Mitä on rekrytointitestit

Moderni työelämä muuttuu nopeasti, ja rekrytointimenetelmien on pysyttävä mukana. Teknologinen kehitys on johtanut pehmeiden taitojen merkityksen korotumiseen työelämässä tekoälyratkaisujen korvatessa osan ihmisten kovien taitojen tarpeesta. Työelämän muuttuessa työnantajat joutuvat miettimään uusia tapoja työnhakijoiden arviointiin tunnistaakseen soveltuvimmat osaajat, ja yhä useammat ovat alkaneet hyödyntää erilaisia testejä rekytoinnin tukena. Rekrytointitestejä on tarjolla moneen lähtöön niin kovien taitojen, kuten ohjelmointiosaamisen tai kielitaidon testaamiseen, kuin pehmeiden taitojen arviointiin – tässä artikkelissa keskitymme jälkimmäisiin.

Mitä on testit rekrytoinnissa?

Rekrytoinnin tukena hyödynnettävät testit eivät sinänsä ole mikään uusi asia. Erilisia testejä on ollut olemassa jo kauan, mutta iso osa työnantajista luottaa henkilövalinnoissa edelleen perinteisiin menetelmiin, kuten CV ja koulutustausta. Toki näilläkin on edelleen merkitystä, mutta edistykselliset työnantajat painottavat pehmeitä taitoja, kulttuurista sopivuutta ja potentiaalia, ja hyödyntävät testejä näiden ominaisuuksien mittaamiseen rekrytointiprosessin aikana.

Miksi hyödyntää rekrytointitestejä?

Testit antavat tietoa hakijoista jota on vaikea arvioida CV:n tai haastattelun perusteella. Psykometriset testit ovat objektiivinen ja luotettava tapa arvioida ehdokkaiden pehmeitä taitoja, kuten kommunikaatio- ja tiimitaidot, oppimiskyky ja kulttuurinen sopivuus. Tarkastellaanpa seuraavaksi hieman tarkemmin miten testit tukevat rekrytointiprosessia ja auttavat tekemään parempia rekrytointipäätöksiä.

Oikeat osaajat oikeille paikoille

Hyödyntämällä persoonallisuus- ja kykytestejä jotka heijastavat työtehtävässä menestymisen kannalta keskeisiä ominaisuuksia, tunnistat tehokkaasti oikeat osaajat tehtävään. Clevryn tieteellinen tutkimus ja roolikartoitus on osoittanut, että esimerkiksi myyntitehtävissä parhaat osaajat jakavat samoja ominaisuuksia kuten sitkeys, empatia, kaupannälkäisyys ja tiukka fokus. He ovat hyviä rakentamaan luottamusta ja osaavat käsitellä stressiä sekä takaiskuja, joita myyntityössä väkisinkin tulee vastaan. Samanlaiset lainalaisuudet pätevät monissa muissakin rooleissa ja menestyksen kanssa korreloivien piirteiden mittaaminen persoonallisuusarvioinnilla ohjaa oikeaan suuntaan henkilövalinnoissa.

Työmenestyksen ennustaminen

Ehdokkaan tulevaa työssä menestymistä ei voi koskaan täydellisesti ennustaa. Kokonaisvaltainen käsitys ehdokkaan vahvuuksista, kyvykkyyksistä ja motivaatiotekijöistä, sekä näiden yhteensovittaminen työprofiiliin muodostavat kuitenkin vahvan pohjan ennusteelle. Psykometriset testit ovat paras työssä suoriutumsta ennustava tekijä rekrytoinnin keinovalikoimassa.

Minimoi kognitiivisten vinoumien vaikutus

Kognitiiviset vinoumat viittaavat taipumuksiin käsitellä ja painottaa informaatiota tietyllä tavoin, mikä yleensä johtaa virhearviointeihin. Vinoumat saavat ihmiset tekemään päätelmiä erilaisten stereotypioiden, asenteiden ja uskomusten pohjalta. Kognitiiviset vinoumat rekrytoinnissa hämärtävät arvostelukykyä ja voivat saada sinut arvioimaan ehdokkaita työn kannalta täysin epärelevanttien seikkojen perusteella. Tämä johtaa väsitämättä kallisiin virherekrytointeihin ja negatiiviseen hakijakokemukseen.

Paranna hakijakokemusta

Tämän päivän hakijavetoisilla työmarkkinoilla erinomainen hakijakokemus on välttämättömyys. Laadukkaan palautteen tarjoaminen kaikille hakijoille jättää positiivisen kokemuksen myös hakijoille jotka eivät tulleet valituksi tehtävään.

Clevryn henkilökohtainen palauteraportti on ehdokkaille suunnattu raportti, joka on hyvä työkalu itsensä kehittämisen ja uravalintojen tueksi, tuoden lisäarvoa kaikille hakijoille.

Erityyppiset rekrytointitestit

Persoonallisuusarviointi

Persoonalliuusarvionti auttaa ymmärtämään hakijoiden mieltymyksiä, käyttäytymismalleja sekä motivaatiotekijöitä työssä. Näiden ominaisuuksien syvällisempi tarkastelu suhteessa työtehtävän vaatimuksiin antaa arvokasta tietoa kunkin hakijan soveltuvuudesta sekä tukea haastattelu- ja onboarding- vaiheisiin.

Persoonallisuusarviointien kohdalla on tärkeää tehdä ero vankkaan tutkimukseen perustuvien arviointien ja heikommalla pohjalla olevien, Myers-Briggsin kaltaisten tyyppipohjaisten testien välillä. Arvioinnnit, jotka mittaavat yksittäisiä persoonallisuuden piirteitä erilaisten tyyppien sijaan, mahdollistavat yksilöiden tarkemman vertailun ja omaavat korkeimman ennustevaliditeetin.

Kykytestit

Kykytestit mittaavat yksilön kognitiivisia kykyjä, kuten numeerinen ja verbaalinen kyvykkyys sekä abstrakti hahmotuskyky. Kykytestit ovat tutkitusti paras yksittäinen työssä suoriutumista ennustava tekijä. Kykytestit yhdessä persoonallisuusarvioinnin sekä strukturoidun haastattelun auttavat muodostamaan kokonaisvaltaisen kuvan hakijan vahvuuksista ja potentiaalista menestyä tehtävässä ja yrityksen kulttuurissa.

Tilannekohtaiset arvioinnit

Tilannekohtaiset arvioinnit ovat psykometrisia testejä, jotka auttavat kartoittamaan hakijoiden toimintatyyliä työtehtävälle tyypillisissä tilanteissa. Hakijoille esitetään erilaisia skenaarioita ja haasteita joihin he päivittäisessä työssään törmäisivät. Tilannekohtaiset arvioinnit antavat työantajalle tietoa hakijoiden päätöksentekotyyleistä tarjoten samalla hakijoille realistisen kuvan työtehtävän arjesta.

Lataa alta Clevryn testien malliraportteja ja opi miten rekrytoit paremmin testien avulla.

Kaikki rekrytoinnin työkalut parhaiden osaajien tunnistamiseen.

Varaa demo tai ole yhteydessä meihin ja opi, miten rekrytoit paremmin Clevryn avulla.

Seuraa meitä ja saa rekrytoinnin uusimmat tuulet suoraan feediisi!

Tai tilaa uutiskirjeemme.
Tunnista pehmeät taitosi
Aloita nyt!
Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?