Våra roller

Våra roll-specifika kompetensramverk fokuserar på de soft skills som är avgörande för rollen.

Våra lösningar

Soft skills testning, rekrytering och utveckling. Fokusera på det väsentliga när du rekryterar och utvecklar från kandidatfiltrering till onboarding. Gör själv via vår plattform eller låt oss hjälpa er med en bit eller allt.

Karriär

Hitta din Joy at Work med hjälp av soft skills och våra gratis karriärverktyg. 
clevry_screens03

Soft Skills

Vad är soft skills och varför är det så viktigt?

Vad är soft skills?

Soft skills kan bäst beskrivas som personliga egenskaper som formar hur du arbetar och interagerar med andra. Soft skills känns även igen som ”mjuka kompetenser” och representerar en rad olika förmågor, färdigheter och attribut, kopplade till din personlighet.

Dessa kompetenser spelar en viktigt roll i hur en person presterar på arbetsplatsen, utför sina uppgifter och bygger relationer med kollegor. Därför är soft skills nödvändiga i många roller.  Vill du prata med en expert?

Varför är soft skills viktigt?

Allt fler arbetsgivare börjar nu leta efter metoder för att identifiera kandidaters soft skills under rekryteringsprocessen. Det finns olika anledningar till varför soft skills har blivit så efterfrågade. Ett skäl beror på den digitala utvecklingen som har resulterat i att många arbetsuppgifter har, och kommer så fortsätta, ersättas av teknik. I de roller som fortfarande kräver mänsklig arbetskraft är också kravet på vassa mänskliga kompetenser och egenskaper högre. Efterfrågan på soft skills beror även på att dessa kompetenser är omfattande och går att applicera på många situationer inom ett antal olika arbetsområden.

Varför är soft skills viktigt?

Soft skills på arbetsplatsen

Dagens jobbsökande kandidater kommer upptäcka att många arbetsplatser nu fokuserar på mer mjuka kompetenssätt, där rollerna kräver färdigheter som faller inom ramen för soft skills. På Clevry använder vi soft skills-tester för att säkerställa att kandidatens personliga styrkor och drivkrafter stämmer överens med såväl arbetsplatsens kultur som med kraven för rollen. Här hittar du vanliga frågor och svar om soft skills inom rekrytering.

Bland de mest önskvärda mjuka kompetenserna på arbetsplatsen finner vi:

  • Kommunikation
  • Kreativitet
  • Kritiskt tänkande
  • Konfliktlösning
  • Beslutsfattande
  • Flexibilitet
  • Ledarskapsförmåga
  • Motivation
  • Anpassningsförmåga
  •  
Clevry_TalentAcquisition_Illustration_3_Transparent-1-1

Soft Skills vs. Hard Skills - Vad är skillnaden?

Ett enkelt sätt att förstå skillnaden på soft skills och hard skills är genom att titta på ett traditionellt CV. I ditt CV listar du vanligtvis dina tidigare arbetslivserfarenheter, utbildning och särskilda meriter som kunskap inom programmering, språk, laborering eller liknande. Det här är dina hard skills. Det vill säga kompetens du har införskaffat dig genom inlärning eller erfarenhet. Hard skills är generellt lättare att lära sig och lättare att lära ut en soft skills.

Soft skills i sin tur är de kompetenser eller egenskaper som kan klassificeras som personlighetsdrag. De är således inte inlärningsbara i samma utsträckning som hard skills utan tillhör din personlighet.

Exempel på soft skills

Exempel på hard skills

Hitta rätt kompetens

Vårt uppdrag är att hjälpa företag och individer att uppnå glädje i arbetet genom kraften i mjuka färdigheter.

Ta vår quiz om mjuka färdigheter och få en känsla av hur väl din organisation är utrustad för att hantera övergången till en mer mjuk kompetensfokuserad framtid.

Take the free audit

Clevry transparent house

150

+ soft skills experter

1,000

+ kunder

25,000

+ testade kandidater/mån

Kontakta oss