Mikä on soveltuvuustestien roi?

Uuden ohjelmiston käyttöönotto on yritykselle aina investointi, jolle luonnollisesti halutaan nähdä myös konkreettisia, mitattavia hyötyjä. Vaikka tarkan ROI:n laskeminen psykometrisen arviointialustan käytöönotolle etukäteen onkin hankalaa, on monia painavia argumentteja jotka tukevat alustan käyttöönottoa ja auttavat hahmottaan sen avulla syntyviä kustannussäästöjä.

Soveltuvuustestit_ROI

Soveltuvuustestit, tai psykometriset testit, kuten kykytestit ja persoonallisuusarvioinnit auttavat tunnistamaan oikean osaajan avoimeen työtehtävään, ennustavat työssä menestymistä, auttavat vähentämään henkilöstön vaihtuvuutta, sekä lisäävät rekrytointiprosessin objektiivisuutta.

Miten tämä sitten kääntyy ROI:ksi?

ALHAISEMPI HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS

Korkea henkilöstön vaihtuvuus tulee yrityksille erittäin kalliiksi. Valitsemalla hakijat, jotka ovat motivoituneita ja sopivat parhaiten yrityksen kulttuuriin, tarkoittaa luonnollisesti sitä, että he myös viihtyvät roolissaan paremmin ja todennäköisesti pysyvät yrityksessä kauemmin – ja tässä psykometriset testit auttavat. Psykometriset testit tuovat tieteellistä tukea rekrytointiprosessiin, ennustavat työssä menestymistä ja auttavat tunnistamaan osaajat, jotka parhaiten soveltuvat avoimeen työtehtvään sekä yrityksen kulttuuriin.

Vaikka avoin työtehtävä näyttäytyisi paperilla hakijalle kuinka mielekkäältä, käy joskus niin, että työn alettua henkilö ei  sopeudukaan yrityksen kulttuuriin tai toimintaympäristöön, eikä pääse hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Tämä johtaa alhaiseen sitoutumiseen, heikompaan tuottavuuteen ja lopulta ennenaikaiseen irtisanoutumiseen. Yhtä lailla työnantajan näkökulmasta unelmakandi voi työn alettua paljastua soveltumattomaksi tehtävään ja yritykseen, jolloin työsuhde joudutaan purkamaan jo koeajalla, ja rekrytointiprosessi aloittamaan alusta.

Mittaamalla hakijoiden pehmeitä taitoja (eng. soft skills), motivaatiotekijöitä, kognitiivista kyvykkyyttä sekä kulttuurista sopivuutta psykometristen testien avulla, tunnistetaan hakijat jotka todennäköisimmin menestyvät ja viihtyvät työtehtävässä. Näin minimoidaan virherekrytointien riski ja voidaan vähentää epätoivottua henkilöstön vaihtuvuutta. Työntekijöiden vaihtuvuus on toki tiettyyn rajaan asti täysin luonnollista, mutta liian korkea vaihtuvuus näyttää ulospäin työnhakijoille myös negatiivisena, heikentäen yrityksen imagoa, ja voi pahimmassa tapauksessa karkoittaa ison osan potentiaalisista työnhakijoista.

SÄÄSTÄ AIKAA JA RESURSSEJA

Soveltuvuustestit tehostavat ja suoraviivaistavat rekrytointiprosessia. Sisällyttämällä online -testit hakijoille heti prosessin alkuun, voidaan varmistaa, että vain parhaiten tehtävään soveltuvat ehdokkaat  jatkavat prosessissa. Seulomalla kyseiseen työtehtävään epäsopivat hakijat heti alussa, voidaan keskittyä haastattelemaan vain kaikkein potentiaalisimpia hakijoita, eikä aikaa kulu ”turhiin” haastatteluihin.

Esimerkiksi hyvää numeerista osaamista vaativissa tehtävissä, numeerisessa kykytestissä tietyn pisterajan alle jäävät hakijat voidaan katsoa epäsopiviksi tähän nimenomaiseen tehtävään, ja seuloa pois hakuprosessista. Räätälöimällä persoonallisuusarvioinnit yrityksen kulttuurin, arvojen ja työtehtävän vaatimusten mukaan, voidaan taas tunnistaa persoonaltaan ja luonteenpiirteiltään kyseiseen tehtävään parhaiten soveltuvat hakijat, ja jatkaa prosessia vain heidän kanssaan. Näin voidaan lyhentää rekrytointien läpimenoaikoja ja vähentää yhden rekrytoinnin kustannusta (cost per hire). Arviointien hyödyntäminen esikarsinnassa on erityisen kustannustehokasta volyymirekrytoinnissa, kun täytettäviä paikkoja on useampia ja hakijoita paljon.

NOSTA TUOTTAVUUTTA

Rekrytointiprosessin tavoitteena on tietenkin aina saavuttaa paras yhteensopivuus puolin ja toisin. Eli työnantaja saa työntekijän, joka soveltuu parhaiten rooliin, ja työntekijä löytää itselleen mieluisan työnpaikan jossa hän viihtyy ja pystyy hyödyntämää parhaiten vahvuuksiaan. Tyytyväiset työntekijät ovat lojaalimpia työnantajaansa kohtaan, välittävät enemmän yhteisistä tavoitteista, luovat parempia asiakaskohtaamisia, ovat motivoituneita ja ottavat vähemmän sairaslomia. Tämä kaikki näkyy luonnollisesti parempana tuottavuutena ja työn tuloksina.

Uusilla työntekijöillä kestää hieman tilanteesta ja roolista riippuen yleensä keskimäärin 6-8 kuukautta päästä tuottaviksi. Clevryn Onboarding- raportti on esihenkilöille suunniteltu käytännönläheinen työkalu, perustuen henkilön persoonallisuusarvioinnin vastauksiin.  Raportti auttaa esihenkilöitä johtamaan yksilöitä heidän vahvuksiensa kautta, saavuttamaan täyden potentiaalinsa nopeammin ja sitä kautta pääsemään nopeammin kiinni tuottavaan työhön.

 

Lataa alta Clevry- arviointien malliraportteja

 

Alla on muutamia nostoja hyödyistä, joita asiakkaamme ovat saavuttaneet arviointiratkaisujemme avulla:

  • Henkilöstön vaihtuvuus 43%:sta 9%:iin
  • 84% lyhyemmät rekrytointien läpimenoajat
  • 30% alhaisempi keskimääräinen yhden rekrytoinnin kustannus
  • 250,000 € kustannussäästöt kuudessa kuukaudessa

Tutustu tarkemmin asiakascaseihimme, tai ota meihin suoraan yhteyttä mikäli haluat kuulla tarkemmin, miten voimme auttaa yritystänne tunnistamaan parhaat osaajat ja saavuttamaan kustannussäästöjä arviointiratkaisujemme avulla.

Follow

Would you like to have our content delivered to your feed? Follow us in your favorite channel!

Or subscribe to our newsletter
Find your Soft Skills
Let's Go!
Post a job and find a match

Access the Soft Skills Marketplace

Assessment Platform

Full suite for online psychometric asessments

Assessment Service

Get our expert insights to make better decisions

Let us find you the right match

Recruitment & Staffing services

Browse job opportunities

Access the job board

Match yourself with opportunities

Soft Skills Marketplace

Find your soft skills strengths

Understand what makes you unique

Practice Center

Practice PQ's and Ability tests for free

Clevry Blog

Read our latest articles on Soft Skills and recruitment

What are Soft Skills?

Everything you need to know.

Case Studies

Dive into the success of our customers

Sample Reports

Check our library of sample reports, generated by the Clevry platform

Julkaise työpaikka ja löydä osaajia

Pääsy Soft Skills Marketplaceen

Arviointialusta

Kaikki psykometriset testit rekrytoinnin tueksi

Henkilöarviointi

Asiantuntijamme auttavat sinua tekemään oikean henkilövalinnan

Autamme sinua löytämään oikean osaajan

Rekrytointi & Henkilöstövuokrauspalvelut

Selaa työmahdollisuuksia

Avoimet työpaikat

Tunnista vahvuutesi

Ymmärrä, mikä tekee sinusta uniikin

Harjoituskeskus

Harjoittele soveltuvuustestejä ilmaiseksi

Clevry Blogi

Uusimmat artikkelit rekrytoinnin ja soft skillsien parista

Soft skills - Mitä ovat pehmeät taidot?

Kaikki mitä sinun tulee tietää

Asiakascaset

Tutustu asiakkaidemme menestystarinoihin

Malliraportit

Clevry-alusta tarjoaa kaikki tarvittavat raportit rekrytoinnin tueksi

Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?
Please enter a valid email

Thanks! Check your email at