10 syytä rekrytoinnin ulkoistamiseen

Kilpailun lisääntyminen ja digitalisaatio on tuonut mukanaan buumin erilaisten palveluiden ulkoistamiseen. Tämä on viime vuosien aikana ollut selvästi nähtävissä myös rekrytointipalveluiden suosion kasvuna. Yrityksissä ei ole aina aikaa, mahdollisuutta tai resursseja hoitaa rekrytointeja omin voimin, ja tällöin on hyvä kääntyä ulkoisen kumppanin puoleen. Keräsimme tähän artikkeliin 10 keskeistä pointtia, miksi rekrytoinnin ulkoistaminen kannattaa.

10 syytä rekrytoinnin ulkoistamiseen

 

1. Enemmän aikaa ydintekemiseen

Rekrytointi on työläs ja aikaa vievä prosessi, jota ei kuitenkaan ole varaa hoitaa huolimattomasti.

Kun rekrytointi uskotaan ammattilaisten käsiin, aikaa jää enemmän oman ydinosaamisen hyödyntämiseen. Mahdollisuus fokusoida oma aika ja energia yrityksen menestyksen kannalta olennaisiin asioihin on menestyvän yrityksen elinehto!

 

2. Vältä virherekrytoinnit

Pieleen mennyt rekrytointiprosessi voi pahimmassa tapauksessa maksaa yritykselle monia tuhansia euroja. Karkeasti arvioiden virherekrytointi voi maksaa yritykselle noin 30% työntekijän vuosipalkasta. Tämän lisäksi rekrytointiin käytetty aika on mennyt hukkaan ja me kaikki tiedämme, että aika on rahaa. Virherekrytointi voi myös pahimmillaan vaikuttaa koko henkilökunnan työmotivaatioon. Vastaavasti oikean henkilön löytäminen voi tuoda yritykselle huimaa välillistä tuottoa. Onnistunut rekrytointi usein myös vaikuttaa positiivisesti työnantajakuvaan ja työhyvinvointiin.

Rekrytointiyritysten ydinosaamista on tuoda yhteen yritys ja oikea osaaja.  Henkilöstöpalveluala on kuitenkin ollut pitkään hyvin CV-vetoista, ja koulutukselle sekä koville taidoille (eng. hard skills), kuten tietoteknisille taidoille on asetettu tarkat vaatimukset. Clevryn uniikki tapa tuoda pehmeät taidot mitattavalla tavalla osaksi jokaista rekrytointiprosessia nostaa todennäköisyyttä valitun hakijan erinomaiselle työssä suoriutumiselle. Pehmeät taidot (eng. soft skills) ovat henkilökohtaisia kykyjä, taitoja tai toimintamalleja jotka kytkeytyvät yksilön persoonallisuuteen ja kognitiiviseen kyvykkyyteen. Nämä ominaisuudet kuten empatia, sopeutumiskyky, kommunikaatio ja kriittinen ajattelu vaikuttavat tapaamme tehdä työtä ja siihen miten olemme vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Pehmeät taidot ennustavat tutkimusten mukaan työssä menestymistä huomattavasti korkeammalla tasolla kuin kovat taidot.

Haluamme myös varmistaa, että tehtävään valittu hakija saa erinomaisen aloituksen uudessa työssään. Clevryn Onboarding-raportti auttaa esimiehiä tunnistamaan tehokkaimmat tavat, joilla motivoida ja sitouttaa uusia työntekijöitä, sekä kuinka hyödyntää parhaiten heidän vahvuuksiaan.

 

3. Kanavat ja verkostot oikean tekijän löytymiseen

Henkilöstöpalvelualan yrityksellä on käytössään laajat verkostot ja lukuisia kanavia timanttisten kandidaattien löytämiseen. Rekrytoijat tietävät mistä kanavasta juuri sinun yrityksesi tarpeisiin löytyy oikea osaaja. Ilman kumppania voi monissa näissä kanavissa viestiminen olla yrityksille todella kallista tai jopa mahdotonta.

Rekrytoijat käyttävät myös paljon aikaa niin sanottuun kaivuutyöhön, eli kandidaattien aktiiviseen etsimiseen eri kanavista. Clevrylla on oma yksikkönsä, joka tekee kaivuutyötä potentiaalisten kandidaattien parissa, mikä tarkoittaa sitä, että oikeita tekijöitä pyritään löytämään myös niiden osaajien joukosta, jotka eivät ole aktiivisesti työnhaussa. Haastavassa hakijamarkkinassa pelkkä työpaikkailmoituksen julkaiseminen ei enää riitä. Talent sourcing-tiimimme kartoittaa ja kontaktoi myös passiivisa työnhakijota riittävän hakijamäärän varmistamieksi. Ulkoistamalla rekrytoinnin saat siis käyttöösi asiantuntemuksemme lisäksi laajat verkostot ja kanavat oikeiden työntekijöiden löytämiseen.

 

4. Laadukkaasti hoidettu rekrytointiprosessi

Kaikki työpaikkoja joskus hakeneet tietävät miten ikävää on odotella yhteydenottoa, jota ei valitettavan useissa tapauksissa tule. Huonosti hoidettu rekrytointiprosessi jättää työnhakijalle huonon kuvan yrityksestä ja tämä huono kuva leviää nopeasti työnhakijoiden keskuudessa. Laadukkaasti toteutettu rekrytointiprosessi palvelee hyvää työnantajamielikuvaa ja työnhakijakokemusta. Me Clevrylla hoidamme rekrytointiprosessin laadukkaasti maaliin, pitäen niin asiakasyrityksen, kuin työnhakijan jatkuvasti informoituna. Hoidamme myös ne vähemmän mukavat  ei kiitos -ilmoitukset henkilökohtaisesti puhelimitse jokaiselle haastatellulle.

 

5. Työntekijä nopeammin tiimiin

Usein, kun rekrytointitarpeita herää, oikean henkilön löytymistä ei haluta kauaa odotella. Ongelmaksi kuitenkin muodostuu, että resursseja rekrytoinnin ripeään hoitamiseen ei välttämättä ole ja tällöin rekrytointiprosessi voi kestää toivottua huomattavasti kauemmin.

Toisinaan sopivia hakijoita ei tahdo löytyä riittävästi, kun taas tiettyihin rooleihin hakemuksia voi tulla valtava määrä ja näiden karsiminen on työlästä. Tieteellinen, roolikohtaisia arviointeja hyödyntävä rekrytointiprosessimme tehostaa suurien hakijamassojen seulontaa ja auttaa varmistamaan, että parhaat hakijat jatkavat prosessissa. Clevryn rekrytoijat suorittavat haastattelut strukturoidun haastattelumallin avulla, mikä yhdistettynä psykometrisiin arviointeihin lisää onnistuneen rekrytoinnin todennäköisyyttä huomattavasti. Seuraava askel on haastatteluaikojen sopiminen ja itse haastatteluiden järjestäminen. Asiakkaan tehtäväksi jää suorittaa lopullinen henkilövalinta esitellyistä kärkiehdokkaista, ammattitaitoisten rekrytoijiemme tuella. Ulkoistamalla rekrytoinnin lyhennät rekrytoinnin läpimenoaikaa ja varmistat, että juuri oikea osaaja löytyy tiimiisi nopeasti ja tehokkaasti.

 

6. Kustannustehokkuus ja joustavuus

Sisäisen rekrytointitiimin ylläpitäminen on kallista, varsinkin jos rekrytointitarpeet ovat epäsäännöllisiä. Rekrytoinnin ulkoistaminen vähentää omaan henkilöstöön ja tarvittaviin ohjelmistoihin liittyviä kustannuksia. Sen sijaan, että yritys joutuisi kantamaan kiinteitä kustannuksia rekrytointivolyymista riippumatta, se voi toimia kumppanin kanssa joustavammin aina silloin, kun rekrytointitarpeita ilmenee.

 

7. Skaalautuvuus

Kun yritys kohtaa nopean kasvun vaiheen, tarvitaan lisäkäsiä yleensä nopeasti. Tähän tarpeeseen ulkoinen rekrytointikumppani voi vastata tehokkaammin, kun omat resurssit suunnataan muualle. Mikäli kasvun myötä on ajankohtaista rekrytoida yritykselle ensimmäinen sisäinen rekrytoija, kuka tuntisi sen kentän paremmin kuin kokenut rekrytointikonsultti!

 

8. Markkinatietämys

Rekrytoinnin ammattilaiset ovat hyvin hakijamarkkinan pulssilla. He tietävät mitä hakijat arvostavat ja ovat hyvin perillä työmarkkinoiden uusimmista tuulista. Rekrytoijat osaavat myös neuvoa yrityksiä esimerkiksi palkkauskysymyksissä ja muissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa.

 

9. Työnantajamielikuvan vahvistaminen

Rekrytointikumppani toimii yrityksen ensimmäisenä kontaktina hakijoiden suuntaan. Ammattimainen kumppani varmistaa, että hakijaviestintä hoidetaan huolellisesti ja kandidaatit pidetään ajan tasalla koko prosessin ajan. Hyvin hoidettu prosessi vahvistaa työnantajakuvaa ja jättää positiivisen kokemuksen kaikille hakijoille.

 

10. Vähemmän hallinnollista taakkaa

Suorarekrytoinnissa valittu hakija työllistyy suoraan asiakasyrityksen listoille. Henkilöstövuokraus taas on erinomainen ratkaisu silloin, kun tarvitaan joustavasti lisäkäsiä ja osaaja halutaan mahdollisesti myöhemmin sisäistää suoraan yritykseen. Henkilöstövuokrauksessa rekrytointiyritys toimii työntekijöiden hallinnollisena työnantajana vastaten palkanmaksusta, sairaslomista, vakuutuksista, sekä kaikista muista työnantajavelvoitteista. Näin työsuhteen hallinnolliset asiat ja uuden työntekijän palkkaukseen liittyvät riskit voidaan ulkoistaa kumppaanille.

Meille Clevryllä on tärkeää, että vuokratyösuhteessa toimivat konsulttimme ovat tyytyväisiä työssään. Consultant Care -tiimimme on linkki työntekijän ja asiakasyrityksen välillä. Tiimi tukee konsulttejamme ja auttaa kaikissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa.

 

Haluatko kuulla lisää datavetoisista henkilöstöpalveluistamme? Ota meihin yhteyttä, niin kartoitetaan tarpeesi!

Follow

Would you like to have our content delivered to your feed? Follow us in your favorite channel!

Or subscribe to our newsletter
Find your Soft Skills
Let's Go!
Post a job and find a match

Access the Soft Skills Marketplace

Assessment Platform

Full suite for online psychometric asessments

Assessment Service

Get our expert insights to make better decisions

Let us find you the right match

Recruitment & Staffing services

Browse job opportunities

Access the job board

Match yourself with opportunities

Soft Skills Marketplace

Find your soft skills strengths

Understand what makes you unique

Practice Center

Practice PQ's and Ability tests for free

Clevry Blog

Read our latest articles on Soft Skills and recruitment

What are Soft Skills?

Everything you need to know.

Case Studies

Dive into the success of our customers

Sample Reports

Check our library of sample reports, generated by the Clevry platform

Julkaise työpaikka ja löydä osaajia

Pääsy Soft Skills Marketplaceen

Arviointialusta

Kaikki psykometriset testit rekrytoinnin tueksi

Henkilöarviointi

Asiantuntijamme auttavat sinua tekemään oikean henkilövalinnan

Autamme sinua löytämään oikean osaajan

Rekrytointi & Henkilöstövuokrauspalvelut

Selaa työmahdollisuuksia

Avoimet työpaikat

Tunnista vahvuutesi

Ymmärrä, mikä tekee sinusta uniikin

Harjoituskeskus

Harjoittele soveltuvuustestejä ilmaiseksi

Clevry Blogi

Uusimmat artikkelit rekrytoinnin ja soft skillsien parista

Soft skills - Mitä ovat pehmeät taidot?

Kaikki mitä sinun tulee tietää

Asiakascaset

Tutustu asiakkaidemme menestystarinoihin

Malliraportit

Clevry-alusta tarjoaa kaikki tarvittavat raportit rekrytoinnin tueksi

Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?
Please enter a valid email

Thanks! Check your email at