Työnhakijoille

Verbaalinen päättelykyky

Näin pärjäät sanallisen päättelykyvyn testissä.

Mikä on verbaalinen päättelytesti?

Verbaalinen päättelykyky tarkoittaa kykyä ymmärtää ja tulkita tietoa sanallisessa muodossa. Hyvä tekstin ymmärtäminen on työelämässä tärkeää ja korostuu erityisesti tiettyjen työtehtävien, kuten viestinnän, markkinoinnin tai juristin työtehtävissä. Verbaalisen päättelykyvyn testit ovat psykometrisiä testejä, joita työnantajat käyttävät apuna soveltuvimpien työnhakijoiden tunnistamiseksi avoimeen työtehtävään.

Verbaalisia testejä käytetään henkilövalintojen tukena, sillä ne auttavat luomaan kokonaisvaltaisemman kuvan hakijan ominaisuuksista ja taidoista, kuin mitä pelkän CV:n tai haastattelun pohjalta voidaan muodostaa. Lue vinkimme verbaalisen päättelytestin tekijälle jotta tiedät, mitä on odotettavissa ja olet parhaimmillasi testitilanteessa.

Oletko työnantaja etsimässä verbaalisen päättelykyvyn testejä rekrytoinnin tueksi?

Tutustu Clevryn testeihin täällä.

Verbaalisen päättelykyvyn testityypit

Verbaalisia testejä on olemassa kolmea päätyyppiä:

  1. Verbaalinen ymmärrys

  2. Verbaalinen päätely

  3. Verbaalinen kriittinen päättely

Yleisin rekrytoinnissa käytetty testi näistä on verbaalisen päättelykyvyn testi.

Verbaalisen ymmärryksen testi

Verbaalisen ymmärryksen testi on edellämainituista testeistä yksinkertaisin. Näissä testeissä käytetään tyypillisesti yksinkertaista informaatiota, jonka pohjalta vastaajan tulee vastata erilaisiin väittämiin ”Kyllä tai Ei”.

Kysymykset on suunniteltu testaamaaan luetun ymmärtämistä. Vastaajan tulee pystyä näyttämään, että hän kykenee lukemaan ja ymmärtämään samankaltaista teksti-informaatiota, jota hän todennäköisesti tulisi kohtaamaan myös haettavassa työtehtävässä.

Verbaalisen päättelykyvyn testi

Verbaalisen päättelykyvyn testi on näistä yleisin rekrytoinnin tukena käytetty testi, ja tähän työnhakjat myös todennäköisimmin törmäävät työnhaussa. Näissä testeissä esitetty tekstimuotoinen informaatio on monimutkaisempaa kuin verbaalisen ymmärryksen testeissä ja kysymykset ovat monivalintakysymyksiä pelkän ”Kyllä / Ei”- vaihtoehdon sijaan.

Verbaalinen päättelytesti mittaa verbaalista kyvykkyyttä korkeammalla tasolla. Luetun ymmärtämisen lisäksi vastaajan tulee pystyä tekemään erilaisia päätelmiä esitetyn tekstin pohjalta.

Verbaalinen kriittisen päättelyn testi

Tämä testityyppi on vaikeusasteikolla korkeimmalla. Näissä testeissä teksti-informaatio voi olla huomattavan monimutkaista, simuloiden vaativamman tason työtehtävien vaatimuksia.

Kysymykset on suunniteltu arvioimaan vastaajan kykyä tehdä monimutkaisempia johtopäätöksiä esitetyn informaation pohjalta.

Korkeimman tason verbaalisia päättelytestejä käytetään rekrytoinnissa tyypillisesti tehtävissä, joissa verbaalinen kyvykkyys ja ymmärrys ovat avainasemassa. Tällainen työtehtävä on esimerkiksi juristi, jonka tulee pystyä ymmärtämään ja omaksumaan, sekä tekemään päätöksiä usein monimutkaisen kirjoitetun tiedon pohjalta.

Vinkit testin tekoon

Testiin valmistautuminen

Verbaalisen päättelykyvyn testiin ei voi valmistautua samalla tavoin kuin valmistautuisit esimerkiksi koulussa tehtävään kokeeseen, sillä testit eivät vaadi minkäänlaisia pohjatietoja. On kuitenkin tiettyjä asioita joiden avulla varmistat, että olet parhaimmillasi testitilanteessa. Voit myös harjoitella testejä jo etukäteen jotta tiedät paremmin mitä odottaa!

Etsi tietoa testeistä

Tieto verbaalisista testeistä auttaa sinua valmistautumaan parhaalla mahdollisella tavalla ja oikaisemaan mahdolliset väärinymmärrykset. Näin voit rauhassa keskittyä itse suoritukseen. Mikäli tiedät minkä testitoimittajan testin tulet tekemään osana rekrytointiprosessia, voit etsiä etukäteen hieman tietoa testitoimittajasta ja katsoa tarjoaako se mahdollisuutta harjoitustestin tekemiseen.

Väärät vastaukset

Modernit verbaaliset testit eivät rokota vääristä vastauksista. Jos et siis ole varma vastauksesta, anna aina paras arvauksesi mielummin kuin jätä vastaus tyhjäksi.

Ennen testiä

Pyri varmistamaan että olet parhaimmillasi testitilanteessa. Nämä ovat kenties itsestäänselvyyksiä, mutta pyri nukkumaan hyvä yöunet, varaa riittävästi aikaa sekä rauhallinen paikka testin tekemiseen.

Lue ohjeet huolella

Lue ohjeet aina huolella ennen kuin aloitat testin tekemisen, jotta olet varmasti ymmärtänyt kaiken oikein.

Huomioi aika

Pidä huolta, että tiedät minkä verran aikaa sinulla on testin tekemiseen. Näin pystyt myös arvioimaan kuinka paljon aikaa kukin kysymys vie. Useimmissa testeissä on aikaraja ja pystyt seuraamaan ajan kulumista testin edetessä.

Minimoi häiriötekijät

Valitse testin tekemiselle rauhallinen paikka jossa pystyt keskittymään ilman häiriötekijöitä. Siirrä puhelin ja muut keskittymistä haittaavat tekijät syrjään ennen aloittamista.

Älä jää jumiin

Mikäli sinulla on vaikeuksia vastata tiettyyn kysymykseen, siirry eteenpäin jotta et käytä liikaa aikaa yhden kysymyksen parissa. Useat testit tarjoavat mahdollisuuden palata takaisin aiempiin kysymyksiin. Mikäli testissä ei ole mahdollista palata taaksepäin, anna paras vastauksesi ja siirry seuraavaan.

Vältä umpimähkäisiä arvauksia

Jos olet epävarma jostain kysymyksestä, älä arvaan kuitenkaan täysin umpimähkään. Pyri rajaamaan vastausvaihtoehdot parhaasi mukaan, jotta parannat mahdollisuuksia osua oikeaan. On aina hyvä antaa paras arvaus sen sijaan, että jättäisi vastauksen tyhjäksi.

Tarkista vastauksesi

Mikäli saat vastattua kaikkiin kysymyksiin ennen aikarajan täyttymistä, palaa takaisin ja tarkista vastauksesi vielä kerran. Keskity erityisesti kysymyksiin jotka tuntuivat vaikeimmilta.

Harjoitusmateriaalit

Jotkut testitoimittajat tarjoavat mahdollisuuden harjoitustestien tekemiseen. Verbaalisen päättelykyvyn testit ovat tyypillisesti melko samankaltaisia testitoimittajasta riippumatta. Siirry alta tekemään Clevryn verbaalisen päättelyn harjoitustestejä ja paranna mahdollisuuksiasi työnhaussa!

Verbaalisen päättelykyvyn kehittäminen

Verbaalista päättelykykyä  voi harjoittaa suorittamalla aktiviteetteja, jotka vaativat monipuolista kielenkäyttöä ja sanallista pähkäilyä.

Tällaisia ovat esimerkiksi:

  • Sanapelien pelaaminen (Alias, Wordle, sanaristikot…)
  • Tavallista monimutkaisempien tekstien lukeminen
  • Erilaisten tekstisisältöjen lukeminen ja analysointi. (Pyri tunnistamaan keskeisiä teemoja sekä yhteyksiä eri osien välillä.)
  • Osallistu keskustelutilaisuuteen tai (leikkimieliseen) väittelyyn.

Kuten mikä tahansa harjoittelu, nämä aktiviteetit kantavat parhaiten hedelmää jos ne ovat luonnollinen osa arkea ja pääset harjoittamaan niitä edes jossain määrin säännöllisesti. Pyri siis ottamaan ainakin osa yllä mainituista tavaksi ja alat pikkuhiljaa huomata miten verbaalinen kyvykkyytesi kehittyy.