Våra roller

Våra roll-specifika kompetensramverk fokuserar på de soft skills som är avgörande för rollen.

Våra lösningar

Soft skills testning, rekrytering och utveckling. Fokusera på det väsentliga när du rekryterar och utvecklar från kandidatfiltrering till onboarding. Gör själv via vår plattform eller låt oss hjälpa er med en bit eller allt.

Karriär

Hitta din Joy at Work med hjälp av soft skills och våra gratis karriärverktyg. 
laptop-glow

Personlighetsdrag

Skräddarsy egna personlighetsfrågeformulär. Du kan välja de personlighetsegenskaper som är mest relevanta för varje roll.

 

Sociala Egenskaper: Hur du är med kollegor

 • Anpassningsbar³°

  Kan anpassa sitt beteende till olika personer och ändra
  sin personlighet utefter situationen.

 • Öppen

  Vänlig. Lätt att umgås med och kan skapa relationer snabbt med andra.
 • Dominant²¹

  Det märks vanligtvis att personen är närvarande. Kan styra över andra.

 • Rättfram

  Uppriktig. Säger saker utan att oroa sig särskilt mycket om att uppröra andra personer. Tydlig när det gäller att uttrycka åsikter.

 • Social²¹

  Arbetar bra tillsammans med andra. Tycker förmodligen inte om att arbeta ensam.

 • Autonom

  Inte anpassningsbar. Går sin egen väg. Tycker om att vara annorlunda. Tycker inte om att kompromissa eller att anpassa sig till andra.

 • Inflytelserik²¹

  Övertygande. Kan gärna påverka och övertyga andra.
 • Lyhörd²¹

  Tar sig tid för att lyssna på andra. Överväger andras åsikter. Lätt att prata med.
 • Samlad³°

  Bekväm tillsammans med andra människor. Säker och avslappnad i sociala situationer.
 

Beslutsfattande: Hur du resonerar och går tillväga för att ta ett beslut

 • Kreativ²¹

  Letar efter nya tillvägagångssätt. Tycker om att testa nya idéer. Föredrar att testa nya metoder i stället för att tillämpa de gamla.
 • Detaljfokuserad

  Uppmärksam på detaljer. Upptäcker sådant som andra missar. Kan ibland uppfattas som perfektionistisk.
 • Beslutsam²¹

  Föredrar att fatta snabba beslut. Drar sällan på ett
  beslut. Vill inte lämna något problem olöst.
 • Rationell²¹

  Tar sig an problem ur ett vetenskapligt och analytiskt perspektiv. Logisk. Föredrar att lita på data.
 • Noggrann³°

  Grundlig och samvetsgrann. Tycker om att göra saker ordentligt. Tar tid på sig och undviker genvägar.
 • Risktagare

  Beredd att ta risker. Kan känna sig trygg att utmana ödet.
 • Strategisk²¹

  Tar itu med problem från ett teoretiskt perspektiv.
  Tycker det är viktigt med grundläggande principer.
  Föredrar strategi framför operativa detaljer.
 • Strukturerad

  Metodisk, ordningsam och systematisk. Planerar saker innan han/hon sätter igång. Obekväm med att jobba ostrukturerat.
 • Tålmodig

  Fullföljer saker. Fortsätter med en uppgift även om den är tråkig.
 

Motivation: Vad driver och motiverar dig

 • Omtänksam²¹

  Föredrar arbete som andra har glädje av på något sätt. Motiverad av jobb som innefattar omtanke.
 • Gemenskap²¹

  Ser arbetet som en social mötesplats. Vill gärna att
  arbetet ger möjligheter till nya relationer.
 • Originalitet

  Motiverad av att få sina idéer förverkligade. Föredrar en arbetsmiljö som uppmuntrar originalitet. Söker efter möjligheter att vara innovativ.
 • Beröm

  Tycker om att bli uppmärksammad när man jobbat hårt. Blir motiverad av beröm. Kan tappa drivkraft om ansträngningar inte uppmärksammas.
 • Drivs av pengar

  Motiverad av att tjäna pengar. Uppskattar en hög

  levnadsstandard. Karriärvalen påverkas av inkomster.

 • Personlig utveckling³°

  Vill gärna förbättra. Motiveras av att utvecklas och att få lära sig nya färdigheter. Värdesätter och prioriterar ofta den personliga utvecklingen.
 • Status²¹

  Tycker om den prestige som högre positioner innebär. Motiverad av status.

 • Resultat²¹

  Tycker om arbete som har ett tydligt resultat/mål.

  Motiveras av att prestera bra. Tycker inte om att vara sysslolös.

 • Variation²¹

  Tycker om variation i det dagliga arbetet. Föredrar att utföra många uppgifter parallellt.
 

Känslor: Hur du hanterar utmaningar

 • Lugn³°

  Tenderar sällan att bli spänd eller nervös. Lugn och
  sansad även i svåra situationer.
 • Oreserverad

  Har lätt att uttrycka sina känslor. Visar sina känslor.

  Öppen om sina känslor för andra.

 • Uttrycker känslor

  Tycker om att göra sina känslor begripliga. Försöker hitta förklaringar till sina känslor.
 • Kontroll³°

  Har en stark känsla av personlig kontroll. Ansvar för sitt eget öde. Försöker påverka utgången.
 • Optimistisk²¹

  Förväntar sig att allt ordnar sig till det bästa. Tror på framtiden. Framhäver det positiva.
 • Återhämtar sig lätt²¹

  Blir vanligtvis inte upprörd av kritik. Tuff snarare än känslosam.
 • Självförtroende²¹

  Har ett naturligt tillit till sina egna färdigheter. Känner sig självsäker och förstår sitt eget värde.
 • Självständig

  Tycker om att klara sig själv utan känslomässigt stöd från andra. Känner sig känslomässigt självständig.
 • Stresstålig²¹

  Blir inte nervös av arbete som innebär hög stressnivå. Arbetar gärna med tighta deadlines. Arbetar bättre under stress.
 

Kultur: Miljön som du trivs och presterar bäst

 • Auktoritär

  Respekterar auktoriteter. Tror på en tydlig hierarkisk struktur. Motiverad av att leda andra. Föredrar en stark ledarskapskultur.
 • Förändring²¹

  Tycker om att arbeta i en organisation där det ofta sker förändringar. Föredrar innovation och förändring framför tradition.
 • Konkurrens²¹

  Tycker om att arbeta i en konkurrensbetonad miljö. Jämför sina egna prestationer med andras. Vill vinna.
 • Etik³°

  Föredrar en arbetskultur med starka värderingar
  och/eller etiska riktlinjer.
 • Lättsam²¹

  Tycker om att arbeta i en rolig och glad miljö. Tycker om att skämta lite då och då.
 • Intellektuell

  Tycker om att jobba med intelligenta personer. Ser upp till akademiska meriter. Föredrar en intellektuellt stimulerande miljö.
 • Lojalitet

  Värdesätter lojalitet och långsiktigt engagemang till företaget. Identifierar sig med företaget och kollegorna.
 • Ordning²¹

  Tycker om att ha tydligt definierade regler. Föredrar att ha en välordnad arbetsmiljö med klara gränser och viss kontroll.
 • Vinst³°

  Tycker att fokus på företagets resultat ska komma i

  första hand. Tycker om att arbeta i en vinstorienterad kultur.

 

Intrycksstyrning: Hur du beskriver dig själv och vill bli uppfattad av andra

 • Intrycksstyrning

  Kan ha försökt att svara på ett sätt som ska ge ett bättre helhetsintryck. Det kan vara en positiv egenskap i t.ex. sälj- och ledarskapsroller.

Personlighetsfrågeformulär

21Clevrys standard personlighetsfrågeformulär innehåller 21 personlighetsgenskaper. Detta frågeformulär är inte branschspecifikt, utan kan användas i diverse olika roller. För att få nerladdat Clevrys sälj- och teamrapport ska man använda detta standard personlighetsfrågeformulär.

30 Clevrys längre standard personlighetsfrågeformulär fokuserar specifikt på egenskaper som är viktiga för ledarskap. För att kunna ladda ner ledarskapsrapporten ska man använda detta frågeformulär.

KONTAKTA OSS