Våra roller

Våra roll-specifika kompetensramverk fokuserar på de soft skills som är avgörande för rollen.

Våra lösningar

Soft skills testning, rekrytering och utveckling. Fokusera på det väsentliga när du rekryterar och utvecklar från kandidatfiltrering till onboarding. Gör själv via vår plattform eller låt oss hjälpa er med en bit eller allt.

Karriär

Hitta din Joy at Work med hjälp av soft skills och våra gratis karriärverktyg. 
laptop-glow

Situationsanpassade Test

Identifiera de mest kapabla kandidaterna. Uteslut partiskhet i rekryteringsprocessen. Leverera ROI.

Vad är ett Situationsanpassat Test?

Situationsanpassade test (SJT) ger rekryterare ett enkelt sätt att se hur kandidater kommer att prestera i rollen.

När kandidater genomför ett situationsanpassat test får de ett urval av hypotetiska scenarier på arbetsplatsen och blir sedan ombedda att ge det mest lämpliga svaret på frågan om den specifika situationen.

Situationsanpassade test har en hög nivå av face-validity och är väldigt engagerande för kandidaten, vilket innebär att de passar bra för att hitta en matchande kandidat till rollen och förutsäga den framtida arbetsprestationen.

Situationsanpassade test ger rekryterare en inblick i kandidatens stil och tillvägagångssätt i deras beslutfattande och ger samtidigt kandidaterna en mer realistisk bild av den framtida rollen.

 

Varför använder arbetsgivare situationsanpassade test?

Situationsanpassade test ger arbetsgivare en kraftfull och kostnadseffektiv lösning som hjälper rekryterare att välja de starkaste kandidaterna ur en större grupp av sökanden.

Situationsanpassade test återspeglar de dagliga aktiviteterna i en specifik roll för att mäta kandidaternas kompetens i relation till rollen.

Ger en realistik bild av rollen

Mappa era kompetensramverk i vårt verktyg och ge kandidaterna en mer realistisk bild av rollen istället för att endast utföra intervjuer.

Objektiva processer

Mät kandidaternas reaktioner på ett urval av arbetsrelaterade scenarier och hitta de mest kompetenta kandidaterna till rollen.

Spara tid & rekryteringsresurser

Ger kandidaterna valet att själv fastställa att rollen inte är en bra matchning för dem och sparar dig tid och resurser.

Utveckling av situationsanpassade test

Våra affärspsykologer har utvecklat situationsanpassade test i över 25 år.

Alla våra situationsanpassade test kan bli fullt anpassade till ditt företags värderingar och den specifika rollens kravprofil.

Vi erbjuder också flera andra lösningar som kan enkelt integreras i alla typer av rekryterings- eller utvecklingskampanjer.

Våra situationsanpassade test levereras genom vår psykometriska onlineplattform Psycruit och kan också generera granskningsresultat, intervjurapport med riktlinjer, samt råd till kandidater om självutveckling. Även information om individuella svar på frågor om de olika scenarierna finns tillgängligt.

situationsanpassade test

KONTAKTA OSS