kannalta täysin epärelevanttien seikkojen perusteella. Tämä johtaa väsitämättä kallisiin virherekrytointeihin ja negatiiviseen hakijakokemukseen.

Paranna hakijakokemusta

Tämän päivän hakijavetoisilla työmarkkinoilla erinomainen hakijakokemus on välttämättömyys. Laadukkaan palautteen tarjoaminen kaikille hakijoille jättää positiivisen kokemuksen myös hakijoille jotka eivät tulleet valituksi tehtävään.

Clevryn henkilökohtainen palauteraportti on ehdokkaille suunnattu raportti, joka on hyvä työkalu itsensä kehittämisen ja uravalintojen tueksi, tuoden lisäarvoa kaikille hakijoille.

Erityyppiset rekrytointitestit

Persoonallisuusarviointi

Persoonalliuusarvionti auttaa ymmärtämään hakijoiden mieltymyksiä, käyttäytymismalleja sekä motivaatiotekijöitä työssä. Näiden ominaisuuksien syvällisempi tarkastelu suhteessa työtehtävän vaatimuksiin antaa arvokasta tietoa kunkin hakijan soveltuvuudesta sekä tukea haastattelu- ja onboarding- vaiheisiin.

Persoonallisuusarviointien kohdalla on tärkeää tehdä ero vankkaan tutkimukseen perustuvien arviointien ja heikommalla pohjalla olevien, Myers-Briggsin kaltaisten tyyppipohjaisten testien välillä. Arvioinnnit, jotka mittaavat yksittäisiä persoonallisuuden piirteitä erilaisten tyyppien sijaan, mahdollistavat yksilöiden tarkemman vertailun ja omaavat korkeimman ennustevaliditeetin.

Kykytestit

Kykytestit mittaavat yksilön kognitiivisia kykyjä, kuten numeerinen ja verbaalinen kyvykkyys sekä abstrakti hahmotuskyky. Kykytestit ovat tutkitusti paras yksittäinen työssä suoriutumista ennustava tekijä. Kykytestit yhdessä persoonallisuusarvioinnin sekä strukturoidun haastattelun auttavat muodostamaan kokonaisvaltaisen kuvan hakijan vahvuuksista ja potentiaalista menestyä tehtävässä ja yrityksen kulttuurissa.

Tilannekohtaiset arvioinnit

Tilannekohtaiset arvioinnit ovat psykometrisia testejä, jotka auttavat kartoittamaan hakijoiden toimintatyyliä työtehtävälle tyypillisissä tilanteissa. Hakijoille esitetään erilaisia skenaarioita ja haasteita joihin he päivittäisessä työssään törmäisivät. Tilannekohtaiset arvioinnit antavat työantajalle tietoa hakijoiden päätöksentekotyyleistä tarjoten samalla hakijoille realistisen kuvan työtehtävän arjesta.

Lataa alta Clevryn testien malliraportteja ja opi miten rekrytoit paremmin testien avulla.

Follow

Would you like to have our content delivered to your feed? Follow us in your favorite channel!

Or subscribe to our newsletter
Find your Soft Skills
Let's Go!
Post a job and find a match

Access the Soft Skills Marketplace

Assessment Platform

Full suite for online psychometric asessments

Assessment Service

Get our expert insights to make better decisions

Let us find you the right match

Recruitment & Staffing services

Browse job opportunities

Access the job board

Match yourself with opportunities

Soft Skills Marketplace

Find your soft skills strengths

Understand what makes you unique

Practice Center

Practice PQ's and Ability tests for free

Clevry Blog

Read our latest articles on Soft Skills and recruitment

What are Soft Skills?

Everything you need to know.

Case Studies

Dive into the success of our customers

Sample Reports

Check our library of sample reports, generated by the Clevry platform

Julkaise työpaikka ja löydä osaajia

Pääsy Soft Skills Marketplaceen

Arviointialusta

Kaikki psykometriset testit rekrytoinnin tueksi

Henkilöarviointi

Asiantuntijamme auttavat sinua tekemään oikean henkilövalinnan

Autamme sinua löytämään oikean osaajan

Rekrytointi & Henkilöstövuokrauspalvelut

Selaa työmahdollisuuksia

Avoimet työpaikat

Tunnista vahvuutesi

Ymmärrä, mikä tekee sinusta uniikin

Harjoituskeskus

Harjoittele soveltuvuustestejä ilmaiseksi

Clevry Blogi

Uusimmat artikkelit rekrytoinnin ja soft skillsien parista

Soft skills - Mitä ovat pehmeät taidot?

Kaikki mitä sinun tulee tietää

Asiakascaset

Tutustu asiakkaidemme menestystarinoihin

Malliraportit

Clevry-alusta tarjoaa kaikki tarvittavat raportit rekrytoinnin tueksi

Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?
Please enter a valid email

Thanks! Check your email at