Looginen päättelytesti

Mittaa kandidaattien loogista päättelykykyä ja ongelmanratkaisukykyä. Tunnista soveltuvimmat osaajat ja rekrytoi paremmin.

Clevryn looginen päättelytesti

Looginen päättelytesti on kuviopäättelytesti, joka mittaa kandidaattien kykyä hahmottaa johdonmukaisuuksia ja analysoida kokonaisuuksia.

Testissä hakijoille esitetään erilaisia kuvioita joista tulee päätellä mikä kuvio tulee seuraavaksi. Looginen päättelytesti on luotettava ja objektiivinen tapa mitata hakijoiden ongelmanratkaisukykyä ja valmiuksia työskennellä uusien konseptien ja ideoiden kanssa.

Clevryn organisaatiopsykologien suunnitelemat testit ovat British Psychological Societyn akkreditoimia, ja noudattavat tiukkoja tieteellisiä laatuvaatimuksia. Korkea validiteetti ja reliabiliteetti takaavat luotettavvuuden.

Aikaraja:

24 minuuttia

Kysymykset:

16

Keskimääräinen vastausaika:

15 minuuttia

Kykytestit

Loogiset testit eri tasoilla

Clevryn online-alustalta löydät loogiset testit ja muut kykytestit kolmella eri tasolla suorittavan työn tehtävistä asiantuntija- ja johtotason tehtäviin.

Tunnista kyvykkäimmät hakijat ja ennusta työssä menestymistä.

Abstrakti päättelykyky

Huippuluokan hakijakokemus

Yrityksesi näköinen arviointikokemus

Luo saumaton hakijakokemus lisäämällä yrityksesi brändi-ilme hakijanäkymään.

Valitse haluamasi testit Clevryn testikirjastosta ja luo vaivatta arviointikampanjoita eri rooleihin.

Huippuluokan arviointialusta

Clevryn arviointialusta tarjoaa syvällisen katsauksen kandidaattien kyvykkyyksistä, persoonallisuudesta ja motivaatiotekijöistä työpaikalla.

Alustaltamme löydät kaikki tarvittavat testit henkilöstön parempaan rekrytointiin ja kehittämiseen.

Clevryn arviointiyksikkö perustettiin alunperin Isossa-Britanniassa vuonna 1991 nimellä Criterion Partnership. Yrityksen perustaja Richard Hunter työskenteli ennen tätä SHL:n palveluksessa, jossa oli rakentamassa OPQ- arviointia.

Clevryn persoonallisuusarvioinnit ja kykytestit perustuvat rationaaliseen malliin, mikä tarkoittaa sitä, että kaikilla testeillämme on korkein ennustevaliditeetti erityyppisten testien joukossa

Clevry on The British Psychological Societyn akkreditoima toimija.

Loogiset päättelytestit, yhdessä muiden psykometristen testien kanssa tarjoavat reilun ja tasapuolisen lähestymistavan hakijoiden arviointiin.

Kandidaattien vastauksia verrataan aina normiryhmään, mikä kertoo miten vastaukset suhteutuvat yleiseen keskiarvoon.

Loogiset päättelytestit auttavat rekrytoijia tehostamaan prosessia ja tunnistamaan soveltuvimmat osaajat.

Kognitiiviset kykytestit ovat tutkimusten mukaan paras yksittäinen työssä suoriutumista ennustava tekijä.

Clevry noudattaa tarvittavia GDPR- asetuksia. Kaikki data säilytetään Iso-Britannian palvelinkeskuksissa. Clevryn GDPR vaatimustenmukaisuutta ohjaa sisäiset tietoturvakäytäntömme ja kokemukset tietosuojalakien kanssa vuodesta 1992 lähtien.

Tietoturvakäytäntömme on ISO-27001 sertifioitu, mikä takaa korkeat standardit tietoturvajärjestelmämme toteutuksessa, ylläpidossa ja jatkuvassa kehittämisessä. Se sisältää myös tietoturvariskien arvioinnin ja käsittelyn vaatimukset.

Akkreditointimme on ulkoisen tarkastuksen alainen vuosittain.

ISO sertifikaatin voi tarkistaa vierailemalla QMSUK:n sivulla ja syöttämällä sertifikaattinumeron 291682018.

Loogiset päättelytestit UKK

Looginen päättelytesti on ajastettu monivalintatesti, jonka avulla mitataan henkilön kykyä hahmottaa kokonaisuuksia ja käsitellä uusia ideoita ja konsepteja. Testissä vastaajille esitetään sarja erilaisia kuvioita ja heidän tulee päätellä mikä kuvio tulee sarjassa seuraavaksi.

Looginen päättelytesti on hyvä rekrytoinnin apuväline tehtäviin, jotka vaativat vahvaa ongelmanratkaisukykyä, kriittistä ajattelua sekä kykyä analysoida ja tulkita visuaalista informaatiota. 

Esimerkkejä tällaisista työtehtävistä on: 

 • Insinööriroolit
 • Luovuutta vaativat suunnittelutehtävät
 • Tutkimus- ja analyytikkotehtävät
 • Strategisen suunnittelun tehtävät

Looginen päättelytesti mitaa erilaisia kognitiivisia kyvykkyyksiä:

 

 • Spatiaalinen älykkyys:
  miten hyvin henkilö pystyy käsittelemään ja visualisoimaan kaksi- ja kolmiulotteisia muotoja ja tiloja.

   

 • Looginen ja abstrakti hahmotus:
  Henkilön kyky tehdä loogisia päätelmiä ja päätellä suhteita abstraktien tietojen perusteella.

   

 • Ongelmanratkaisu:
  Abstraktien ongelmien ratkominen kertoo hakijan ongelmanratkaisutaidoista.

 

 • Ennusta työssä suoriutumista:
  Menestyminen loogisessa päättelytestissä korreloi usein menestyksen kanssa tehtävissä, jotka vaativat luovaa ongelmanratkaisua ja kykyä käsitellä monimuotkaista tietoa. Testit yhdessä muista lähteistä kerätyn tiedon kanssa auttavat muodostamaan kattavan kokonaiskuvan hakijan vahvuuksista.

   

 • Reilu ja objektiivinen arviointi:
  Testit tarjoavat tasapuolisen tavan arvioida hakijoita. Arvioi hakijoita työtehtvän kannalta oleellisten seikkojen perusteella ja minimoi kognitiivisten vinoumien vaikutus.

 

 • Tehokas seulonta:
  Loogiset päättelytestit ja muut kykytestit auttavat seulomaan tehokkaasti isoja hakijamassoja rekrytoinnin alkuvaiheessa, mikä säästää aikaa ja resursseja. 
Alusta-demo

Varaa demo

Ja näe miten rekrytoit paremmin Clevryn avulla.
Book a Demo - Image