Våra roller

Våra roll-specifika kompetensramverk fokuserar på de soft skills som är avgörande för rollen.

Våra lösningar

Soft skills testning, rekrytering och utveckling. Fokusera på det väsentliga när du rekryterar och utvecklar från kandidatfiltrering till onboarding. Gör själv via vår plattform eller låt oss hjälpa er med en bit eller allt.

Karriär

Hitta din Joy at Work med hjälp av soft skills och våra gratis karriärverktyg. 
laptop-glow

Message Me

Ett nytt sätt att se på situationsanpassade test

Chatt-test

Message Me är vårt nya spelbaserade psykometriska verktyg som efterliknar en modern chatt-app. Utvärdera kandidaters styrkor i det formatet som de är mest bekväma med. 

 

Vad är Message Me? 

Under ytan fungerar Message Me-test på ett liknande sätt som traditionella situationsanpassade test(SJT). Men till skillnad från traditionella SJT är Message Me-test utformade som en konversation i en chatt, precis som i chattapparna WhatsApp och Facebook Messenger. 

Engagerande för kandidater

Formatet är mer tilltalande för yngre kandidater som är mer vana vid denna interaktionsstil.

Realistiska jobbscenarier

Bedömningar av snabbmeddelanden kan hjälpa till att ge mer realistiska scenarier till respondenterna för vissa roller.

Gamified Elements

Message Me använder element av gamification för att skapa engagerande bedömningar som framkallar snabbare och mer exakta svar från kandidater.

Efterliknar snabba arbetsmiljöer

Bedömningar utförs i realtid, vilket innebär att kandidater måste efterlikna det snabba beslutsfattandet som används i den faktiska arbetsmiljön.

Fokusera på beteenden

Mindre tryck på kandidaternas läs- och förståelsefärdigheter när bedömningar fokuserar på beteenden

Varför använda Message Me?

Traditionella situationsanpassade test är vanligtvis utformade för att ge kandidater en realistisk bild av deras framtida roll.

Traditionella situationsanpassade test består av statisk text och därför reproducerar de inte arbetsmiljön tillräckligt realistiskt för vissa typer av tjänster (t.ex. kundservice i detaljhandel). Det innebär att testresultaten kan vara missvisande för vissa typer av tjänster.

situationsanpassade test

VAD MÄTAR DENNA BEDÖMNING?

Message Me-bedömningar hjälper rekryterare att mäta kandidatbeteende i förhållande till den roll de söker till.

Message Me-bedömningar kan ge ytterligare värde när de kombineras med ett personligt frågeformulär från Clevry.

Rekryterare kommer att kunna skapa en mer rundad bild av sina kandidater, så att de bara kan hitta och anställa de bästa kandidaterna.

Message bedömningar
 

Hur hjälper Message Me rekryterare?

  • Formatet är mer tilltalande för yngre kandidater som är mer vana vid den typen av interaktion

  • Chatt-test ger möjligheten att använda sig av mer realistiska scenarier för kandidater i vissa typer av tjänster. 

  • Med hjälp av spelbaserade element skapar Message Me engagerande testupplevelser och får fram kandidaternas svar snabbt och träffsäkert.

  • Testen utförs i realtid och kandidaterna måste därför fatta beslut snabbt, vilket också är nödvändigt i den verkliga arbetsmiljön. 

  • Det ställs färre krav på kandidaternas läsförståelse och tolkning av innehållet eftersom testen lägger mer tonvikt på beteende och arbetsstil. 

KONTAKTA OSS