Asiakascase

Rexel

Ulkoistamisesta in-house arviointeihin.

Rexel Finland Oy on johtava sähkötukkukaupan toimija, jonka myymälät ja asiantunteva henkilökunta palvelevat asiakkaita ympäri Suomen. Laaja tuotevalikoima, innovatiiviset palvelut ja toimiva logistiikka sekä huippuluokan asiakastyytyväisyys helpottavat sähköalan ammattilaisten arkea 24/7.

Tausta

Kirsi Kääriä aloitti Rexelillä Rekrytointipäällikkönä loppuvuodesta 2017. Tällöin kaikki rekrytointien yhteydessä tehdyt henkilöarvioinnit toteutti ulkopuolinen kumppani. Kirsillä oli aiempaa kokemusta henkilöarvioinneista joten hän koki, että arvioinnit voitaisiin jatkossa tehdä itse talon sisällä ulkopuolisen toimijan sijaan.

Ulkoistamisesta in-house arviointeihin

Ulkoisesta kumppanista luopumisen jälkeen Rexelillä otettiin käyttöön arviointialusta, joka noin vuoden käytön jälkeen vaihtui Clevryn alustaan. “Alustan käyttömukavuus ja yleinen käyttökokemus olivat ne tärkeimmät syyt vaihtaa Clevryn alustaan”, Kääriä kertoo. “Oman kokemukseni mukaan itse arvioinneissa ei ole valtavia eroja eri toimijoiden välillä, joten käyttökokemus niin meille työnantajana kuin myös arviointeja täyttäville työnhakijoille nousi keskeiseen asemaan päätöksenteossa” , hän jatkaa.

“Alustan käyttömukavuus ja yleinen käyttökokemus olivat ne tärkeimmät syyt vaihtaa Clevryn alustaan”.

Clevryn alustan käyttökoulutuksessa oli mukana kolme henkilöä, mutta Kirsi on Rexelillä alustan pääkäyttäjä. “Ensifiilikset alustasta oli, että se on todella helppo ja nopea ottaa käyttöön”, Kääriä muistelee. “Olemme olleet todella tyytyväisiä Clevryn alustaan, ja yleisesti ottaen alustaratkaisu toimii meille hyvin kustannustehokkaana ja kevyempänä ratkaisuna ulkopuolisiin psykologiarviointeihin verrattuna”, Kääriä summaa.

 

Varmuutta henkilövalintoihin

Psykometristen arviointien hyödyntäminen rekrytointiprosessissa tuo monenlaisia hyötyjä. “Arvioinnit tarjoavat syvällisemmän kuvan kandidaateista ja heidän työpersoonallisuudestaan sekä kognitiivisesta kyvykkyydestä. Näitä voidaan sitten peilata aina suhteessa avoimen työtehtävän vaatimuksiin jotta tunnistetaan juuri se oikea tekijä kulloiseenkin työtehtävään”, Kääriä toteaa. “Arvioinnit pitävät yleensä hyvin paikkansa, ja mielikuvat ja ajatukset kandidaatista haastattelun aikana tukevat hyvin arvioinnin tuloksia ja antavat varmuutta valintoihin ”, hän jatkaa.

Alustan ominaisuuksista Kääriä nostaa esiin hakijoiden vertailun sekä jo palkattujen henkilöiden arvostelun. “Alustalla on paljon hyviä ominaisuuksia, mutta yksi hyödyllisimpiä on mielestäni hakijoiden vertailu. Voin helposti vertailla hakijoita keskenään suoraan alustalla lataamatta erillisiä raportteja. Toisena nostaisin työsuoritusdatan kytkemisen persoonallisuusprofiiliin. On hienoa, että alustalla pystyy arvostelemaan jo meille palkattuja henkilöitä. Näin voidaan jatkossa benchmarkata hakijoita ja tunnistaa minkälaista kandidaattiprofiilia lähdetään eri rooleihin hakemaan”, Kääriä summaa.

“On hienoa, että alustalla pystyy arvostelemaan jo meille palkattuja henkilöitä. Näin voidaan jatkossa benchmarkata hakijoita ja tunnistaa minkälaista kandidaattiprofiilia lähdetään eri rooleihin hakemaan.”

Clevry-alustan raporttivalikoimaa Kääriä pitää hyvänä. “Yhdellä persoonallisuusarvioinnilla saa käyttöön laajan valikoiman raportteja ja olen niistä valinnut käytettäväksi ne, jotka parhaiten tukevat päätöksentekoa meidän rekrytointiprosesseissa”, hän kertoo. “Meille rekrytoidaan paljon myyntirooleja, ja tässä myyntiraportti on erinomainen tuki henkilövalintoihin. Haastatteluraportti on hyvä tuki haastattelutilanteessa, kun voi poimia henkilön persoonallisuusprofiilista asioita jotka herättävät kysymyksiä. Onboarding- raportti taas on hyvä lisä uusien työntekijöiden perehdytys- ja onboarding- vaiheeseen ”, Kääriä summaa.

Kirsi toimii Rexelillä Clevry -alustan pääkäyttäjänä, eivätkä palkkaavat esihenkilöt toistaiseksi tee arviointeja juurikaan itsenäisesti. “He kyllä näkevät lisäarvon ja odottavat kovasti hakijoiden tuloksia ja raportteja. Esihenkilöt ovat erittäin kiinnostuneita näkemään nämä ja kyselevätkin niiden perään mikäli niitä ei heti haastattelun jälkeen ala kuulua”, Kääriä naurahtaa. “Aiemmin vedin esihenkilöiden kanssa tulosten purkukeskustelun, mutta heidän harjaannuttuaan tulosten tulkinnassa, on yhteenvedon lähettäminen heille riittänyt. Tämä on tietysti ajankäytöllisestikin tehokkaampaa”, hän jatkaa.

 

Hakijakokemus kunniaan

Rexelillä on koettu, että arviointien hakijakokemus on erittäin hyvä ja arvioinnit toimivat myös hakijakokemusta vahvistavana tekijänä. “Testien täyttäminen on ollut hakijoille mielekästä ja he arvostavat sitä että tulokset puretaan heidän kanssaan ja heillä on mahdollisuus kommentoida ja saada palautetta”, Kääriä kertoo. “Hakijat kokevat että he saavat arvioinneista myös itselleen hyötyä, eivätkä vain anna vastauksia Rexelille rekrytointiprosessin yhteydessä”, hän jatkaa.

“Clevry -alusta on toiminut meille hyvänä työkaluna hakijoiden tarkempaan arviointiin rekrytointiprosessin aikana. Alusta on helppokäyttöinen, raportit selkeitä ja esihenkilöt sekä työnhakijat tykkäävät testeistä. Voin suositella Clevry- alustaa kaikille rekrytoinnin tueksi.”