Case Study

Next

Suuren volyymin rekrytointia kaupan alalla.

Tausta

Next on kansainvälinen vaatetuksen, jalkineiden ja kodintuotteiden parissa toimiva kaupan alan yritys. Next on Iso-Britannian suurimpia vaatealan toimijoita ja sillä on Euroopassa noin 700 liikettä.

Next houkuttelee vuosittain valtavan määrän hakijoita (etenkin joulusesonkia varten), ja huomattava määrä hakijoista tulee vähittäiskaupan aloitustason tehtäviin, kuten myynnin ja varastoapulaisten rooleihin.

Kiireisin rekrytointiaika Next:lla on loka-tammikuussa, kun sadat kausiluontoiset työpaikat avautuvat hakuun. 

150,000

Kandidaattia seulottu kolmessa kuukaudessa

50%

Alhaisempi rekrytoijien työmäärä

30%

Keskimäärin alhaisempi yhden rekrytoinnin kustannus

Tavoitteet

Next:n pyrkimyksenä oli päivittää aiempaa rekrytointiprosessiaan sekä pystyä paremmin vastaamaan merkittävästi kasvaneiden  hakemusmäärien asettamaan haasteeseen. Heillä oli tarve tarkalle ja tehokkaalle arviointiratkaisulle, joka auttaisi isojen hakijamassojen seulonnassa, varmistaen myös reilun ja objektiivisen rekrytointiprosessin sekä positiivisen hakijakokemuksen kaikille hakijoille.

Päätavoitteena oli löytää paras tapa integroida arvioinnit saumattomasti online- hakuprosessiin ja täten:

  • Ottaa käyttöön kokonaisvaltainen ja kustannustehokas arviointiratkaisu.

  • Lisätä arvioitujen kandidaattien määrää.

  • Parantaa rekrytointien laatua sekä onnistumisprosenttia.

Clevryn lähestymistapa

Next valitsi Clevryn kumppanikseen perustuen huomattavaan kokemukseemme kaupan alan arviointiratkaisuista, sekä vankkaan osaamiseen online- arviointien ja volyymirekrytointiratkaisujen parissa.

Tarjotaksemme tarkoitukseen sopivan verkkopohjaisen arviointiprosessin, tunnistimme tarpeen implementoida objektiivinen, roolikohtainen hakijoiden seulontaratkaisu hakuvaiheessa.

Tämä lähestymistapa saavutettaisiin:

  • Ottamalla psykometriset online- arvioinnit käyttöön rekrytointiprosessin varhaisessa vaiheessa.

  • Integroimalla online- arvioinnit saumattomaksi osaksi kandidaattien arviointiprosessia.

  • Välittämällä positiivinen ja innostava hakijakokemus, sekä positiivisen työnantajamielikuvan vahvistaminen. 

Clevry suoritti laajan myymälöissä tehdyn roolikohtaisen analyysin (käyttäen erilaisia tekniikoita kuten fokusryhmähaastattelut) nykyisten myyntikonsulttien ja varastohuone- apulaisten, sekä heidän esimiestensä kanssa eri alueilla Iso-Britanniassa.

Tämän tuloksena muodostui perusteellinen ymmärrys työtehtävän vaatimuksista ja haasteista, sekä niistä yksilöllisistä ominaisuuksista, motivaatiotekijöistä, sekä kulttuurisista tekijöistä, jotka auttavat tunnistamaan potentiaalisimmat kandidaatit Next:lle.

Tulokset

Kartoituksen perusteella rakensimme räätälöidyt roolikohtaiset persoonallisuusarvioinnit ja kykytestit, sekä pisteytetyt hakulomakkeet vuosittaiseen joulusesongin rekrytointiin.

Hakijakokemuksen parantamiseksi rakensimme yhteistyössä Next:n kanssa heille räätälöidyn urasivun visuaalisen ilmeen, joka yhdisti saumattomasti Next:n rekrytointijärjestelmän Clevryn online- arviointialustaan. Tuloksena oli aiempaa parempi hakijakokemus ja tehokkaampi kandidaattien seulonta prosessin alkuvaiheessa.

Seuranta vahvisti rekrytoinnin laadun parantuneen, mikä näkyi positiivisessa suhteessa kandidaattien arviointitulosten kanssa jo hakuvaiheessa, sekä itse työssä suoriutumisen välillä.

Keskeiset parannukset Next:n rekrytointiprosessiin:

  • Kokonaisvaltaisesti parempi ja saumattomampi rekrytointiprosessi kaikille kandidaateille.

  • Räätälöidyt arvioinnit pohjautuen Next:n arvoihin.

  • Kustannustehokas arviointiratkaisu suurten hakijamassojen seulontaan. Yli 150 000 kandidaattia seulottiin kolmessa kuukaudessa.

  • Täysin integroitu Next:n rekrytointijärjestelmään.