Arviointialusta

Onboarding

Sitouta uudet työntekijät tehokkaasti, auta heitä saavuttamaan täysi potentiaalinsa nopeammin ja vähennä henkilöstön vaihtuvuutta.

Onnistunut rekrytointiprosessi on enemmän kuin pelkästään oikean kandidaatin valitseminen työtehtävään, eikä sen tulisi päättyä siihen kun henkilö aloittaa työssään. Ilman perusteellista onboarding-prosessia uusi työntekijä voi tuntea itsensä laiminlyödyksi ja epävarmaksi, mikä johtaa usein alhaiseen sitoutumiseen ja ennenaikaiseen irtisanoutumiseen.

Onboardingiin panostamalla luot korkean tason sitoutumista alusta asti, nostat tuottavuutta ja parannat työnantajamielikuvaa.

Miten parantaa onboarding prosessia?

Onboarding-raporttimme on suunniteltu maksimoimaan uusien työntekijöiden potentiaali ja varmistamaan heidän saumaton siirtyminen osaksi uutta tiimiä ja organisaatiota.

Onboarding-raportti on esihenkilöille suunnattu yksilöllisen johtamisen työkalu. Raportti antaa henkilön persoonallisuusprofiilin pohjalta vinkkejä ja neuvoja kuinka hyödyntää hänen vahvuuksiaan ja saada uusi tiimiläinen nopeammin kiinni tuottavaan työhön.

1.

Tee ensimmäisestä päivästä mieleenpainuva

Ensivaikutelmalla on iso merkitys. Varmista, että työpiste ja työvälineet ovat valmiina ja että uuden työntekijän ensimmäinen päivän kuviot ovat selvillä.

2.

Muodosta uusia suhteita

Uuteen työpaikkaan tuleminen on aina jännitäävää. Pyri varmistamaan että työntekijät tapaavat mahdollisimman paljon uusia kollegoitaan aloituksensa jälkeen, joko kasvokkain tai etänä.

3.

Kehitä parempaa johtajuutta

Lähiesihenkilön rooli on ratkaisevan tärkeä. Varmista, että heillä on riittävästi aikaa tutustua uuteen tiimiläiseen, ja siihen minkälaista tukea tämä eniten kaipaa alkuvaiheessa.

4.

Pidä momentum yllä

Laajenna prosessia koko ensimmäisen työvuoden ajan säännöllisillä tapaamisilla esihenkilön kanssa joissa katsotaan onnistumisia ja asetetaan uusia tavoitteita.

5.

Aseta tavoitteet aikaisessa vaiheessa

Asettamalla tavoitteet uusille tiimiläisille heti kun he liittyvät organissatioon varmistat, että he tietävät tarkalleen mitä heiltä odotetaan. Näin vältät epäselvyydet ja nostat sitoutumisen astetta.

6.

Hyödynnä psykometrista dataa

Onboarding-raporttimme tarjoaa räätälöityä informaatiota jokaisesta työntekijästä, auttaen esihenkilöitä tarjoamaan yksilöllistä tukea kullekin tarpeidensa mukaan.

Huonolla onboardingilla on seurauksia

Heikko onboarding ei ole huono asia ainoastaan työntekijän kannalta. Sen vaikutus yritysten tulokseen on merkittävä, sillä korkea henkilöstön vaihtuvuus tulee yrityksille kalliiksi.

Suurin osa uusista työntekijöistä päättää ensimmäisten kolmen viikon aikana tuntevatko he olonsa tervetulleeksi ja hyväksi uudessa paikassa. 22% henkilöstön vaihtuvuudesta tapahtuu ensimmäisten 45 päivän aikana. Tässä ensivaikutelman merkitys korostuu!

Erinomainen onboarding-prosessi voi vähentää henkilöstön vaihtuvuutta jopa 82% ja lisätä tuottavuutta 70%.

Teemme onboardingista helppoa

Laadukas onboarding-prosessi säästää esihenkilöiltä ja kollegoilta arvokasta aikaa uuden työntekijän kouluttamisessa, sillä heillä on alusta asti selkeä käsitys omista vastuualueistaan, mikä taas näkyy parempana tuottavuutena. Onboarding-raporttimme kannustaa jäsenneltyyn ja oivalluttavaan lähestymistapaan onboarding-prosessissa.

Persoonallisuusarvioinnin vastauksiin perustuva raportti tarjoaa räätälöityä informaatiota jokaisesta henkilöstä, jonka avulla esihenkilöt pystyvät tarjoamaan yksilöllistä johtamista ja tukea kullekin tarpeidensa mukaan. Onboarding -raportti koostuu neljästä avainalueesta: Vuorovaikutus, Stimulaatio, Palkitseminen sekä Työympäristö.

Tyylikäs ja helppokäyttöinen raportti antaa avaimet siihen, miten saat uudet tiimiläisesi kukoistamaan työssään.

Ymmärrä uusia tiimiläisiä paremmin

Yritykset, joilla on vahva onboarding prosessi, on 50% parempi henkilöstön pysyvyys verrattuna yrityksiin, jotka eivät tähän panosta.

Ymmärrä mikä uusia tiimiläisiä motivoi ja innostaa, ja luo hyvät edellytykset sille että he pääsevät hyvin vauhtiin uudessa roolissaan ja ovat tuottavia nopeammin.


Clevry Onboarding-raportti

Onboarding- aporttimme auttaa tunnistamaan tehokkaimmat tavat, joilla uudelle työntekijälle varmistetaan hyvä aloitus uudessa roolissaan.

Raportti kuvaa henkilön keskeiset vahvuudet ja motivaatiotekijät ja tarjoaa tukea yksilölliseen johtamiseen.

Tyylikäs ja helppokäyttöinen raportti antaa avaimet siihen, miten saat uudet tiimiläisesi kukoistamaan työssään.