Hard skills

Accelerate

Datavetoinen ratkaisu IT-alan osaajapulaan.

Tunnistamme potentiaalisimmat osaajat ja kehitämme kovia taitoja tehokkaan koulutusohjelman avulla.

Kilpailu osaajista IT-alalla on kovaa. Digitalisaation myötä tarve kokeneille osaajille on suuri, mutta heitä ei luonnollisestikaan ole riittävästi työmarkkinoilla. Accelerate by Clevry tunnistaa oikeanlaiset pehmeät taidot omaavat korkean potentiaalin osaajat, ja kehittää heidän kovien taitojen osaamistaan yhdessä koulutuskumppanin kanssa.

Koulutukset ryhmille lähiopetuksena tai joustavat online-koulutukset räätälöidyllä sisällöllä ilman minimiosallistujamäärää.

Prosessi & Hyödyt

Täydellinen yhdistelmä pehmeitä ja kovia taitoja

Accelerate yhdistää datavetoisen rekrytointiprosessin, riskittömän työsuhteen ja kovien taitojen koulutusjakson.

Kyseessä ei ole uudelleenkoulutus, vaan kandidaateilla on jo relevanttia koulutus- ja osaamistaustaa, mikä auttaa heitä pääsemään nopeammin tuottavaan työhön kiinni. Ei tarvetta pitkälle koulutukselle. Kandidaattien pehmeät taidot, motivaatiotekijät ja kognitiivinen kyvykkyys mitataan Clevryn omalla arviointialustalla. Tämä ennustaa työssä suoriutumista korkealla tasolla ja näin voidaan tunnistaa hakijat, jotka todennäköisimmin menestyvät tehtävässä ja yrityksen kulttuurissa.

1.

Profiilin määritys ja haun avaaminen

Kun haluttu osaajaprofiili on määritelty yhdessä asiakkaan kanssa, avaamme haun eri kanaviin. Tämän lisäksi Clevryn sourcing-tiimi kontaktoi suoraan potentiaalisia kandidaatteja hakijamäärän maksimoimiseksi.

2.

Soft skills match

Puhelinhaastattelut, persoonallisuusarvioinnit ja kykytestit joilla tunnistetaan oikea match. Sopivimpien kanssa jatketaan strukturoituun haastatteluun.

3.

Valinta

Parhaat kandidaatit esitellään ja kun sopiva hakija on löytynyt, asiakas tekee lopullisen henkilövalinnan.

4.

Työsuhteen alku

Riskittömän työsuhteen alku. Valittu kandidaatti työskentelee asiakkaalla henkilöstövuokrauksen kautta.

5.

Koulutusjakso

Intensiivinen kovien taitojen koulutusjakso. Työskentelyä asiaksyrityksessä ja uusien taitojen laittaminen käytäntöön.

6.

Työllistyminen yritykseen

Koulutusjakson päätteeksi asiakkaalla on mahdollisuus sisäistää osaaja yrityksen omille listoille.

Kompetenssit

Accelerate IT training - data

Tyypillisiä rooleja:

Data Engineers

Data Scientists

Accelerate IT training - SQA

Tyypillisiä rooleja:

Test Automation Engineers

DevOps Specialists

Tyypillisiä rooleja:

Cloud Developers

Cloud Specialists

Kandidaattien tausta

Kandidaatit käyvät läpi Clevryn rekrytointiprosessin, jonka aikana heidän tarvittava osaamisensa, sekä oikeanlaiset pehmeät taidot varmennetaan psykometristen arviointien ja soft skills- haastattelun avulla. Rekrytointipäätöksen tekee aina asiakas, ja valituilla henkilöillä on jo vahva tausta kyseisen erityisosaamisen parissa. Katso esimerkkejä listasta oikealta.

Räätälöity koulutusohjelmamme syventää henkilöiden osaamista työsuhteen alussa. Accelerate auttaa yritystäsi rekrytoimaan motivoituneita ja tuottavia osaajia, säästäen sinulta arvokasta aikaa ja resursseja.

Esimerkki tausta

 • Maisterintutkinto, Information and Service
  Management
 • 4 vuotta työkokemusta: ETL, BI, DW
 • Vahva teknologiaosaaminen: SQL, SQL Server,
  SSIS, SAS DIS, Tableau, Git, Jira,
  Python
 • Soft skills: Rationaalinen, yksityiskohtainen, järjestelmällinen

Esimerkki tausta

 • M.Sc. Taloustiede, matematiikka, tilastotiede, tietojenkäsittelytiede
 • Noin 2 vuotta kokemusta taloudellisesta raportoinnista ja mallinnuksesta
 • Hallitsee R:n sekä SQL:n ja omaa erinomaiset matemaattiset taidot analysointiin ja mallinnukseen.
 • Soft skills: Täsmällinen, analyyttinen, seurallinen

Esimerkki tausta

 • Konetekniikan Diplomi-insinööri, Tietotekniikan kandidaatti
 • 4 vuoden osa-aikainen työkokemus suunnittelun optimoinnista Pythonilla.
 • Vahvat teknologiataidot: Python, C++, JavaScript
 • Soft skills: Rationaalinen, täsmällinen, yksityiskohttainen, kuunteleminen

Esimerkki tausta

 • Luonnontieteiden maisteri – Fysiikka, Kandidaatti – Tietotekniikka tai Matematiikka
 • Harjoitteluja ohjelmistokehityksessä: IoT-ratkaisut ja mallinnus, sekä henkilökohtaisia ohjelmointiprojekteja
 • Vahvat teknologiataidot: Java, Python,
  C++, C, Git, SQL, XML, JSON
 • Soft skills: Kuunteleminen, rationaalinen, suorapuheinen

Esimerkki tausta

 • Kandidaatin tutkinto, tietotekniikka
 • 1,5 vuotta työkokemusta ohjelmistokehityksestä
 • Hyvät teknologiataidot: Java, JavaScript,
  React, HTML and SQL
 • Soft skills: Rationaalinen, luova, täsmällinen, kuunteleminen

Esimerkki tausta

 • Ammatillinen IT-alan koulutus
 • 4 vuoden kokemus järjestelmätuesta ja hallinnosta
 • Perustason ohjelmointitaidot: HTML, C#, CSS, JavaScript, SQL.
 • Soft skills: Seurallinen, kuunteleminen, sinnikäs

"Päätös lähteä tekemään yhteistyötä Clevryn kanssa oli äärimmäisen helppo. CGI:llä on rekrytointitarvetta, joka kohdistuu soten tietojohtamisen ja analytiikan alueeseen.

Clevry on CGI:n puolesta etsinyt hyviä osaajia, tuonut heitä meille harkittavaksi ja sieltä on saatu hyviä rekrytointeja. Omat arjen kiireet pakottivat siihen, että halusin apua rekrytointiin, ja toisaalta etuna on myös se, että uusien osaajien alkukoulutus tuli Accelerate by Clevry -ohjelman kautta. Erityisesti datapuolen työvälineisiin tarvitaan tätä räätälöityä koulutuspalvelua.

Konkreettisesti rekrytointiprosessi menee niin että henkilö koulutetaan aluksi Clevryn toimesta, hän on vuoden alihankkijana meillä töissä, jonka jälkeen meillä on mahdollisuus palkata hänet itselle töihin. Näistä on hyviä onnistuneita kokemuksia tullut."

Katja Antikainen
Director, Consulting Services, CGI