Våra tjänster

Assessment Service

Har du ett utvärderingsbehov? Låt oss fixa det åt dig!

Om

Assessment Service

Denna tjänst är till för alla som vill få ut maximalt värde genom användningen av psykometri i sin urvalsprocess.

Kandidaternas soft skills och övergripande lämplighet för rollen bedöms på vår egenutvecklade plattform.

Clevrys soft skills-experter genomför 1-2-1-diskussioner med kandidaterna för att få fram kärnfulla insikter om deras preferenser, värderingar och förmågor, samt ger vägledning om hur detta påverkar deras lämplighet för en roll.

Fördelar

Fantastiskt förutspått

Lägg till en kraftfull och förutsägande bedömning till rekryteringsprocessen, med minimal tidsåtgång från din sida.

Tydligare insikter

Ge liv åt psykometriska profiler och se hur en kandidats preferenser passar din rollprofil i detalj.

Enklare anställningsbeslut

Få djupgående insikter om kandidatens Soft Skills-styrkor och utvecklingsområden inför beslutsprocessen.

Bättre kulturell matchning

Jämför din organisations värderingar med den enskilda kandidatens.

Assessment Service

Vi sköter det jobbiga åt dig

Våra experter hanterar hela processen åt er, inklusive att bygga upp en bedömningsprofil, hantera kandidatkompletteringar och genomföra diskussioner 1-2-1 med kandidaten.

Detta gör att du kan lägga till ett värdefullt steg i din rekryteringsprocess med minimala resurser från din sida.

Hur det fungerar

1.

Assessment design

Vi rekommenderar de bästa bedömningarna baserat på arbetsbeskrivningen och diskussion med er.

2.

Kandidat bedömning

Vi skapar tester och hanterar hela processen, kandidatkompletteringar i direkt kontakt med kandidaten.

3.

Kandidat 1-2-1

En Clevry-certifierad expert har en diskussion med varje kandidat för att fördjupa sig i deras bedömningsresultat.

4.

Diskussion med kund

Vi tillhandahåller expertinsikter till kunden baserat på bedömningsresultaten och kandidatdiskussioner.