Våra roller

Våra roll-specifika kompetensramverk fokuserar på de soft skills som är avgörande för rollen.

Våra lösningar

Soft skills testning, rekrytering och utveckling. Fokusera på det väsentliga när du rekryterar och utvecklar från kandidatfiltrering till onboarding. Gör själv via vår plattform eller låt oss hjälpa er med en bit eller allt.

Insights

6 min read

Neurologisk mångfaldsrekrytering: Hur  din arbetsplats blir mer neurodivergent

By Clevry on 22 september 2021

Uttrycket "neurologisk mångfald" tros ha myntats av den amerikanska journalisten Harvey Blume, som skrev för The Atlantic 1998, vilka hävdade att "Neurologisk mångfald kan vara lika avgörande för mänskligheten som biologisk mångfald är för livet i allmänhet. Vem vet vilken kombination som kommer vara mest framgångsrik?”

Topics: Neurodiversrekrytering