Våra roller

Våra roll-specifika kompetensramverk fokuserar på de soft skills som är avgörande för rollen.

Våra lösningar

Soft skills testning, rekrytering och utveckling. Fokusera på det väsentliga när du rekryterar och utvecklar från kandidatfiltrering till onboarding. Gör själv via vår plattform eller låt oss hjälpa er med en bit eller allt.

Råd inför personlighetstest 

Hur lyckas på en personlighetbedömning 

HUR DU LYCKAS PÅ ETT PERSONLIGHETSTEST 

Grunderna för personlighetstest 

Personlighetstest (personlighetsbedömning) bedömer din föredragna typ av och inställning mot arbete. De är inte typiska 'prov' då de inte har några rätt eller fel svar. 

De kan bedöma en rad olika sidor av din personlighet såsom hur du beter dig bland andra, hur du tar dig an uppgifter och beslut, din emotionella stil och de värderingar och motivationer som driver dig i arbetet. 

Arbetsgivare använder personlighetsbedömningar för att: 

  • Förstå passningen mellan kraven i ett jobb och personligheten, motivationerna och värderingarna hos individen 
  • Uppmuntra människor att utveckla en högre nivå av självmedvetenhet genom bedömningens resultat 
  • Bistå en förståelse för utvecklingens behov och aspirationer för att främja karriärutveckling 

  

Resultaten från ett personlighetstest kombineras vanligtvis med information från andra verktyg och aktiviteter såsom ansökningsblanketter, utvecklingscenter och intervjuer som kan ge dig chansen att kommentera på och utveckla de svar du gav i bedömningen. 

 

 


 

Tips och trick för personlighetstest 

 

KOM DIT TIDIGT 

Om du svarar på personlighetsbedömningen online är det självklart inte möjligt att komma dit tidigt, men motsvarigheten är att se till att du bekvämt svarar klart på testet inom tidsramen utsatt av arbetsgivaren. 

Du bör även vara mentalt tidig genom att vara förberedd och starta ditt test från en plats av lugn självsäkerhet som (förhoppningsvis) kommer hjälpa dig prestera på topp. Vi råder dig att skriva alla psykometriska test i ett tyst rum där du kan undvika att bli avbruten eller påskyndad samt har tillgång till en säker internetanslutning. 

Om du behöver fysiskt närvara vid testcentret för att skriva ditt personlighetstest är det viktigt att du anländer i god tid och är välklädd för att kunna lämna ett gott intryck på den som överser testet. 

 

LÄS FRÅGORN 

När testet börjar bör du endast ta en kort stund för att tänka över dina svar innan du skriver ned dem då ditt första svar oftast är mest korrekt. Det låter enkelt, men se till att du läser instruktionerna och frågorna innan du svarar. 

Försök att inte övertänka dina svar och utgå från din magkänsla. 

Kom ihåg, det finns inga rätt eller fel svar när det kommer till personlighet; endast dina tendenser och preferenser som antingen passar väl ihop med en specifik organisations, eller inte. 

 

SVARA I EN ARBETSBASERAD KONTEXT 

Du hade blivit förvånad om du fick reda på hur många som fastnar i detta och besvarar frågor utifrån hur de agerar utanför arbetsmiljön. 

Du behöver inte vara ärlig, men det är viktigt att svara i relation med hur du presterar i en arbetsbaserad miljö. Du kanske är världens mest sociala och pratsamma person hemma, men om du inte är den personen på arbetsplatsen är det bäst att visa den sidan av dig själv i dina svar. 

 

VAR INTE OBESLUTSAM 

När man tar ett psykometriskt test, oavsett typ, är det lätt att vara otydlig och inte ge definitiva svar. 

Trots att det ofta kan kännas som ett säkert svar får svaret håller varken med eller inte dig ofta att verka oförbindlig. 

Att inte ta en sida för ofta kan leda till att folk tror att du är obeslutsam, saknar övertygelse och är inkapabel att ta även enkla beslut. Kort sagt är det ett bergsäkert sätt att direkt få din ansökan lagd på nej-högen. 

Givetvis, om du verkligen står i mitten när det gäller vissa egenskaper är det okej; ingen förväntar sig att du är det yttersta i allt. Försök bara reflektera din personlighet i dina svar så gott du kan. VAR INTE ÖVERDRIVET BESLUTSAM 

Till följd av den föregående frågan kan du å andra sidan verka överdrivet påstridig och till och med verka aggressiv om du svarar håller med helt eller håller inte med alls på allt. 

Sikta på balans. 

Om du känner starkt om en punkt är det givetvis okej att svara på det sättet, men se till att inte överdriva. Vi råder dig att använda bedömningsskalans fulla bredd för att på bästa sätt beskriva dig själv. VAR ÄRLIG. MEN SVARA MED POSITIONEN DU ANSÖKER TILL I ÅTANKE 

Psykometrins uppbyggnad innebär att det är svårt att styra resultaten till att gynna dig. 

Om du läser på om företaget i förväg och sedan studerar deras värderingar och kultur kan du skaffa dig en god uppfattning av vilken typ av person de söker. Att veta detta tillåter dig att passa dina mer relevanta färdigheter och egenskaper till den roll du ansöker till. 

Det är dock viktigt att försöka minnas att inte svara på ett sätt som får rekryteraren att tro att du endast säger vad de vill höra. Var så ärlig som möjligt och försök svara på allt utifrån ditt tidigare/nuvarande arbetslivs. Ärlighet är trots allt den bästa policyn.  NYCKELN LIGGER I ATT VARA KONSEKVENT 

Personlighetstest är kända för att fråga liknande varianter av samma fråga flera gånger om. Om du är oärlig eller svarar utefter vad du tror de vill höra kan det vara svårt att minnas vad du svarade tidigare i testet. 

Om du genuint tror starkt på något så kommer dina svar att reflektera detta oavsett hur många gånger du blir frågad eller hur frågan är formulerad. 

 

Och slutligen... 

BARA VAR DIG SJÄLV. 

 

Personality test advice - how to pass a personality test


FRÅGOR OCH SVAR 

 

Vad bedömer ett personlighetstest? 

Personlighetstest bedömer en kandidats personlighet i en arbetsbaserad miljö och hjälper rekryterare hitta den kandidat som passar bäst in i rollen som ansöks till. 

 

Hur förbereder jag mig för ett personlighetstest? 

Det bästa du kan göra är att ta ett par övningstest innan så att du vänjer dig vid bedömningens format och stil. Kom ihåg att det inte finns några rätta eller fel svar i ett personlighetstest, så försök att inte känna dig alltför nervös.  

 

Vart kan jag skriva ett övningstest? 

Det finns en stor mängd övningstest tillgängliga online en snabb Google-sökning bort. Om du kan ta reda på testleverantören i förväg så kommer du kunna öva på rätt typ av bedömning. 

 

Hur mycket tid kommer jag ha på mig att svara på mitt personlighetstest? 

Personlighetstest har generellt sett inte en utsatt tidsgräns, men vanligtvis kommer du behöva skriva klart testet under en och samma session. Medan många test kommer spara dina svar om du behöver sluta momentärt kan detta ha en negativ påverkan på hur du svarar då du tappar momentum.  

 

Vad händer om jag förlorar internetuppkoppling under provets gång? 

Trots att vi rekommenderar att skriva provet på en plats med pålitlig internetuppkoppling kan det ändå gå fel. Om detta händer, kontakta HR eller testleverantören för att be om en återställning av testet som tillåter dig att börja från början igen. 

Om du behöver mer information, se vårt blogginlägg Vad är ett psykometriskt test. 

Personality test advice - joy at work