Våra roller

Våra roll-specifika kompetensramverk fokuserar på de soft skills som är avgörande för rollen.

Våra lösningar

Soft skills testning, rekrytering och utveckling. Fokusera på det väsentliga när du rekryterar och utvecklar från kandidatfiltrering till onboarding. Gör själv via vår plattform eller låt oss hjälpa er med en bit eller allt.

Karriär

Hitta din Joy at Work med hjälp av soft skills och våra gratis karriärverktyg. 
laptop-glow

Vetenskapen bakom Clevry

Lär dig mer om forskningen som utgör grunden till vår branchledande validitet och reliabilitet

 

Allt bygger på vetenskap

Pionjärer inom psykometri sedan 1991

Kärnan till Clevrys R&D fick sin början 1991 av Richard Hunter. Richard Hunter var dessförinnan huvudutvecklare av OPQ på SHL.

Clevrys följer den så kallade rationella modellen vilket innebär att våra verktyg har den högsta prediktiviteten och validiteten inom rekrytering. Det beror bland annat på att:

 • Våra test mäter specifikt personlighet och färdighet på jobbet. Alla frågor och tester utgår från en arbetssituation/hur man är på jobbet.

 • Idag leds vårt team av psykologer av ingen annan än Dr Alan Redman.
 • Istället för att gruppera in människor i olika fack mäter vi olika dimensioner av personlighet (kompetenser).

 • Vi kategoriserar inte människor utan anger "styrkan på en preferens" i relation till en normgrupp/normalkurva.

 • Du hittar vårt bibliotek av kompetenser på hemisdan.

 • Svar jämförs alltid med en normgrupp som utgör en normalkurva.

 • Branchledande nivå på validitet och reliabilitet.

 • Ackrediterad av The British Psychological Society - den internationella organisationen för Psykometriska test.

 

Tekniska termer

 • Rationella modellen

  Modellen fick sin början som en direkt efterfrågan på personlighetsbedömningar som är lämliga för att bedöma prestation i en jobbmiljö. Alla frågor och tester utgår från en arbetssituation/hur man är på jobbet. Den rationella modellen har den högsta prediktiviteten för arbetsprestation.

 • Normativ

  Ett system/En skala som jämför personens svar med en normgrupp av människor (normalkurva) som har tidigare svarat på samma frågor. Resultaten uttrycks som en percentil eller standardpoäng. Alla Clevyrs test är normativa.

 • Validitet

  Mäter testet vad det avser att mäta? 

 • Reliabilitet

  Mäter testet med stor noggrannhet det som det avser att mäta och gör det detta varje gång? Skulle man få samma resultat om man gjorde testet en andra gång, dvs. är det konsekvent?

Teknisk dokumentation, intyg med mera

Vi delar gärna med av oss av vår teknisk dokumentation om våra produkter, certifieringar, validitetet eller manualer.

Några av våra mest efterfrågade manualer och informationspaket finner du nedan:

 

Dokumentation

KONTAKTA OSS