Työnhakijoille

Persoonallisuusarviointi - Vinkit

Kuinka menestyä persoonallisuusarvioinnissa.

Mikä on persoonallisuusarviointi?

Persoonallisuusarviointi kartoittaa henkilön työpersoonallisuutta ja luontaisia taipumuksia, sekä mieluisimpia työskentelytapoja työpaikalla. Persoonallisuusarviointi ei siis ole perinteisessä mielessä “testi”, eikä siinä ole siten myöskään oikeita tai vääriä vastauksia.

Persoonallisuusarvioinnilla voidaan mitata erilaisia yksilöllisiä ominaisuuksia kuten vuorovaikutustyyli, tunnetyyli, motivaatiotekijät sekä kulttuurisopivuus. Nämä tekijät vaikuttavat keskeisesti siihen, miten lähestymme ongelmanratkaisua, kommunikoimme muiden kanssa ja miten suoritamme päivittäisiä työtehtäviä.

Persoonallisuusarvioinnit auttavat:

  • Tunnistamaan parhaan yhteensopivuuden työnantajan ja työnhakijan välillä perustuen työtehtävän vaatimuksiin ja työnhakijan henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.

  • Työnhakijaa ymmärtämään omia vahvuuksia ja kehitysalueita.

  • Lisäämään työnhakijoiden itsetuntemusta ja tukevat urakehitystä.

Persoonallisuusarvioinnin tuloksia hyödynnetään yleensä yhdessä muista lähteistä saatujen tietojen kanssa, kuten mahdolliset muut arvioinnit, sekä haastattelut, mikä auttaa muodostamaan kokonaisvaltaisemman kuvan henkilön soveltuvuudesta avoimeen työtehtävään.

 

Oletko työnantaja etsimässä persoonallisuuarviointeja rekrytoinnin tueksi?

Lue lisää Clevryn persoonallisuusarvioinneista täältä.

Vinkit & neuvot

Varaa riittävästi aikaa

Persoonallisuusarvioinnit eivät tyypillisesti ole ajastettuja. Varaa kuitenkin riittävästi aikaa, sekä rauhallinen paikka arvioinnin täyttämiseen jotta et joudu hutiloimaan.

Lue kysymykset huolella

Tämä kuulostaa perusasialta, mutta lue ohjeet ja kysymykset ennen kuin vastaat niihin. Kun aloitat arvioinnin täyttämisen, älä käytä liikaa aikaa vastaustesi miettimiseen, sillä usein se vastaus mikä tulee ensimmäisenä mieleen, on myös oikea. Älä siis ”yliajattele” vastauksiasi.

Muista, että persoonallisuusarvioinnissa ei ole oikeita ja vääriä vastauksia. On vain ihmisten luontaisia taipumuksia ja vahvuuksia, ja ne sopivat yhteen eri tavoin eri organisaatioissa ja työtehtävissä.

Pidä työkonteksti mielessä vastatessasi

Yllättävän moni käsittää tämän väärin ja vastaa kysymyksiin sen pohjalta, miten he toimivat työn ulkopuolella. On tärkeää olla rehellinen vastauksissaan ja vastata sen pohjalta, miten toimit työympäristössä.

Saatat olla esimerkiksi erittäin sosiaalinen ja puhelias ihminen kotioloissa ja ystävien seurassa, mutta mikäli et ole se sama ihminen töissä, on paras tuoda tämä puoli itsestäsi esille vastauksissa.

Älä ole päättämätön

Persoonallisuusarviointiin vastatessa voi tulla helposti vastattua hieman epämääräisesti ja välttää antamasta täsmällisiä vastauksia.

Tämä voi tuntua turvalliselta ratkaisulta, mutta valitsemalla vastaukseksi liian usein “en ole samaa mieltä, enkä eri mieltä” saa sinut näyttämään päättämättömältä.

Liiallinen keskitietä kulkeminen antaa sinusta kuvan, että olet päättämätön, etkä pysty tekemään helppojakaan päätöksiä. In short, it’s a surefire way of getting your application fast tracked into the no pile.

On toki ymmärrettävää, että voit olla joidenkin tiettyjen piirteiden osalta keskellä, ja tämä on täysin ok. Kaikessa ei tarvitse olla vahvasti jompaa kumpaa ääripäätä. Pyri vain tuomaan persoonallisuutesi mahdollisimman hyvin esille vastauksissasi.

Älä ole liian päättäväinen

Siinä missä jatkuva keskitien kulkeminen vastauksissa ei ole suositeltavaa, kannattaa myös välttää ääripään vastauksia joka kerta. Jos olet aina vahvasti joko täysin samaa mieltä tai eri mieltä, saatat vaikuttaa liian vahvalta mielipiteissäsi.

Pyri tasapainoon

Pyri tasapainoon vastauksissasi. Luonnollisesti, jos sinulla on vahva mielipide tietyistä piirteistä, on tämä toki hyvä tuoda esiin vastauksissa, kunhan et mene äärimmäisyyksiin. On suositeltavaa käyttää asteikon koko skaalaa vastauksissa kuvaamaan itseäsi. 

Ole rehellinen

Psykometriset testit on rakennettu siten, että vastausten manipuloiminen omaksi eduksi on vaikeaa.

Mikäli tutustut etukäteen tarkasti yritykseen ja sen kulttuuriin johon olet hakemassa, voit saada käsityksen siitä, minkälaisia ihmisiä he haluavat palkata. Tällä tiedolla voit siten mahdollisesti sovittaa parhaiten osuvimmat taitosi ja ominaisuudet haettavaan rooliin.

On kuitenkin ensiarvoisen tärkeää vastata rehellisesti ettei rekrytoijalle synny sellaista kuvaa, että sanot vain asioita joita oletat heidän haluavan kuulla. Se, että työllistyt sellaiseen yritykseen ja työtehtävään, jossa pääset parhaiten hyödyntämään vahvuuksiasi, on aina sekä sinun, että työnantajan etu.

Ole johdonmukainen

Persoonallisuusarvioinnissa kysytään usein samoja asioita useampaan kertaan hieman eri tavoilla. Jos vastaat epärehellisesti tai annat sellaisia vastauksia, joita uskot rekrytoivan tahon kuulevan, voi olla hyvin vaikeaa muistaa miten vastasit aiempaan kysymykseen samasta aiheesta. Mikäli vastaat rehellisesti ja totuudenmukaisesti, näkyy tämä vastauksistasi ja todellinen luonteesi tulee esille riippumatta siitä, kuinka monta kertaa tiettyä asiaa kysytään tai miten kysymys on kulloinkin muotoiltu.

On aina molempien osapuolien etu, että työhakija työllistyy tehtävään ja yritykseen jossa pääsee parhaiten hyödyntämään vahvuuksiaan, ja jonka kulttuurissa viihtyy ja menestyy.

 

Ja lopuksi…

Ole vain oma itsesi!