Våra roller

Våra roll-specifika kompetensramverk fokuserar på de soft skills som är avgörande för rollen.

Våra lösningar

Soft skills testning, rekrytering och utveckling. Fokusera på det väsentliga när du rekryterar och utvecklar från kandidatfiltrering till onboarding. Gör själv via vår plattform eller låt oss hjälpa er med en bit eller allt.

Verbalt resonemang 

Hur du klarar testet i verbalt resonemang 

Vad är ett test i verbalt resonemang? 

Test i verbalt resonemang är en typ av psykometriskt test som gör det lättare för arbetsgivare att avgöra om en kandidat hade passat in i en viss roll. Många arbetsgivare använder nuförtiden verbala test under sina rekryterings- och beslutsprocesser och de kan vara till stor hjälp för att ge rekryterare en bättre förståelse för om en person har den verbala förmåga som krävs för att lyckas i rollen. 

Verbala tester används även av vissa arbetsgivare för att hjälpa identifiera den träning och utveckling som krävs inom ett företag och dess arbetslag. I sådana fall används testet mer som ett diagnostiskt verktyg som hjälper hitta ett mer objektivt sätt att ta reda på personer styrkor och svagheter. 

Många arbetsgivare använder verbala test som ett tillägg i sin beslutsprocess i stället för att förlita sig på endast ett CV och en magkänsla. Om du ansöker till ett jobb som kräver att du tar ett verbalt test är det viktigt att veta vad du har framför dig så att du kan presentera den bästa versionen av dig själv.   

 

 


 

Typer av verbalt resonemang 

Generellt sett kommer testerna i verbalt resonemang i 3 svårighetnivåer. 

  1. Verbal förståelse 
  1. Verbalt resonemang 
  1. Verbalt kritiskt tänkande 

Den vanligaste typen använd inom rekrytering idag är testet i verbalt resonemang. För mer seniora positioner kan du dock bli ombedd att också genomföra ett test i verbalt kritiskt resonemang.  

 

Verbal förståelse  

Test i verbal förståelse tenderar att vara den enklaste typen av verbal värdering. Test I verbal förståelse är typiskt sett uppsatta som enkel information följd av en serie av svar i formen av ’ja/nej’ eller ’sant/falskt’.  

Frågorna kommer vara utformade för att utvärdera din förståelse av informationen som presenteras för dig. Tricket här är att visa att du kan läsa och förstå en nivå av information som du troligtvis skulle träffa på i jobbet. 

Du kan enkelt identifiera ett test i verbal förståelse genom ja/nej- och flersvarsformatet. Prov som innefattar andra alternativ (som ’är inte säker’) är troligtvis av en högre svårighetsgrad.  

 

Test i verbalt resonemang 

Test i verbalt resonemang är den vanligaste typen av verbalt test som du kommer stöta på i din jobbsökande. Informationen som presenteras i dessa typer av tester kommer vara mer komplex än informationen i ett test i verbal förståelse. Formatet är ofta i flervalsfrågor och har typiskt sett fler svarsalternativ än bara ja/nej. 

Test i verbalt resonemang bedömer en mer avancerad typ av verbal kunskap. Du kommer inte bara behöva förstå informationen, utan även förväntas att resonera med den. Detta innebär att du måste visa att du kan göra beslut utifrån den informationen som presenteras för dig, samt kunna förstå den.   

 

Test i verbalt kritiskt tänkande 

Test i verbalt kritiskt tänkande är den mest avancerade typen av verbal utvärdering. Dessa typer av tester innehåller vanligtvis avancerad, komplex information som simulerar kraven av en senior position. 

Frågorna kommer vara utformade för att utvärdera din förmåga att dra slutsatser från och fatta svåra beslut utifrån den presenterade informationen. 

Test i verbalt kritiskt tänkande används inom rekrytering- och utvecklingsprocesser som kräver den högsta nivån av verbal förmåga, som för advokater som behöver bearbeta höga nivåer av komplex information, lösa svåra problem och fatta viktiga beslut utifrån informationen presenterad för dem.      

  


 

Ditt personbästa resultat 

Ditt personbästa resultat är den maximala poäng du kan hoppas på att få på något test  I verbalt resonemang. För att kunna uppnå ditt personbästa måste du ta itu med alla faktorer som orsakar låga testresultat. Dessa orsaker faller in i tre breda kategorier: 

  • Brist på kunskap 
  • Brist på strategi 
  • Brist på träning 

Termen ‘personligt bästa resultat’ kommer från klassisk testteori. Det är en modell som används av företagspsykologer i utvecklingen av test i kognitiv förmåga för att tolka kandidaters resultat. Klassisk testteori hävdar att människor har ett sant kompetensreslutat för alla givna prov. Detta sanna kompetensresultat representerar en individs förmåga på det provet.  

 


 

Tips för test i verbalt resonemang 

 

Repetition för test i verbalt resonemang 

Det är väldigt svårt att ’repetera’ inför ett test i verbalt resonemang på sättet man hade för en examinering i skolan. Nutida test i verbalt resonemang kräver ingen tidigare kunskap så att repetera det är omöjligt. Dock kan du förbereda – vilket troligtvis är varför du läser detta. 

 

Få reda på mer om ditt specifika test 

Kunskap om test i verbalt resonemang kommer bidra till att försäkra att du är förberedd för provtillfället. Det är viktigt att släppa taget om missuppfattningar och att försöka skapa sig en god uppfattning om formatet så att du lugnt kan ta dig genom testet efter bästa förmåga.  

Företaget som har bett dig genomgå testet borde förse dig med detaljer om de specifika test de använder. När du fått reda på detta kan du förberedande forskning om testleverantören. Detta försäkrar att du är förberedd att hantera allt ovanligt som kan dyka upp under provet. 

 

Felaktiga svar  

Dagens tester i verbal förmåga drar inte av poäng för felaktiga svar, så ge din bästa gissning om du har besvär med att svara en fråga. 

 

Före testet 

Försök se till att du är i toppform innan du gör provet. Det låter självklart men se till att du får en god natts sömn, se till att du kommer dit tidigt och försök avlägsna alla distraktioner eller onödiga stressfaktorer innan testet. 

 

Läs/lyssna noga 

Du kommer behöva lyssna noga till vad testets administratör säger om du närvarar vid testet på plats. Om testet är online behöver du inte lyssna, men du kommer definitivt behöva försäkra dig om att du läser allting noga så att du inte missar någon nyckelinformation. 

 

Anpassa dig efter tiden 

Försäkra dig om att du vet exakt hur mycket tid du blir given för varje fråga du ska svara på så att du effektivt kan anpassa dig efter tiden. De flesta tester erbjuder någon sorts tidtagarur. Om de inte gör det kan du använda klockan på din dator samt en penna och papper för att hålla koll på hur lång tid du spenderar på varje fråga.     

 

Minimera distraktioner 

Detta gäller främst för de som tar testet hemma och online. Du bör självklart ta testet vid en tid då det är relativt tyst och distraktionsfritt så att du kan koncentrera dig på att svara på frågorna. 

 

Fastna inte 

Spendera inte för mycket tid på en fråga om du har besvär med att svara på den. Lämna den och gå vidare till nästa. Många test online låter dig gå tillbaka och svara på frågan igen. Om testet inte tillåter detta får du ge din bästa och mest kvalificerade gissning. 

 

Undvik slumpmässiga gissningar 

Svara inte slumpmässigt eller på måfå om du är osäker på svaret till en fråga. Försök begränsa svarsalternativen så mycket som möjligt för att öka dina chanser att gissa rätt. Det är alltid bättre att använda en ’bästa gissning’ än att lämna frågan obesvarad. 

 

Kom tillbaka till dina svar 

Om du avklarar testet innan tiden tagit slut bör du använda den extra tiden för att gå tillbaka och gå igenom dina svar. Försök att fokusera på de frågor som du fann svårast. 

 

Övningsmaterial

Majoriteten av testleverantörer kommer erbjuda övningsmaterial för de test de erbjuder.  

Arbetsgivare kommer inte alltid skicka övningsmaterialet till kandidater så du kommer själv behöva söka upp dem online som en del av dina förberedelser.