Våra roller

Våra roll-specifika kompetensramverk fokuserar på de soft skills som är avgörande för rollen.

Våra lösningar

Soft skills testning, rekrytering och utveckling. Fokusera på det väsentliga när du rekryterar och utvecklar från kandidatfiltrering till onboarding. Gör själv via vår plattform eller låt oss hjälpa er med en bit eller allt.
laptop-glow

Vad är psykometri?

 

 

Vad är ett psykometriskt test?

Det finns två typer av psykometriska test: färdighetstest och personlighetsförfrågningar (vi väljer att inte använda ordet personlighetstester eftersom det inte finns rätta eller fel svar inom personlighet).

Båda är rättvisa och objektiva i deras standardiserade administration och pålitliga konstruktion.

Färdighetstest mäter din fallenhet och kritiskt tänkande i samband med vissa typer av uppgifter, medan personlighets-förfrågningar undersöker beteende och preferenser inom arbetslivet. Mer än så är det inte: det finns inga komplicerade eller dolda algoritmer som är utformade för att lura dina kandidater till att uppge information – det är bara ett transparent test som mäter dessa egenskaper.

Den vetenskapliga karaktären av psykometriska test utesluter subjektiv partiskhet som finns i andra rekryterings- och utvecklingsmetoder.

Psykometriska test utförs nästan alltid online och de flesta test är tidsbegränsade. Undantaget är vissa personlighets-förfrågningar (som de som finns på Clevry), som kan utföras i lugn och ro innan testets tidsfrist löper ut.

Psykometriska test vid rekrytering

I rekrytering och utveckling används psykometriska test ofta för att hjälpa arbetsgivare att hitta de mest lämpliga kandidaterna till en tjänst eller en befordran. Det baseras på hur deras kognitiva förmågor och personlighet matchar de förmågor i kravprofilen för rollen.

Den smidiga kandidatupplevelsen och den mobila adaptiva plattformen kan ge kandidater en bra första intryck av ditt varumärke och organisation.

Testen kan utföras i olika faser av rekryteringsprocessen:

Vad är psykometri?

Tidig fas

I den tidiga fasen av urval och uteslutning av de kandidater som med hög sannolikhet är olämpliga för tjänsten

Intervjuer

Innan en intervju som ett underlag för intressanta diskussioner gällande kandidatprofilen

Slutfasen

I slutfasen, möjligtvis vid en andra intervju eller som en del av ett test. Det kan vara fördelaktigt att utföra flera test i den här fasen som ett sätt att bekräfta validiteten av resultat i de tidigare faserna.

 

Varför?

Psykometriska test förenklar rekryteringsprocessen i varje fas. De ersätter de subjektiva och partiska anställningsbeslut och ger dig pålitligt stöd. Psykometriska test på Clevry har många fördelar:

Kostnadseffektivt

Urval gjort enkelt: minska risken för misslyckad rekrytering och minska kostnaderna för rekryteringsprocessen.

Prediktivt

Psykometriska test överträffar alla andra vanliga rekryteringsverktyg och är det mest effektiva sättet att förutsäga framtida arbetsprestation.

Objektiva och rättvisa

Psykometriska test är standardiserade specifikt för att alla individer ska behandlas på ett jämlikt sätt och jämförelsen ska går rätt till. De erbjuder en robust process som är fri från subjektivitet och partiskhet.

Kandidatupplevelsen

Kandidater reagerar positivt på deras face-validitet och en rättvis process. Matchningen mellan kandidaten och rollen och fördelarna med utveckling som du får ut av psykometri resulterar i att du tar anställningsbeslut som är rätta både för dig och för kandidaten.

KONTAKTA OSS

Vi hjälper gärna till om du har frågor kring våra tjänster eller lösningar. Kontakta oss nedan.