Våra roller

Våra roll-specifika kompetensramverk fokuserar på de soft skills som är avgörande för rollen.

Våra lösningar

Soft skills testning, rekrytering och utveckling. Fokusera på det väsentliga när du rekryterar och utvecklar från kandidatfiltrering till onboarding. Gör själv via vår plattform eller låt oss hjälpa er med en bit eller allt.
laptop-glow

Clevry-plattform

Branchledande kandidatnöjdhet och validitet. Marknadens flexiblaste plattform för att mäta soft skills.

 

 

Rekrytera och utveckla med vår soft skills-plattform

Vår plattform ger dig inblick i dina kandidaters preferenser, färdigheter och drivkrafter på jobbet.

Rekrytera med branchledande kandidatnöjdhet och validitet med marknadens flexiblaste plattform för att mäta soft skills.

Välj mellan en rad kraftfulla rapporter för effektivare intervjuer och djupare onboarding, samt ledarskap- och teamrapporter för utveckling.

Online assessment platform - powerful insights into people at work
 

Branchledande flexibilitet 

Skapa enkelt dina egna rekryterings- och utvecklingsprocesser på plattformen.

Välj bland en rad olika utvärderingar och tester utifrån roll eller behov. Clevry bygger dina val till en sömnlös och användarvänlig process med branchledande kandidatnöjdhet.

Online assessments platform - flexible
 

Mät det som är relevant

Välj de kompetenser som betyder något för er. Eller använd något av våra skräddarsydda personlighetsformulär som korrelerar med framgång inom en viss branch eller roll.

Vår lättanvända PQ-Builder gör att du kan skapa ditt skräddarsydda frågeformulär på endast några minuter. Du kan välja kompetenser från ett bibliotek bestående av 46 skalor med 92 kompetenser som täcker allt från Big Five till kultur.

Personality scales - online assessment platform
 

Videointervjuer

Vår plattform är komplett med videointervjuer som sparar värdefull tid samt resurser genom att låta kandidater spela in sina svar. Spela bara in era frågor och låt plattformen göra resten.

Video interviews - online assessment platform with video interviews
 

Ditt varumärke, din kandidatresa

Ge kandidater en sömlös rekryteringsresa. Du kan branda plattformen och rapporterna med er företagslogga, färger, tone-of-voice, värdringar, framgångsfaktorer m.m.

Psychometric Assessments Platform
 

Automatiserad matchning. Intuitiv plattform.

Clevry använder en lämplighetsalgoritm för att matcha kandidater till specika roller utifrån de rätta kompetenserna och färdigheterna. Som arbetsgivare kan ni styra passformen utifrån t.ex. er egen kultur.

Plattformen bjuder på full transparens och du kan enkelt följa dina kandidaters framsteg genom hela rekryteringsprocessen. Du kan välja att hålla kontakten med dina kandidater via e-post och SMS-meddelanden genom hela resan.

Candidate management - online assessments platform
 

Gamifierade features

Våra tester innehåller gamifierade features som engagerar och driver processen framåt. Med hjälp av konkreta scenarion, bilder, adaptiva svar och kandidatvänliga tidsgränser höjer vi kandidatnöjdheten och ser till att alla kommer i mål.

Gamified assessments - online assessment platform
 

ATS- och HRM-integrationer

Clevry har öpnna API:n och kan integreras med din befintliga rekryteringsplattform och ditt HRM-system för en sömlös helhet. Be om våra lättanvända API-guider eller kontakta oss för mer information.

Online assessment platform with open api - integrations
 

Säkert och pålitligt

Clevry uppfyller alla krav för "Double-A" i W3C-standarden för webbinnehåll 2.0 och kan garantera att våra tester är tillgängliga och anpassade för samtliga användare inklusive de med särskilda behov. Plattformen är kompatibel med tillgänglighetsenheter så som skärmläsare och uppdaterbar punktskrift. Clevry är fullständigt GDPR-enlig och har ISO-certifiering inom IT och säkerhet.

Secure assessment platform - online psychometric platform
 

Funktioner

 • Flexibel plattform med bred testportfölj

  Du kan enkelt skapa rekryterings- och   utvecklingsprocesser på vår plattform. Välj bland färdiga standard personlighetstest, rollspecifika test, färdighetstest och situationsanpassade test, eller välj de kompetenser du vill mäta.

 • Välj dina kompetenser och färdigheter

  Välj de egenskaper du vill mäta utifrån marknadens största kompetensbibliotek bestående av 92 kompetenser eller så väjer du ett av våra färdiga rollspecifika eller standard test. 

 • Sömlös kandidatupplevelse i toppklass!

  Clevry gör en sömnlös kandidatprocess av de test du valt att använda. Visste du att vi har marknadens nöjdaste kandidater? 

 • Spelliknande features

  Våra tester innehåller gamifierade features som engagerar och driver processen framåt. Med hjälp av konkreta scenarion, bilder, adaptiva svar och kandidatvänliga tidsgränser höjer vi kandidatnöjdheten och ser till att alla kommer i mål.

 • Employer branding

  Kandidatresan och rapporterna kan brandas och personfieras med er logotyp, er "tone of voice", videor, värderingar m.m. Utan extra kostnad.

 • Automatiserad feedback

  Kandidaterna får en personlig Feebackrapport efter de slutfört ett test. Det ger värdefulla insikter till kandidaten och tar bort behovet av återkoppling. Håll kontakt med kandidater enkelt via automatiserade e-post och SMS.

 • Öppna API:n

  Clevry har öpnna API:n och kan integreras med din befintliga rekryteringsplattform och ditt HRM-system för en sömlös helhet. Be om vår lättanvända API-guider eller kontakta oss för mer information.

 • Automatisera stora kandidatvolymer

  Clevry automatiserar urvalet genom att fokusera på de kompetenser och färdigheter som korrelerar med framgång. Allt objektivt och med större prediktivitet.

 • Sömlös kandidatupplevelse

  Clevry erbjuder en sömlös kandidatresa med skräddarsydd branding. Plattformen innehåller ATS-funktioner så att du kan hantera hela kandidatresan och hålla kontakt med kandidaterna genom hela processen.

 • Jobbannons och ansökningsformulär

  Du kan enkelt inkludera ett ansökningsformulär i dina processer för att samla in personuppgifter, t.ex. kontaktuppgifter, utbildning och arbetslivserfarenheter. Du kan också konfigurerbara öppna frågor som ett komplement till testerna.

 • Säkerställ mångfald

  Ta hänsyn till mångfalden genom att synliggöra information om lika möjligheter.

 • Kraftfulla insikter

  Clevrys personlighetstester är utformade för att ge er maximal insyn i individens preferenser, motivationsfaktorer och styrkor på jobbet. 

  Från endast ett test kan du få tillgång till ett brett urval av olika personlighetsrapporter, motivationsfaktorer, onboardingrapporter, teamstyrkor, ledarskapsprofiler osv.

 • Kompetensbibliotek

  Välj mellan de personlighetsskalor och kompetenser som betyder något för er. Eller använd våra skräddarsydda personlighetsformulär som korrelerar med framgång inom en viss branch eller roll.

  Välj de kompetenser du vill bedöma från ett bibliotek med 46 skalor med 92 kompetenser som täcker Bog Five och de dimensioner som är viktiga på jobbet..

  Vår lättanvända PQ-Builder gör att du kan skapa ditt skräddarsydda frågeformulär på endast några minuter!

 • Branchledande validitet och reliabilitet

  Vetenskapen bakom våra verktyg har förfinats under 30 år av forskning. Vi är BPS (Brittish Psychology Society) ackrediterad.

 • Algoritmbaserad matchning

  Du kan välja de kompetenser och färdigheterna du vill mäta eller ett av våra färdiga rollspecifika test.

  Clevry använder en lämplighetsalgoritm för att rangordna kandidatens matchningsresultat utifrån graden av match mellan individen och rollen.

 • Olika färdighetstest

  Vi har tre nivåer (expert, standard och basnivå) på alla våra färdighetstester: verbala, numeriska, logiska och mekaniska. Du väljer vilken nivå som är lämplig utifrån senioritet.

 • Verifiera testresultat

  Du kan enkelt verifiera resultat med ett kortare urval av nya frågor som kandidaten ska besvara. Detta beräknar ett verifieringspoäng som kan jämnföras med det första resultatet.

 • Användarvänliga rapporter

  Våra rapporter är gjorda för en bredare publik med tydliga resultat, klar vägledning och tydliga instruktioner,

KONTAKTA OSS