Våra roller

Våra roll-specifika kompetensramverk fokuserar på de soft skills som är avgörande för rollen.

Våra lösningar

Soft skills testning, rekrytering och utveckling. Fokusera på det väsentliga när du rekryterar och utvecklar från kandidatfiltrering till onboarding. Gör själv via vår plattform eller låt oss hjälpa er med en bit eller allt.

Karriär

Hitta din Joy at Work med hjälp av soft skills och våra gratis karriärverktyg. 
laptop-glow

Soft skills-rekrytering 

Anställ rätt personer. Till rätt roll. Varje gång.

 

SOFT SKILLS-REKRYTERING

Soft skills är kompetenser eller egenskaper som kan klassificeras som personlighetsdrag. Det är färdigheter som hör till din personlighet och som formar vem du är som person, privat och i arbetslivet. Efterfrågan på soft skills har ökad dramatsikt under de senaste åren av olika anledningar men kanske allra främst i och med den digitala utvecklingen.

Våra soft skills säger betydligt mer om vår förmåga att prestera, än våra hard skills. Hard skills är kompetenser vi införskaffat oss genom inlärning eller erfarenheter och skiljer sig därför från soft skills på flera sätt. Hur vi tar oss an nya arbetsuppgifter, löser problem, bygger relationer och interagerar med kollegor och kunder beror av vår personlighet och är några exempel på typiska soft skills. Dessa attribut har stor betydelse för våra förutsättningar att prestera i arbetslivet och det är därför viktigt att kunna identifiera dem under rekryteringsprocessen.  

Standardiserade och validitetssäkra personlighetsbedömningar är det mest effektiva sättet att identifiera och mäta kandidatens soft skills. 

Problemet med kompetensklyftan

Kompetensklyftan, på engelska "the skill gap", innebär att det är svårt för företag att hitta kvalificerade medarbetare. Det finns för få kandidater med de rätta kompetenserna vilket är ett allvarligt problem för företag som vill behålla sin konkurrenskraft. 

Dagens jobbannsonser ägnar stort utrymme åt att beskriva vilka soft skills eller personliga egenskaper som behövs för att kvalificeras för jobbet. Samtidigt ägnas för lite fokus åt att säkerställa att kraven på specifika färdigheter korrelerar med färdigheterna hos kandidaterna, vilket är en bidragande faktor till kompetensklyftan. Utan metoder för att identifiera de specifika kunskaperna som krävs blir kompetensbristen ett faktum.   

 

Clevry_Brand_Illustration2_Transparent

Stor efterfrågan på soft skills

Enligt en rapport från LinkedIn menar 92% av rekryterande chefer att soft skills är lika viktigt, eller viktigare än hard skills. 89% uppger att felrekryteringar ofta har sin grund i brist på soft skills.

Detta talar för att soft skills har stor betydelse för en lyckad rekrytering. Även om det alltid finns viktiga krav på hard skills som också måste tillgodoses. Utmaningen för företag och rekryterare ligger i att lyckas identifiera och mäta kandidaternas soft skills på rätt sätt.

SOFT SKILLS-REKRYTERING
 

Varför är soft skills viktigt?

Soft skills är personlighetsdrag som formar vårt arbetsätt, hur vi beter oss och interagerar med andra människor. De representerar en rad olika förmågor och färdigheter som ofta har en betydande inverkan på hur vi presterar i en specifik roll.

Soft skills blir allt mer eftertraktade på arbetsmarknaden. Ett skäl till detta är att soft skills är omfattande och branschöverskridande kompetenser som behövs inom de flesta arbetsområden. Den digitala utvecklingen är en annan central grund till varför soft skills blir allt viktigare. Behovet av mänskliga kompetenser förväntas öka i takt med en ökad automatisering. Kompetensbristen som hotar verksamheter idag gör det nödvändigt för företag som vill behålla sin konkurrenskraft att satsa på färdigheter som problemlösning, kommunikation, anpassningsförmåga och viljan att lära sig nya saker.

Genom att mäta soft skills får vi ett resultat som visar hur kandidaten kommer att prestera i en specifik roll. Det ger oss kunskap om hur individen interagerar med kollegor, tar sig an nya arbetsuppgifter, bygger relationer och löser problem. Vi upptäcker personliga preferenser och attribut som sällan går att identifiera enbart genom intervju eller utifrån ett CV, men som är avgörande för att lyckas hitta rätt match.

 

SOFT SKILLS-REKRYTERING
 

VAD KAN VI MÄTA?

 

Personlighet

Våra soft skills avgör hur vi utför ett jobb och är därför direkt relaterade till vår prestationsförmåga. Till skillnad från hard skills som talar om vi kan utföra ett jobb och snarare relaterar till grundläggande förutsättningar.

Generell begåvning 

Människor med generell begåvning brukar sägas a "sunt förnuft". Detta leder bland annat snabbare och bättre beslutsfattning,  förmågan att bearbeta ny information och komma på nya, mer effektiva tillvägagångsätt.

Emotionell intelligens

Emotionell intelligens, eller EQ, avgör vår förmåga att förstå och hantera våra känslor, samt förstå och hantera människor runt omkring oss. Det påverkar vårt sätt att kommunicera och interagera med andra. 

Värderingar & motivation

Vi presterar bättre när våra värderingar och motivationsfaktorer matchar de belöningar, utmaningar och mål som vårt jobb kan erbjuda. Detta har en stark inverkan på huruvida vi vill utföra vårt jobb eller inte.

 

VISSTE DU ATT?

En aktuell studie av Deloitte rapporterar att att soft skills-intensiva jobb förväntas öka 2,5 gånger snabbare än jobb som inte kräver soft skills i samma utsträckning. Redan 2030 kommer soft skills-intensiva jobb att utgöra 63% av arbetsmarknanden. Vi förstår varför då soft skills:

Förutsäger framtida arbetsprestationer 

 

Leder till ökade affärsintäkter

Ger ökat medarbetarengagemang 

 

Resulterar i positiva företagsresultat 

 

Predict job performance

One study found that soft skill acquisition through training significantly predicted job performance, with a high and lasting impact.

Personality counts

A study into personality dimensions and job performance found that 'emotional stability, extraversion, openness to experience and conscientiousness were related to task performance and creativity.'

Role differences

A meta analysis found that the specific soft skills that are predictive of job performance vary between sector and job role.

VILL DU VETA MER?

Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi av oss inom kort för att diskutera dina behov.