Våra roller

Våra roll-specifika kompetensramverk fokuserar på de soft skills som är avgörande för rollen.

Våra lösningar

Soft skills testning, rekrytering och utveckling. Fokusera på det väsentliga när du rekryterar och utvecklar från kandidatfiltrering till onboarding. Gör själv via vår plattform eller låt oss hjälpa er med en bit eller allt.

Karriär

Hitta din Joy at Work med hjälp av soft skills och våra gratis karriärverktyg. 
laptop-glow

Soft Skills Engine

Rekrytering och tester, lite smartare, lite mer clevry.

 

Vad är Soft Skills Engine?

The Soft Skills Engine är det som driver vår vetenskapligt utformade utvärderings- och urvalsplattform och rekryteringsprocess. Denser till att vi maximerar chanserna för en framgångsrik rekryteringsprocess. Varje gång.
 

Skapar organisationsutveckling, engagemang och glädje på jobbet

Genom att använda vår plattform för soft skills i rekryterings- och utvecklingsprocesser kan organisationer uppnå större framgång.

Att se till att varje tjänst fylls av människor som matchar både de önskade egenskaperna för rollen, team- och företagskulturen leder till bättre jobbprestation och ökad arbetsglädje för de anställda.

Vår vetenskapligt utformade modell driver effektiva anställningsbeslut, förbättrad arbetsprestation, motivation och hjälper till att skapa större organisatoriska framgångar för hela företaget.

Soft Skills engine - joy at work

Clevry transparent house

1) För matchning

Fokuserar på de egenskaper och förmågor som korrelerar med framgång i en specifik roll, bransch eller organisation.

Clevry transparent tree-1

2) För urval

Objektivt jämför de slutliga kandidaterna och markerar eventuella "blind spots".

 Clevry transparent robot

3) För intervjuer

Bättre anställningsbeslut genom strukturerade, strategiska intervjuer och att veta vilka områden att fokusera på.

               Clevry_Brand_Illustration_3_Transparent

4) För Onboarding

Få ut mesta möjliga av dina nyanställda genom att utnyttja deras styrkor och preferenser så att de kan börja prestera direkt.

Clevry_Brand_Illustration2_Transparent

5) För utveckling

Utveckling av dina teammedlemmar och företagsledare. Förståelse för framgångsfaktorer, vem du anställer, som sannolikt kommer att bli dina bästa medarbetare som presterar och där du kan upptäcka potentiella framtida ledare.

KONTAKTA OSS