Arviointialusta

Työpersoonallisuustesti

Tunnista hakijoiden työssä menestymistä tukevat piirteet, ennusta työmenestystä ja tee parempia henkilövalintoja.


Tunnista oikeat osaajat ja vähennä virherekrytointeja

Arvioi hakijoiden työskentelytyyliä, motivaatiotekijöitä, tiimitaitoja ja kultuurisopivuutta. Ymmärrä mitkä piirteet tukevat työssä menestymistä organisaatiossanne ja tee parempia henkilövalintoja. Työpersoonallisuustesti yhdistettynä strukturoituun haastatteluun muodostaa vahvan työssä suoriutumista ennustavan kokonaisuuden.

Miksi hyödyntää työpersoonallisuustestejä rekrytoinnissa?

Persoonallisuustestin avulla muodostat kokonaisvaltaisen kuvan hakijoista ja nostat rekrytoinnin osumatarkkuutta. Testit tuovat lisäarvoa prosessin kaikkiin vaiheisiin aina esikarsinnasta haastatteluun ja valintaan sekä onboardingiin.

Rekrytoinnin lisäksi testejä voidaan hyödyntää tiimien kehittämisessä sekä sisäisissä henkilöstömuutoksissa.

Tunnista oikeat osaajat

Muodosta kokonaisvaltainen kuva hakijoista ja peilaa vahvuuksia suhteessa rooliin vaatimuksiin.

 

Minimoi virherekrytoinnit

Suuri osa virherekrytoinneista johtuu siitä, että henkilön persoona ja organisaation kulttuuri sekä työtehtävän vaatimukset eivät kohtaa.

Nosta objektiivisuutta

Minimoi kognitiivisten vinoumien vaikutus, nosta rekrytoinnin objektiivisuutta ja tee parempia henkilövalintoja.

Tieteellistä tarkkuutta

Psykometristen testien edelläkävijä jo vuodesta 1991. Luotettavat ja tieteellisesti pätevät Clevry-testit henkilövalintojen tueksi. British Psychological Society- akkreditoitu.

Työpersoonallisuustestit Clevry-alustalla

Hyödynnä roolikohtaisia persoonallisuustestejä yleisimpiin työtehtäviin tai luo vaivatta omia arviointeja alustalla yrityksesi kulttuurin ja roolin kompetenssien pohjalta.

Clevry-alustalta löydät kaikki psykometriset soveltuvuustestit henkilöstön parempaan rekrytointiin, kehittämiseen ja johtamiseen. Erinomainen hakijakokemus.

.

Yksi arviointi - kaikki raportit

Yhdellä persoonallisuusarvioinnilla saat käyttöösi kaikki tarvittavat raportit työsuhteen elinkaaren eri vaiheisiin aina valinnasta haastatteluun ja onboardingista kehittämiseen.

Henkilökohtainen palauteraportti tuo lisäarvoa kaikille hakijoille. Raportti on arvokas työkalu itsensä kehittämisen ja uravalintojen pohtimisen tueksi.