Työnhakijoille

Numeerinen päättelykyky

Näin pärjäät numeerisessa testissä.

Harva erityisesti nauttii erilaisten testien tekemisestä, ja tämä on erityisen totta numeeristen testien kohdalla.

Totuus kuitenkin on, että useat työtehtävät tänä päivänä vaativat ainakin jonkinlaista numeerista osaamista, olipa sitten kyse yksinkertaisemmista päässälaskuista työn lomassa kaupan alalla, tai vaativamman tason matematiikasta finanssialalla.

Oletko työnantaja etsimässä numeerisen päättelykyvyn testejä rekrytoinnin tueksi?

Tutustu Clevryn testeihin täällä.

Mikä on numeerisen päättelykyvyn testi?

Numeerisen päättelykyvyn testit ovat yleisimmin käytetty numeeristen kykytestien muoto, sillä ne heijastavat hyvin eri tehtävien vaatimustasoa. Tämän tyyppiset psykometriset testit ovat tyypillisesti vaativampia kuin perusmatematiikkaan keskittyvät laskutaitotestit.

 Numeerisessa kykytestissä vastaajan tulee sekä ymmärtää, että tulkita tuloksia ja tehdä niistä päätelmiä. Oikean vastauksen saamiseksi on suoritettava erilaisia laskelmia (kuten prosentteja ja keskiarvoja), jotka voivat vaatia useita eri vaiheita. 

Miksi työnantajat hyödyntävät numeerisia testejä?

Numeerisia päättelytestejä käytetään usein rekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa esivalintatyökaluna (CV:n ja hakemuskirjeen ohella) ja tulosten perusteella kutsutaan potentiaalisimmat hakijat haastateluun.

Numeerisen päättelykyvyn testin tarkoitus on kerätä tietoa rekrytointipäätöksen tueksi ja auttaa tunnistamaan soveltuvin hakija avoimeen työtehtävään. Jossain tapauksissa testeillä voidaan kartoittaa myös organisaation nykyisten työntekijöiden kehitys- ja koulutustarpeita.

Numeeriset testit auttavat työnantajaa ennustamaan sitä, onko hakijalla tarvittavat numeeriset taidot työtehtävässä menestymiseen. Näitä työtehtävän kannalta kriittisiä taitoja on vaikea arvioida pelkän CV:n, työhistorian ja haastattelun perusteella. 

Työssä menestymisen ennustaminen

Kykytestit ovat tutkitusti paras yksittäinen tulevaa työssä suoriutumista ennustava tekijä. Organisaatiopykologien suorittamissa validointitutkimuksissa on vertailtu rekrytointiprosessissa käytettyjen eri valintamenetelmien tehoa, ja verrattu näiden tuloksia todelliseen työssä suoriutumiseen.

Tutkimustulokset osoittavat, että henkilön numeerisen testin tulosten ja hänen myöhemmän työssä menestymisen välillä on huomattavasti suurempi korrelaatio kuin muilla arviointimenetelmillä. Voidaan siis sanoa, että numeerinen päättelytesti ennustaa työssä suoriutumista selkeästi paremmin kuin CV tai haastattelu, tai pelkän persoonallisuusarvioinnin käyttö rekrytoinnissa.

Vinkit numeerisen päättelykyvyn testiin

Harjoitus tekee mestarin

Tee muutama harjoitustesti ennnen varsinaista testisuoritusta. Näin voit tutustua testin formaattiin jo etukäteen ja tiedät paremmin, mitä on odotettavissa.

Muista aika

Numeeriset kykytestit ovat yleensä aikarajallisia testejä. Pidä siis aika mielessä äläkä käytä liikaa aikaa yhden tehtävän tekemiseen. Laskimen käyttö on sallittua.

Varaa rauhallinen paikka

Kykytestit tehdään tyypillisesti verkossa omalla ajalla. Valitse rauhallinen paikka ja aika testien tekemiselle ja varmista, että olet hyvässä vireystilassa.

Ajantasainen selain

Varmista, että käytät ajantasaista selainta ja pidä laturi lähettyvillä siltä varalta, että akku uhkaa loppua. Useat kykytestit voidaan täyttää myös puhelimella, mutta on suositeltavaa tehdä testi pöytäkoneella tai kannettavalla, etenkin jos käytät apuna puhelimen laskinta. Tällöin et joudu vaihtelemaan laskimen ja testinäkymän välillä.

Lue ohjeet huolella

Tämä on perusasia, mutta hyvä pitää aina mielelssä. Kiireessä tai paineen alla voi tulla helppoja virheitä, joten lue kysymykset aina kahteen kertaan jotta ymmärrät varmasti, mitä vastauksella haetaan.

Tarkista vastauksesi

Tarkista vastauksesi myös aina kahteen kertaan. Mikäli huomaat vastanneesi väärin, voit vielä muuttaa vastausta.

Täytä testi yhdellä istumalla

Testit tulee täyttää yhdeltä istumalta. Varaa siis riittävästi aikaa jotta ehdit täyttää koko testin huolellisesti

Älä panikoi

Jos joku tehtävä tuntuu erityisen hankalalta, anna paras vastauksesi ja siirry seuraavaan tehtävään.